1. Ana Sayfa
  2. SEYİR

Suya Göre Hız ve Yere Göre Hız

Suya Göre Hız ve Yere Göre Hız
+ - 0

Suya Göre Hız ve Yere Göre Hız tanımları vardiya zabitlerinde ciddi şekilde kuşku uyandırmaktadır ve bu sebeple gemilerin çatışmasına sebep olabilmektedir. Denizcilikte hızın saptanması göreceli bir kavramdır ve göreceli olarak tespit edilir.

Tanımlamaları incelerken bu terimlerin nerede kullanıldıklarını da anlatacağız. Şimdi bu tabirleri yakından inceleyelim.

Suya Göre Hız

Suya göre hız ingilizce olarak da SOG yani Speed Through Water olarak bilinmektedir. Bu hız saptanırken hareket halindeki yani yüzer cisimlere göre göreceli olarak belirlenir. Eğer geminiz 5 knot’lık bir akıntı içinde makinası çalışmıyorsa sizin geminizin suya göre hızı 0 knot’dır.

Yere Göre Hız

Yere göre hız ingilizce olarak SOG yani Speed Over Ground olarak bilinmektedir. Tanımdan anlaşılacağı üzere yere göre yani deniz dibine göre hız olarak ifade edilir. Eğer geminiz hareket halinde ise GPS sistemi sizin yere göre hızınızı gösterecektir. Eğer geminiz 5 knot’lık bir akıntı içinde makinası çalışmıyorsa GPS sizin yere göre hızınız 5 knot olacaktır.

Hangi Durumda Hangi Hız Kullanılmalı

Gemi için kullandığımız suya göre hız ve yere göre hız önemli bir yere sahiptir.

Yukarıdaki resimi incelediğimizde eğer geminin hızını 15 knot olarak düşünürsek, geminin yere göre hızı 13 knot olacak ve suya göre hızı ise 15 knot olacaktır.

Çatışmayı önleme manevrası yaparken suda akıntı ve rüzgar durumunun olduğunu düşünelim. Karşınızdan gelen bir gemi olduğu durumunu düşündüğümüzde eğer siz radardaki hızınızı yere göre hız olarak tespit ederseniz çok yüksek ihtimalle yanlış Colreg kuralını uygulayacaksınız ve bu da vardiya zabitinde kafa karışıklığına sebep olacaktır.

Aynı şekilde eğer Çatışmayı önleme kuralı kural 10 gereği eğer bir trafik hattını cross geçmek niyetinde eğer yere göre hızı kullanırsanız yine aynı şekilde yanlış uygulama yapacaksınızdır.

Yorum Yap