1. Ana Sayfa
  2. SEYİR
  3. Deniz Feneri Çeşitleri ve Özellikleri

Deniz Feneri Çeşitleri ve Özellikleri

blank
1

FENERLERİN SINIFLANDIRILMASI

Fenerler renklerine göre üç bölüme ayrılırlar:

1- Rengini Değiştirmeyen Deniz Feneri
Genellikle beyaz renkte ışık verirler. Ancak, bir kanalı sınırlandırdıkları zaman yeşil veya kırmızı renkte veya bir tehlikeli alanı işaret ettikleri zaman genellikle’kırmızı renkte de olabilirler.

2- Rengini Değiştiren Deniz Feneri
Bir noktadan bakıldığı zaman, birbirini takip eden birden fazla renkte ışık gösteren deniz fenerleridir.

3- Renkli Deniz Feneri
Bir noktadan bakıldığı zaman daima aynı rengi, fakat değişik sektörlerden bakıldığında değişik renkler gösteren fenerlerdir.

Bunlar genellikle rengini değiştirmeyen fenerlere, belli bir sektör içindeki ve seyir için tehlikeli bir alanı, farklı renkte göstermesi için renkli cam ilave edilmiş fenerlerdir. Böylece fener çeşitli yönlerden değişik renklerde görünecek şekilde donatılmış olur.

blank

Deniz Fenerleri yapılışları ve amaçlarına göre de BEŞ bölüme ayrılırlar:

blank

1- Sektör Fenerleri (Sector Lights):
Seyir bakımından tehlikeli bir alanı veya bir yönü değişik renk veya karakterde gösteren, yani değişik sektörlerde değişik renk veya karakterlerde görünen fenerlerdir. Haritada aşağıdaki gibi gösterilirler:

2- Yön Gösteren Deniz Feneri (Directinol Lights)
Dar bir sektör ve kuvvetli ışık gösteren, yani tek bir yol gösterici ışığı olan fenerdir. Genellikle dar bir kanala girişi işaretleyen ve kanalın orta hattında beyaz ve orta hattın sağında kırmızı ve solunda yeşil hüsuflu ışık gösteren deniz fenerlerdir.

3- Transit Deniz Feneri (Leading Lights)
Birbirlerinden az bir mesafeyle ayrı mevkilere konmuş ve belli bir yönden, üst üste ve aynı noktadaymış gibi görünen deniz fenerleridir. Genellikle dar boğazlar ve kanal seyirlerinde transit hatlarını işaretleyen bu fenerlerin transitinde seyredilerek emniyetle seyir yapılmış olur. Transit hattından ayrılınca parlaklıklarını kaybederler.

blank

Daha çok sektör veya yön gösteren fenerler tipinde dar bir sektör boyunca ışık verirler. Haritada aşağıdaki gibi gösterilirler:

blank

4- Dizili Deniz Fenerleri (Lights in Line)
Bölge sınırlarını, kablo hatlarını, demir atmak için dizilişleri işaretleyen ve bazı özel amaçlarla sıralanmış (dizilmiş) deniz fenerleridir.
Haritada şu şekilde gösterilirler:

5- Bekçisiz Deniz Feneri
Otomatik olarak çalışan ve devamlı bakıcısı olmayan deniz fenerleridir. Bu fenerlere tam anlamıyla güvenilmez.


Denizciler tarafından yararlanılan fenerlerin diğer tipleri ise şunlardır:

-Hava – Deniz Fenerleri (Aeromarine Lights)
Bazı deniz fenerlerinin, uçakların da kullanması için, ışıkları yukarıya doğru ufuktan 10° – 15° kadar kaldırılmıştır. Bu fenerlere hava-deniz fenerleri denir ve Fenerler Listesi Kitabının 8. kolonunda belirtilmiştir.

-Hava Fenerleri (Aero Lights)
Uçaklar için yerleştirilmiş olan hava fenerleri genellikle deniz fenerlerinden daha kuvvetli ve ışığı yukarıya doğru yükseltilmiş fenerlerdir. Bunlar sahile yaklaşırken, görülen ilk ışık ve ışık huzmeleri olabilir. Dolayısıyla bunların denizden görülebilmeleri Fenerler Listesi kitabında gösterilmiş ve karakterleri, baş tarafına “Air” kelimesi eklenerek belirtilmiştir.

-Engel Fenerleri (Obstruction Lights)
Bu fenerler radyo kuleleri, fabrika bacaları, yüksek binalar ve diğer engellere uçaklar için yerleştirilmiştir, deniz navigasyonu için değillerdir. Genellikle kırmızı renkte sabit şimşekli veya hüsuflu karekterde olabilirler.

-Gündüz Fenerleri (Daytime Lights)
Bu fenerler günün 24 saati boyunca karakterini değiştirmeksizin çakar. Fenerler Listesi kitabının 8. kolonunda “By Day” kelimesi ile belirtilir.

-Sis Fenerleri (Fog Lights)
Sadece görüş uzaklığı azaldığında çalışacak şekilde düzenlenen sis fenerleri. Fenerler Listesi kitabının 4. kolonunda “In Fog” kelimesiyle belirtilir.

-Geçici Fenerler (Occasional Lights)
Özel amaçlarla geçici olarak çalışan veya gösterilen fenerlerdir.

-Gel-Git Fenerleri : Yalnız suların yüksek olduğu zaman çalışır ve suların yüksek olduğunu gösterir.

-Balıkçı Fenerleri : Balıkçılar tarafından gösterilen ve onlar istediği zaman çalışan fenerlerdir.

-Özel Fenerler : Özel otoriteler tarafından kendi amaçlan için kullanılan fenerlerdir.

Yorum Yap

Yorum Yap