1. Ana Sayfa
  2. GEMİ İNŞAA VE STABİLİTE

Gemi Tanımı, Bölümleri ve Başlıca Kullanılan Terimler

Gemi Tanımı, Bölümleri ve Başlıca Kullanılan Terimler
2
+ - 0

Geminin Tanımı

Gemi: suyun kaldırma kuvvetinden faydalanarak su üzerinde yüzebilen, hareket ve manevra kabiliyeti olan; yükü, yolcuyu ve personeli mümkün olduğu kadar emniyetli, hızlı ve ekonomik şekilde taşımak amacıyla yapılmış, tonajı ve işlevi denizcilik kural ve tüzüklerine uygun olarak belirlenmiş deniz aracıdır.

GEMİ ÇEŞİTLERİ

Gemiler; yapıldıkları malzemeye göre, yürütme gereçlerine göre ve kullanım amaçlarına göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler.

İnşaatlarında Kullanılan Malzemeye Göre Gemiler

• Ahşap Gemiler
• Çelik Gemiler
• Beton Gemiler
• Plastik Kompozit Malzemeden İnşa Edilen Gemiler
• Alüminyum Alaşımlı Gemiler

Sevk Şekillerine Göre Gemiler

• Kürekli Gemiler
• Yelkenli Gemiler
• Buharlı Gemiler (Pistonlu Buhar Makineleri)
• Makineli (Dizel )
• Elektrikli Gemiler
• Nükleer Gemiler
• Türbinli (Buhar Ve Gaz)
• Kürekli Gemiler
• Yelkenli Gemiler
• Buharlı Gemiler (Pistonlu Buhar Makineleri)
• Makineli (Dizel )
• Elektrikli Gemiler
• Nükleer Gemiler
• Türbinli (Buhar Ve Gaz)

Kullanım amaçlarına göre gemiler

• Ticaret Gemileri

• Servis Gemileri

• Endüstriyel Gemiler

• Savaş Gemileri

• Sportif Amaçlı Gemiler

• Çalıştıkları denizlere göre gemiler

• Açık Deniz Gemileri

• Kapalı Deniz Gemileri

• Açık ve Kapalı Deniz Gemileri

• Göl ve Nehir Gemileri

• Ticaret Gemileri

• Servis Gemileri

• Endüstriyel Gemiler

• Savaş Gemileri

• Sportif Amaçlı Gemiler

• Çalıştıkları denizlere göre gemiler

• Açık Deniz Gemileri

• Kapalı Deniz Gemileri

• Açık ve Kapalı Deniz Gemileri

• Göl ve Nehir Gemileri

Gemi ana elemanları ve Gemi İle İlgili Terimler

Ana Güverte: Geminin veya teknenin üzerinde yürünen en üstteki güvertesidir.

Güverte: Geminin süreklilik gösteren yatay yüzeylerine denir.

Karina: Geminin su altında kalan dış yüzeyidir.

Sintine: Geminin iç dip kısmıdır.

Borda: Geminin dış yan yüzeyidir.

Alabanda: Geminin iç yan yüzeyidir.

Baş: Geminin ön ve ileri kısmıdır.

Baş Bodoslama: Geminin şiyer eğrisinin baş tarafta bittiği nokta ile omurga hattının baş tarafta bittiği noktayı birleştiren (geminin baş tarafta profil resmini tamamlayan) eğriye denir.

Double-bottom: Geminin dip kaplama sacı ile ambar dip kaplama sacından oluşan ortak yapı elemanlarına denir.

Dümen: Gemiyi istenilen yöne çevirmek (steering) için saç veya tahtadan
yapılan, genellikle kıçta pervane arkasına tarafa monte edilen yelpaze şeklindeki parçaya denir.

Kasara: Geminin baş, orta ve kıç kısımlarında ana güverte üzerinde yapılan tek güverteli üst binalara denir.

Kıç: Geminin geri tarafıdır.

Kıç Bodoslama: Teknenin şiyer eğrisinin kıç tarafta bittiği nokta ile omurga hattının kıç tarafta bittiği noktayı birleştiren (geminin kıç tarafta profil resmini tamamlayan) eğriye denir.

Baş Kasara: Gemi güvertesinin baş kısmında inşaa edilen tek güverteli üst
binadır.

Omurga: Geminin postalarının üzerine oturtulup bağlandığı ve baştan kıça kadar devam ettiği ağaç veya çelik levha şeklindeki parçalardır.

İskele: Geminin sol yarısı, sol tarafıdır.

Sancak: Geminin sağ yarısı, sağ tarafıdır.

Omuzluk: Gemi paralel gövdesinin kıçta ve başta daralarak devam ettiği
kısımlara denir.

blank

GEMİ GEOMETRİSİ

Baş Dikey – Fore Peak(FP)

Gemi baş bodoslaması ile dizayn su hattının kesiştikleri noktadan dizayn su hattına dik olarak geçen düşey doğru.

Kıç Dikey – After Peak (AP)

Dümen rodu ekseni ile dizayn su hattının kesiştiği noktadan dizayn su hattına dik olarak geçen düşey doğru.

Tam Boy – Lenght Overall (LOA)

Ortogonal koordinat sisteminde XOZ düzleminde (geminin profil resmi üzerinde) geminin baş ve kıç bodoslamalarının en uç noktaları arasındaki en büyük yatay uzunluktur.

Su Hattı Boyu – Lenght of Waterline (LWL)

Geminin yüzdüğü sakin su hattı düzleminin baş ve kıç bodoslamaları kestiği noktalar arasındaki uzunluktur.

Dikeyer Arası Boy – Lenght Between Perpendiculars (LBP)

Yüklü su hattının (dizayn su hattı) baş bodoslamayı kestiği noktadan geçen dikey (baş dikey) ile kıçta dümen rotu ekseninden (dümen şaft ekseni) geçen dikey (kıç dikey) arasındaki uzunluktur.

Genişlik – Breadth (B)

Gemi ortasında alınan enine kesitin (orta kesit) veya en geniş kesitin bordadan bordaya uzunluğudur.

Yükseklik (Derinlik) Depht (D)

Profil resminde mastoride, geminin en alt noktası ile (kaide veya omurga hattı) en üst noktası arasında kalan düşey uzunluktur.

Draft (su çekimi) Draught (T)

Geminin kaide hattı ile yüzdüğü su hattı düzlemi arasındaki düşey uzaklıktır.

Fribord Freeboard (f)

Profil resminde, orta kesit üzerinde yüklü su hattı ile güverte şiyer hattına ait nokta arasında kalan düşey
uzunluktur. Bu değer su üstü geometrisini karakterize eden bir değerdir.
f = D – T dir.

Mastori Midships (O)

Baş ve kıç dikeyler arası uzaklığın ortası

Orta Simetri Düzlemi Centreplane (CL)

Gemiyi boyuna yönde sancak ve iskele olarak iki simetrik parçaya bölen düzlem

Temel Hattı – Kaide Hattı Baseline (BL)

Gemi boyunca dip kaplaması ile simetri düzleminin kesiştiği hat. Bu genellikle yatay bir doğru olmakla birlikte balıkçı gemisi veya römorkör gibi kıçta büyük bir pervane yuvasına sahip olması gereken gemi tiplerinde kıça eğimli olabilir

Orta Kesit – Midship Section

Gemi boyunca en büyük alana sahip kesittir. Genellikle bu kesit gemi ortasında yani mastoride yer alır ancak bazı hallerde daha kıça veya çok daha nadir olarak başa kaymış olabilir

Paralel Gövde – Boyu Paralel Body (Lp)

Geminin en kesitlerinin sürekli olarak, değişmeyen ve sabit kalan bölümüne paralel gemi gövdesi denilmektedir. Bu kısımdaki her kesit, birbirinin geometrik bakımdan eş değeridir.

Şiyer Hattı – Sheer Line

Gemi ana güverte profilinin orta simetri düzlemi üzerindeki izdüşümüdür. Şiyerin en düşük noktası genellikle mastoridedir ve özellikle başa doğru şiyer profili artar.Modern gemilerde şiyer hattı daha nadir olarak

Güverte Sehimi – Deck Camber

Gemi ana güvertesi üzerinde bordadan orta simetri düzlemine doğru ölçülen yükseklik farkıdır. Standard bir değer olarak gemi genişliğinin 1/50’si alınabilir.

Kaynak: Megep

Yorum Yap