1. Ana Sayfa
  2. SEYİR

Radarın En İyi Şekilde Kullanımı

Radarın En İyi Şekilde Kullanımı
+ - 0

Günümüzde gemi trafiğinin meydana gelen artış ve yapılan sık liman operasyonu ve kısa seferler nedeniyle zabitlerde yorgunluk artmakta ve gözle yapılan gözlemler azalmaktadır. Bu sebeple radarlar deniz yaşantımızda çok önemli bir yer kaplamaktadır. Peki radarınızı nasıl en iyi şekilde kullanabilirsiniz?

Radar Nasıl Çalışır?

  • Magnetron yüksek frekansta radyo dalgaları üretir.
  • Anten, üretilen elektromanyetik dalgaları iletmekle görevlidir.
  • Radyo dalgaları bir objeye çarpıp geri döndüğünde bu, anten tarafından alınır.
  • Alıcı ünitesi, antenden gelen bilgiyi işleyerek objenin kerteriz ve mesafesini hesaplar.
  • Daha sonra alıcı ünite işlenmiş bilgiyi radar ekranına yansıtır.

Radar Çözünürlüğü

Radar çözünürlüğü, birbirine yakın 2 hedefin (target) ayrı ayrı olarak ekranda gözükmesini sağlar. İki tane çözünürlük ayarı; Bearing Resolution ve Range Resolution.

Hassaslık / Sensitivity

Kısaca zayıf bir target’ın iyi bir eko olarak radar ekranında gözükmesini sağlar.

blank

Gain, Sea ve Rain Ayarı

Gain Ayarı: Radarın alıcılığı üzerindeki hassaslığı arttırır. Target’ların gözükeceği kadar ayar arttırılmalıdır. Eğer fazla arttırılırsa ekranda karışıklık artar. (interference)

blank

Sea Ayarı: Deniz etkisinden dolayı ekolarda oluşacak parazitleri azaltmak için kullanılır. Bu etki yakın range’lerde etkisini gösterir. Bu yüzden uzak mesafelerde sea ayarı etkisiz kalmaktadır. Fazla arttırılması durumunda Sart cihazından gelecek sinyalleri engelleyebilir.

Rain Ayarı: Yağmur etkisinden dolayı oluşacak parazitleri azaltmak için kullanılır.

Pulse Range

blank

Bu ayar genellikle, kullanılan mesafe ayarına göre otomatik olarak saptanabilmektedir.

Short Range: Kısa atım kullanıldığında, daha iyi bir ekran çözünürlüğü vermektedir fakat ekolarda ki hassaslık azalmaktadır.

Long Range: Uzun atım kullanıldığında ekran çözünürlüğü azalır fakat hassaslık artar. Sonuç olarak kısa atım kullanıldığında birbirine yakın 2 hedefi farklı target’lar olarak gözükecektir. Ancak eğer uzun atım kullanırsanız tek bir hedef olarak gözükecektir. Bu yüzden kısa mesafede (3NM) kısa atım, uzak mesafede (12NM) uzun atım kullanımı yararlı olacaktır. Ayrıca yoğun trafik koşullarında da kısa atım (Short Range) kullanımı yararlı olacaktır aksi takdir de ekolar üst üste binecektir.

Function

JRC radarlarda görülen bir özelliktir. Kullanıcıya üç farklı seçenek sunar. Func1; Kısa mesafede kullanım, Func2; uzak mesafede kullanım ve Func3; kötü hava koşullarında kullanım için uygundur.

ENH on/off

JRC radarlarda görülen bir özelliktir ve ekoların genişliğini ayarlamak için kullanılır. Bu ayarı aktif hale getirdiğinizde ekoyu radar ekranında (display) büyütecektir. Eğer yakın mesafede çok fazla target varsa , yoğun trafik koşulları (heavy traffic conditions)  kapatmalısınız yoksa ekolar üst üste binecektir.

Proc Setting

JRC radarda video ayarları için kullanılır. Proc1, Proc2 ve Proc3 olmak üzere 3 farklı ayarı vardır. Bu ayar ile ekrandaki hedefin gösterim hızını ayarlayabilirsiniz. Kısa mesafelerde hızlı video ayarı kullanılabilir. Proc1 dolayısıyla 1,5NM veya daha yakın mesafelerde kullanılabilir. Proc2; 1,5NM -3NM arası daha uygundur. Proc3 ise 3NM den daha fazla uzaklıklarda kullanılabilir.

Radar Interference

Radarın kendisinden kaynaklanabilecek parazitleri, karışıklığı azaltmak için kullanılır. Radar cihazı çalışırken meydana gelebilecek hatalı (false) ekoların gözükmesine engel olmak veya azaltmak amacıyla kullanılabilir. Sart cihazının alıcılığını engellememek için bu ayarı kapatmak veya Interference seviyesini Low seviyesinde tutmanız önerilmektedir.

 

Yorum Yap