1. Ana Sayfa
  2. SEYİR

Köprüüstünün Büyük Denetlemelere Hazırlanması

Köprüüstünün Büyük Denetlemelere Hazırlanması
+ - 0

Sire ve CDI denetleri için gelen Enspektörler hep Kaptan ehliyetine sahip kişiler oldukları için Köprüüsstünün büyük denetlere hazır olması çok önemlidir. Çünkü denetin yoğunluğu köprüüstünde ve güvertede geçmektedir. Dikkat edilmesi gerekn hazırlıklar aşağıdaki gibidir.

Genel Kontroller

-K/Ü düzenli ve temiz, harita masası, GMDSS, haberleşme cihazları ve köprüüstündeki life saving malzemeninin düzenli ve temiz olması

-Yıpranmış  haritaların kullanılmaması, yenisinin ısmarlanması ve folyoların düzenli olması

-Pilot bilgi kartının kaptan ve pilot tarafından imzalı olması (pilot kartın üzerinde eksik bilgi olmamalıdır)

-Aşağıdaki bilgilerin güverte jurnaline kaydedilmesi; (Yapılan role / eğitim/haftalık-aylık testlerin / safety meetinglerin / varış-kalkış öncesi yapılan mk testleri(ahead-astern)/ dümen testleri(SOLAS chapter V Reg.26) / Ağır denizler-kısıtlı görüş-kaptanı çağırma-variş ve kalkış öncesi yapılan hazırlıkların(check listlere göre / Kaptanın köprüüstünde kumandayı aldığı ve devrettiği zaman/ Mevkilerin uygun aralıklarla kaydedilmesi / Rota değişimlerin / Yükleme sonrası gemi sahil figure’leri,draftlar,yük sıcaklığı ve yoğunluğu / personel değişimi / VTS raporlama zamanları / Kalkış öncesi LSA’ların kullanıma hazır olduğunu(SOLAS chapter III, Reg:20/2) / Aylık Emniyet Teçhizatının kontrollerinin yapıldığını(SOLAS chapter III, Reg:20.7 ve 36.1) / Aylık olarak tüm BA’lerin kontrollerinin yapıldığı(IBC-14.2.6)

-Muster List üzerinde safety ekipmanların güncel olmasından sorumlu zabit ve kilit kimselerin yedeklendiğine dair bir ibare olduğunu görmek ister (Muster list’in seyre çıkmadan güncellenmesi)

Gv zabitlerine aşağıdaki soruları sorulabilir;

-Kaptan köprüüstünde yokken pilotun uygunsuz manevrasını görürse ne yaparsın(önce pilotu uyarıp sonra kaptana haber verme)

-Seyirde iken fire patrol’ların nasıl yapıldığı (gece “00-08” vardiyaların bitiminde yapıldığı ve kayıtları)

-Yangın ihbarı alırsan (pompa dairesi, mk. Dairesi, yaşam mahalli) neler yapacaksın (fan stop buttonlarının yerlerini bildiği)

-DPA ve CSO’in kim olduğunu

-Ship Security Officer (ve sertifikası), Ship Safety Officer (3.Zabit) kimler olduğunu

-Personelin ne kadarı değişirse hangi rolelerin ne zaman yapılması (%25 değişimde gemi limandan kalkmadan önce veya ilk 24 saat içinde yangın ve gemi terk yapılması, yeni katılanlar için yapılan 24 saatlik ve 2 haftalık  familiarization’larda imza eksik olmaması ve kaptan tarafından onaylanması)

-Kaç güvenlik seviyesi olduğu ve o anda hangi seviyede (MARSEC LEVEL) olunduğu

-SSAS’in test’inin ve çalıştırılmasının bilinmesi ve enson SSAS kaydı (ilgili kişilerce)

Gemideki fixed Fire Fighting System’in neler olduğunu, nasıl, nerede kullanıldıkları

-Köprüüstündeki Fire dedector ana sistem testinin nasıl yapıldığı (ayrıca fire stationda bulunan fire panel ve Foam/CO2 sistem testinin çok iyi bilinmesi, markalamasının, kullanma talimatı ve diyagramlarının tam olması ve ayrıca isolating valfının -ana deniz suyu-foam devresini ayıran ilk ana valf- işaretli olması)

-Güvertede vardiyada iken basınç yükselirse neler yapılması gerekir(Tahliyede; pompalar stop ,Yüklemede; sahile haber ve boş tank açılması …gibi)

-Deniz kirliliği olursa oil spill  dispersant kullanman gerekirse neler yapılması gerekecek. (Liman otoritelerin izinleri olmadan kesinlikle kullanılmaması)

-Gyro off course alarm ve Magnetic off course alarm

-Rate of Turn  (Açısal hızdır ”Angler speed” birimi: angle/min.Ör:5-60 derece arasındadır. 100Kdwt gemilerde taleb edilir)

-Repeater’lerin tamamının ana gyro ile aynı olması (yeke dairesindeki dahil)

-Magnetik pusulada hava kabarcığı olmaması, lambası çalışıyor ve aşırı devation olması

 (Pusula değerinin yanaşık durumda gyrodan farkı, jurnal kayıtlarındaki kayıtlar ile Dev table arasında fark,  Pusula tashihin yılda bir dış servis tarafından yapılması, eğer imkan yoksa bunun en uygun limana kadar gemice yapılıp asılması gerekir)

-K/ü’de bulunan Sounding Table’ın günlük doldurulması(Eğer monitor varsa sounding table’a gerek yoktur)

-Her cihazın yanında ilgili kullanma talimatlarının olduğunu (Radar, dümen…. gibi)

-Radarların üzerilerine X (3 cm-9Ghz) / S (10 cm-3Ghz) band olduklarına dair kayıt olması

 (X band SART için gerekli ve SOLAS tarfından mecburi olduğu, Fakat S band kötü havalarda daha iyi olduğu bilinmeli)

-Radar log’da üretici firmanın bakım ile ilgili kayıtların konması ve bakım kayıtları olması  (Radar log’un hergün düzenli tutulması ve Radarın Blind Sector’ü çizilip radarların yanlarına asılması, Blind Sektörü bulmak için, radarı küçük range’e getirip gain’de fazlaca açılınca blind sector kendisini gösterecektir.

-AIS cihazının mutlaka bir radara bağlı olması (Limanlarda çıkış Watt’ını liman moduna ”1 watt” alınmalıdır.

 VHF’lerde limanda 1watt’a ayarlanacaktır. SOLAS gereği AIS “Uninterrupted Power Supply” ups  sistemine bağlı olmalıdır.)

-VDR cihazının bulunması (VDR hakkında vardiya zabitlerinin bilgisinin olması)

-Arpa(lara) yalnız speed log sürati girildiği

-Course Recorder ve Echo sounder üzerinde ilgili kayıtların olması (Course Recorder ve Echo Sounder kağıtlarının üzerine; Tarih, saat ,liman adı, sefer no…ve echo sound test kaydı gibi bilgilerin olması

-Gemide 1 GPS ve 1 DGPS oldugunu (MOB düğmesinin bilinmesi)

-Haritalardaki ’Satellite-Derived Position’ kısmında eğer bir düzeltme varsa bunun GPS’e işlenmesi (Düzeltme WGS84 özelliğine sahip haritalara uygulanır. Fakat bu özellik olmasına rağmen düzeltmeye ihtiyaç olmayabilir. örnek olarak; 3636 nolu harita üzerinde 0.08 minutes Northward ve 0.08 minutes Eastward olarak düzeltmenin aşağıdaki gibi yapılması gerekir; 37 25.50N + 0.08N =37 25.58N olacak, 009 25.50W–0.08E=009 25.42W olacaktır)

-Aldisin yedek lambası, aküsü ve sarj aleti  ile kullanıma hazır olması (zabitlerce bilinmesi)

Posterlerin köprüüstüne asılı olduğu;

Willimson Turn, Squat warning yazıları “türkçe/ingilizce” ve hesapları, Manouvering Characteristic (zig-zag test sonuçları MSC/Circ 1053 1.3.2’e göre), Company Standing Orders (imzalı), Gv- Mk Vardiya listesi, Master’s Standing Orders(imzalı), Emg dümen ele alma, Company Navigation Policy,

-Çöp kovalarının markalı ve uygun seperenin yapılmış olması

-Magnetic compass error (deviation’ı) bulunurken gyro hatasıda bulunmuş olduğu bilinmesi  (günde enaz üç kere doğru ve hesaplarının eklenmesi, görüş yok ise log’ta belirtilmesi)

-Passage Planın detaylı, anlaşılır ve imzalı olması (Kapak sayfasının zabitler ve kaptan onaylı diğer sayfaların kaptan/yapan zabit tarafından paraf edilmesi, UKC’lerin seyir, terminaldeki derinlikle uyuşması ve UKC hesabının eklenmesi)

-Haritaların Passage Planla uyumlu olması ve gerekli detayın olması (PI, no go area, abort point, emg anch.,notice to captain-eng-VTS-pilot, interval of fixing, fixing method, squat notice, liman varış mk ihbarları, harita/rota değişim, son haritadaki mevkiin yeni haritaya taşınması, aynı anda en az iki çeşit mevkii koyma, kullanılan harita ve yayınlar, ukc, echo sounder’ın açılması/ kapatılması gereken yerler……..vs)

Paralel Index’lerin imkanlar dahilinde her iki taraf karadan (şamandıralar…vs fazla tercih edilmiyor)

-Bell Book’da kayıtların tam olması (tükenmez-dolmakalem kullanılıp, liman adı,tarih,sefer no, pilot adı, romorkör adları, draftı ve makina kumandalarını içerecek)

-Bridge check list’lerin tutulduğu (Bunların ilgili zabitlerce imzalandığı, kaptan tarafından onaylandığı)

-Gv jurnali-bell book-Mk jurnali ve mk bell book’un tamamen  birbirleriyle örtüşmesi

-Gemideki  en son NTM, düzeltmeleri, chart correction log (ivedilikle geminin gideceği rota üzerindeki düzeltmeler ve sonra gemide bulunan bütün haritaların düzeltilmesi, correction log’un tam eksiksiz tutulması, enson cumulative list ile kontrolu, chart correction log’taki harita publish tarihinin ve düzeltmelerin tam ve eksiksiz olması ve düzeltme yönteminin sakın ve çok iyi acıklanması)

-Radio Listlere ait  düzeltmeler yapıldığına dair kayıt tutuluyormu (kayıtların eksiksiz ve düzenli olması)

-Sailing Directions(pilot book)’ların düzeltmelerinin nasıl yapılıp ve kaydedildiği

-Kaptan tarafından yapılan “Random Inspection of chart/publication correction”

-Night order’ın gerektiği sıklıkta ve içerikte doldurulması (tarih, saat ve zabitlerce/kaptan imzalı olması)

-T&P düzeltmeleri (T&P’lerin chart correction log’a ve haritaya kurşun kalem ile işleniyor olması ve ilgili T&P’lerin ayrıca bir dosyada muhafaza edilmesi ve cancel oldukça dosyadanda iptal edilmesi ve chart correction log’dan silinmesi……..)

-Navtex’in sürekli açık olması ve ilgili log’un tutulması (navera veya warningler zabit tarafından okunduğu, haritaya işlendiği, tarih, paraf ve dosyalanması)

-NavArea, Nav.warning ve diğer ilgili mesajların (Navtex-Inm-C) kayıtlarının takibi ve dosyalanması

(Print edilen bu mesajların düzeltmeyi yapan zabitçe paraflanması, ilgili mesajların bölgelere göre ayrı ayrı dosyalanması ve iptal edilen mesajların kayıtlarının güncel olması, eğer kullanılan haritalar “nav.warning” içeriyorsa mutlaka uyarı işlenmelidir)

-K/Ü’de olması gerekli yayınların güncel listesini görmek ister, VIQ de belirtilenler

Diğer Kontroller

-Safety ekipmanların aylık kontrollerini ve ilgili maintenance’ı ve jurnale kaydı (Safety ekipmanların her ay değişen ayrı bir ekiple kontrollerinin yapıldığını)

-Tüm Pyrotechnic miktarı, yerlerinin ve expire date’lerin asılması (k/ü 4 line throwing,12 adet parachute)

-K/Ü ilgili IMO sign’ların asılı olması (pyrotechnic, epirp ,sart, immersion suit, el vhf, sigara içme………..vs)

GMDSS ile ilgili görmek istediği konular;

-GMDSS log’da 1. ve 2. derece sorumlu olan zabitlerin belirtilmesi

-1.derecede sorumlu olan zabitin Muster List’de köprüüstünde olması gerekliliği

-Günlük-haftalık, aylık yapılan kontrol ve teslerin kırmızı kalem ile GMDSS log’a kaydedilmesi

-Pre-departure test ve kontrollerin yapılıp GMDSS log’una işlenmesi

-Günde enaz 1 kez olmak kaydıyla gemi mevkii GMDSS log’una yazılması

-3 adet GMDSS Survival el vhf’in sarjlı ve yedek pillerinin yanlarında ve orijinal ambalajında  olduğu  (16. kanal dışında bir kanalda  test edilmesi)

-SART ve EPIRP’in test edildiğini (nasıl test edildiğini görmek isteyebilir, ayda bir testlerinin yapılması)

-Emg radio battery’nin yılda bir kapasite test’inin yapılması (limanda iken tam boşaltılıp tekrar tam doldurularak. Akülerin “on-load ve off-load” testlerinin günlük yapılıp ve voltaj değerlerinin GMDSS  jurnaline işlenmesi)

-Gelen veya relay edilen distress msg’ların yazılması

-GMDSS’in dublicate ve shore base maintenance olduğu (A1-A2-A3 bölgelerini içerdiği)-GMDSS ile ilgili her türlü eğitimler gmdss log’a kayedilmesi (STCW section B-VIII/2 Part 3-3)

-Sahil istasyonları ile yapılan DSC testlerde kullanılan sahil istasyonu log’a kaydedilmelidir.

-Topraklama ile ilgili uyarı yazısının asılması ve nasıl olduğu

-GMDSS log’un kaydı tutan zabitce imzalanması ve kaptan tarfındanda günlük onaylanması

-Alınan tehlike ve acil msg’ların derhal kaptana iletilmesinin önemi (Yapıldığına dair kanıt olması)

Yorum Yap