1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. PSC Tarafından Yakıt Örnekleri Alınacak

PSC Tarafından Yakıt Örnekleri Alınacak

blank

Liman Devleti Kontrolü (Port State Control – PSC) tarafından gemi yakıtlarının spot numunelerinin alınmasına karşı mürettebatınızı hazırlayın. Bu çağrı, armatörlerin filolarını ve mürettebatlarını 2020 küresel kükürt üst limitine uygun olarak hazırladıkları sırada gemi yakıtlarının spot numunesinin alınması oldukça önemsiz bir tavsiye olarak görünebilmektedir. Gemi yakıtının spot numunesinin alınması yeni bir husus değildir. %0.10 kükürt limitinin, AB limanlarında ve belirlenen Emisyon Kontrol Bölgeleri’nde (Emission Control Areas – ECAs) yürürlüğe girmesinden itibaren gemi yakıtlarının spot numunesinin alınması ve analizi, kullanılan yakıtın gerçek kükürt içeriğini belirlemek üzere, Liman Devleti Kontrolü tarafından yaygın bir araç olarak kullanılmaktadır.

Küresel %0.50 kükürt üst limitine uygunluk çok daha fazla miktarda ve tipte farklı yakıtı kapsarken, ECAlar; coğrafi açıdan hala nispeten sınırlı durumdadır. Bu nedenle, gemi yakıtlarının spot numunelerinin alınmasına yönelik PSC taleplerinin 1 Ocak 2020 tarihinden sonra önemli ölçüde artacağı beklenmekte olup; armatörlerin gemilerini ve mürettebatlarını bu kapsamda hazırlamaları önerilmektedir. Ayrıca, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization – IMO) ‘taşıma yasağı’ olarak adlandırılan ve 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan uyumlu yakıtın taşınmasına ilişkin bir yasağı kabul etmesi, bu gereksinimlere yönelik olarak PSC’yi daha fazla numune almaya yöneltmesi beklenmektedir.

PSC Müfettişleri Hata Yapabilmektedir

PSC, 2020 küresel %0.50 kükürt üst limiti uygulamasında oldukça önemli bir rol oynayacaktır. Fakat birçok PSC yönetimi, mevzuat değişikliklerinden önce müfettişlerinin eğitimine yönelik yatırımlar yaparken, bazı yönetimler 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan yeni teftiş görevleri için yeterince hazırlıklı olmayabilirler. Aşağıda rapor edilen vakalar PSC müfettişlerinin bile muhtelif zamanlarda hata yaptıklarını göstermektedir. Bahsi geçen hataların gemilerin ceza almasına yol açtığı durumlarda, uygun gemi prosedürleri ve iyi hazırlanmış dikkatli bir mürettebat, söz konusu durumun sonuçlarını değiştirme konusunda büyük değişiklikler yaratabilmektedir.

Yorum Yap

Yorum Yap