1. Ana Sayfa
  2. Mevzuatlar
  3. Liman Başkanlığı Başvuru Belgeleri 2018

Liman Başkanlığı Başvuru Belgeleri 2018

Liman Başkanlığı Başvuru Belgeleri 2018

Liman Başkanlığı Başvuru Belgeleri

İlk Gemiadamı Cüzdanı Başvurusu için,

1) İlgili Dilekçe
2) Harç dekontu (stcw adedi+cüzdan bedeli+işlem ücreti)
3) Gemiadamı Sağlık Raporu + (Fotokopi)
4) STCW kursu belgesi
5) Nüfus cüzdanı + (Fotokopi)
6) Diploma, öğrenim belgesi + (Fotokopi)
7) İkametgah belgesi
8) Fotoğraf (Arkası beyaz fonlu, 4 adet)
9) Sabıka kaydı belgesi (E-Devlet çıktısı olabilir)
10) Askerlik durum belgesi (E-Devlet çıktısı olabilir)
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]

Gemiadamı Cüzdanı Değiştirme ve Yenileme için

1) İlgili Dilekçe
2) Harç dekontu (stcw adedi+cüzdan bedeli+işlem ücreti)
3) Nüfus cüzdanı + (Fotokopi)
4) Gemiadamı Cüzdanı aslı
5) Fotoğraf (3 adet)
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]

Süresi dolmuş STCW Belgelerini Yenileme işlemi için

1) İlgili Dilekçe
2) Harç dekontu (stcw adedi+işlem ücreti)
3) Nüfus cüzdanı + (Fotokopi)
4) STCW Belgeleri aslı
5) Gemiadamı cüzdanı aslı
6) Sınav Başarı Belgesi(GOSS yada Gidilen Kurs)
NOT: Değerlendirme Sınavı gemide kaptan tarafından yapılmış ise “ilgili makama” başlıklı hangi konulardan sınavın yapıldığını gösteren kaptan ön yazısı, personel listesi, Gemi Eğitim Kayıt formu, gemi jurnalinin o güne ait sayfasının fotokopisi.
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]

Tayfa Sınıfı Gemiadamlarınn yeterlilik yükseltme işlemleri için

1) İlgili Dilekçe
2) Harç dekontu
3) Nüfus cüzdanı + (Fotokopi)
4) Hizmet belgeleri
5) Gemiadamı cüzdanı aslı
6) Gemiadamı Sağlık Raporu + (Fotokopi)
7) Sabıka kaydı belgesi (E-devlet çıktısı olabilir)
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]
[ads1]

Zabit Sınıfı Gemiadamlarının Yeterlilik Yükseltme işlemleri için

1) İlgili Dilekçe
2) Harç dekontu
3) Nüfus cüzdanı + (Fotokopi)
4) Hizmet belgeleri (Gemi ve Şirket mührü olmalı)
5) Gemiadamı cüzdanı aslı
6) Gemiadamı Sağlık Raporunun + (Fotokopi)
7) Sabıka kaydı belgesi (E-devlet çıktısı olabilir)
8) Yurt dışı hizmetleri için, o tarih aralıklarında bulunan pasaport giriş-çıkış belgesi (E-devlet çıktısı uygundur)
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]

Gemiadamlarının Yeterlilik Sürelerini Uzatmak için

1) İlgili Dilekçe
2) Harç dekontu
3) Nüfus cüzdanı + (Fotokopi)
4) Hizmet belgeleri (Gemi ve Şirket mühürlü, 5 yıl içerisinde 1 yıl deniz hizmeti olmalı)
5) Fotoğraf (Arkası beyaz fon, 2 adet)
6) Gemiadamı Sağlık Raporu + (Fotokopi)
7) Gemiadamı cüzdanı aslı
8) Sabıka kaydı belgesi (E-devlet çıktısı olabilir)
9) Yurt dışı hizmetleri için, o tarih aralıklarında bulunan pasaport giriş-çıkış belgesi (E-devlet çıktısı uygundur)
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]

Telsiz Zabiti Yeterlik Belgesi Almak için

1) İlgili Dilekçe
2) Harç dekontu
3) Nüfus cüzdanı + (Fotokopi)
4) Gemiadamı cüzdanı aslı
5) Sabıka kaydı belgesi (E-devlet çıktısı olabilir)
6) Diploma, Başarı belgesi + (Fotokopi)
7) Gemiadamı Sağlık Raporu sureti (“Telsiz Zabiti” ibaresini rapora yazdırmayı unutmayın)
8) Fotoğraf (Arkası beyaz fon, 3 adet)
9) Sınav Başarı Belgesi
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]

Yeterlik İçin İntibak Talebinde istenenler,

1) İlgili Dilekçe
2) Harç dekontu
3) Nüfus cüzdanı + (Fotokopi)
4) Gemiadamı cüzdanı aslı
5) Yeterlik belgesi aslı
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]

Genel İngilizce Sınavı Talebi için,

1) Nüfuz cüzdanı + (Fotokopi)
2) Fotoğraf (Arkası beyaz fonlu, 5 adet)
3) Hizmet Belgeleri ( Klavuz kaptan yeterliliği için girenler )
4) Gemiadamı cüzdanı aslı
5) Harc Dekontu
6) Yeterlilik Belgesi
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]

Amatör Denizci Belgesi için,

1) İlgili Dilekçe,
2) Harc dekontu
3) Nüfus cüzdanı + (Fotokopi)
4) Fotoğraf (Arkası beyaz fonlu, 1 adet)
5) Sabıka kaydı belgesi (Kamu kurumunda çalışıyor ise aranmaz) + (E-devlet çıktısı olabilir)
NOT: Yukarıdaki belgelere, www.adf.org.tr web sitesinde ki çevrim içi işlemler kısmından kayıt olunup, yapılacak işlemler işaretlenip çıktı alınarak yukarıda ki evraklara eklenecek)
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]
[ads1]

Amatör Denizci Belgesi Değiştirme-Yenileme Talebi

1) İlgili Dilekçe,
2) Harç Dekontu
3) Nüfus Cüzdanı + Fotokopi
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]

Telsiz Operatörlüğü “GOC” Sınavı talepleri (REO, GOC, ROC, LRC)

1) İlgili Dilekçe
2) Harç Dekontu
3) Nüfus cüzdanı + Fotokopi
4) Fotoğraf (Arkası beyaz fonlu, 8 adet)
5) Diploma, Kurs Başarı belgesi (Fotokopileri ve aslı)
6) Gemiadamı Sağlık Raporunun sureti (“Telsiz Zabiti” ibaresini rapora yazdırmayı unutmayın)
7) Okul harici taleplerde kursa gidilmiş ise kurs belgesi
8) Sabıka kaydıbelgesi (E-devlet çıktısı olabilir)
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]

Kılavuz Kaptanlık Başvurusu için,

1) İlgili Dilekçe
2) Nüfus cüzdanı + Fotokopi
3) Sabıka kaydı belgesi (E-devlet çıktısı olabilir)
4) Öğrenim Belgesi – Diploma + Fotokopi
5) Gemiadamı Sağlık Raporunun sureti (Konuşma yetsinin yeterli olduğunu belirtir olmalı)
6) Hizmet Belgeleri
7) Gemiadamı Yeterlik belgesi (onaylı)
8) Kılavuz kaptanlık temel eğitim başarı belgesi
9) İngilizce yeterlik belgesi
10) Bonservis
11) Sınav başarı belgesi
12) Fotoğraf (Arkası beyaz fonlu 4 adet)
13) Harc Dekontu
NOT: (8) ve (9) nolu maddelerde istenen istenen belgeler, daha önce kılavuz kaptan yeterliği almış ve başka bir bölgede görev yapmak için kılavuz kaptan yeterliği talep eden adaylar muaftır.
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]

Profesyonel Sualtıadamı Yeterlik Başvurusu

1) İlgili Dilekçe
2) Nüfus Cüzdanı + Fotokopi
3) Fotoğraf (Arkası beyaz fonlu, 4 adet)
4) Sabıka kaydı belgesi (E-devlet çıktısı olabilir)
5) Hiperbarik Oksijen tedavi merkezlerinden alınmış sağlık raporu + Fotokopi
6) Dalış kayıt defteri aslı
7) Diploma – Öğrenim belgesi + Fotokopi
[divider style=”solid” top=”30″ bottom=”30″]

Kaynak:İstanbulliman.gov.tr

Yorum Yap

Yorum Yap