1. Ana Sayfa
  2. SEYİR

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü
+ - 0

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü yada denizciler tarafından kullanılan adıyla Colreg, denizde gemilerin emniyetli seyir yapması için oluşturulmuş kurallar bütünüdür. Gemilerin yaptıkları kişisel hatalar nedeniyle yapılan soruşturmalar incelendiğinde her zaman başvurulan bir önemli bir kaynaktır.

Colreg kuralları yada denizde çatışmayı önleme tüzüğü dört bölüm ve dört ek kısımlarından oluşmaktadır. Tüzük uluslararası bir kaynaktır ve yerini başka hiçbir kaynak dolduramaz. Bugün artık VHF‘lere bağlı manevralar daha çok kullanılsa da şirketlerin de benimsediği üzere ilk başvurulması gereken manevra tarzı her zaman Colreg gereği olmalıdır.

Colreg Bölüm ve İçerikleri

Bölüm A – Genel

Kural 1 – Uygulama
Kural 2 – Sorumluluk
Kural 3 – Genel Tanımlamalar

Bölüm B – Manevra ve Seyir Kuralları

Kısım 1 – Her Türlü Görüş Koşullarında Teknelerin Yönetimi

Kural 4 – Uygulama
Kural 5 – Gözcülük
Kural 6 – Emniyetli Hız
Kural 7 – Çatışma Tehlikesi
Kural 8 – Çatışmadan Kaçınma Hareketi
Kural 9 – Dar Kanallar
Kural 10 – Trafik Ayrım Düzenleri

Kısım 2 – Birbirini Gören Teknelerin Davranışları

Kural 11 – Uygulama
Kural 12 – Yelkenli Tekneler
Kural 13 – Yetişme
Kural 14 – Pruva Pruvaya Geliş Durumu
Kural 15 – Aykırı Geçiş
Kural 16 – Yol Veren Teknenin Davranışı
Kural 17 – Yol Verilen Teknenin Davranışı
Kural 18 – Tekneler Arasındaki Sorumluluklar

Kısım 3 – Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları

Kural 19 – Kısıtlı Görüş Koşullarında Teknelerin Davranışları

Bölüm C – Fenerler ve Şekiller

Kural 20 – Uygulama
Kural 21 – Tanımlamalar
Kural 22 – Fenerlerin Görünüşü
Kural 23 – Seyir Halinde ve Kuvvetle Yürütülen Tekneler
Kural 24 – Çekerek ve İterek Yedekleme
Kural 25 – Seyir Halinde Yelkenli Tekneler ve Kürekli Tekneler
Kural 26 – Balıkçı Tekneleri
Kural 27 – Kumanda Altında Bulunmayan veya Manevra Yeteneği Kısıtlı Tekneler
Kural 28 – Su Çekimleri Nedeniyle Seyirleri Kısıtlı Olan Tekneler
Kural 29 – Kılavuz Tekneleri
Kural 30 – Demirli ve Karaya Oturmuş Tekneler
Kural 31 – Deniz Uçakları

Bölüm D – Ses ve Işık İşaretleri

Kural 32 – Tanımlamalar
Kural 33 – Ses İşaretleri için Aletler
Kural 34 – Manevra ve Uyarma İşaretleri
Kural 35 – Kısıtlı Görüş Hallerinde Verilecek Ses İşaretleri
Kural 36 – Dikkat Çekme İşaretleri
Kural 37 – Tehlike İşaretleri

Bölüm E – İstisnalar

Kural 38 – İstisnalar

EK – 1

Fenerlerin ve Şekillerin Yerleştirilmeleri ve Teknik Ayrıntıları

EK – 2

Birbirlerine Yakın Bir Halde Balıkçılık Yapan Balıkçı Tekneleri İçin Ek İşaretler

EK – 3

Sesle İşaret Veren Aletlerin Teknik Ayrıntıları

EK -4

Tehlike İşaretleri

Kitapçığı İndirmek için: Tıklayınız.

Yorum Yap