1. Ana Sayfa
  2. SEYİR

Gemi Seyir Dersi – Birim Dönüştürmeler

Gemi Seyir Dersi – Birim Dönüştürmeler
+ - 0

DERECE( ° ) ,DAKİKA( ’ ) VE SANİYE( ” ) ‘ NİN BİRBİRİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Derece( ° ), Dakika( ’ ),Saniye ( ” ) arasındaki ilişki ;
= 60’
1’ = 60” şeklindedir.
Bu eşitlikten faydalanarak, aşağıdaki eşitlikler elde edilebilir.
1’ = (1/60)º
1” = (1/60)’

ÖRNEK 1 : 40º 15’ yı derece cinsinden yazınız?
Çözüm :
-Dakika derecenin bir alt değeridir ve 1’ = (1/60)º dır. 60’a bölündükten sonra elde edilen sonuç derecenin ondalık değeri olarak virgülden sonra yazılır.
15 ‘ = 15 / 60 = 0 º,25 =˃ 40º 15’ = 40º,25
Sonuç : 40º,25

ÖRNEK 2 : 11º 30’ 36” yi derece cinsinden yazınız?
Çözüm:
-Saniye dakikanın bir alt değeridir ve 1” = (1/60)’ dır. 60’a bölündükten sonra elde edilen sonuç dakikanın ondalık değeri olarak virgülden sonra yazılır.
36 ” = 36 / 60 = 0’,6 =˃ 11º 30’ 36” = 11 º 30’,6
-Dakika derecenin bir alt değeridir ve 1’ = (1/60)º dır. 60’a bölündükten sonra elde edilen sonuç derecenin ondalık değeri olarak virgülden sonra yazılır.
30’,6 = 30,6 / 60 = 0º,51 =˃ 11º 30’,6 = 11º ,51
Sonuç : 11º ,51


Örnek 1 ve Örnek 2 ‘nin tersi durumda ise ondalık şeklinde verilen Derece ( º ) ’nin; derece, dakika ve saniye cinsinden yazılmasıdır. Bu durumda virgülden sonraki ondalık kısmı 60 ile çarpılır. Elde edilen sonucun tam sayısının birimi bir alt birim cinsindendir.

ÖRNEK 1 ve 2 ‘ nin sonuçlarını soru şekline çevirdiğimizde;

ÖRNEK 3 : 40º, 25 yi derece, dakika ve saniye cinsinden yazınız?
Çözüm:
-Derecenin ondalığı 60 ile çarpılır sonuç dakika cinsinden bulunur
(Derecenin ondalığı) 0º,25 = (0º,25 x 60) = 15’ =˃ 40º,25 = 40º 15’
Sonuç : 40º 15’


ÖRNEK 4 : 11º ,51 ‘ yi derece, dakika ve saniye cinsinden yazınız?
Çözüm:
-Derecenin ondalığı 60 ile çarpılır sonuç dakika cinsinden bulunur
(Derecenin ondalığı) 0º,51 = (0º,51 x 60) = 30’,6 =˃ 11º ,51 = 11º 30’,6
-Dakikanın ondalığı 60 ile çarpılır sonuç saniye cinsinden bulunur
(Dakikanın ondalığı) 0’,6 = (0’,6 x 60) = 36” =˃ 11º 30’,6 = 11º 30’ 36”
Sonuç : 11º 30’ 36”

Yorum Yap