1. Ana Sayfa
 2. SEYİR

Gemilerde Yeni Dijital Seyir Düzeni E-Navigation

Gemilerde Yeni Dijital Seyir Düzeni E-Navigation
+ - 0

E-Navigation

Yapılan kaza araştırmaları ve profesyonel firmaların hazırladıkları Risk değerlendirme (Risk Assessment) raporlarına göre, hem denizcilik sektöründe hem de genel olarak meydana gelen kazalardaki en büyük pay, %80 oranında insanlara aittir.

Sektörde denizciliğe yön veren ülkeler olarak bilinen Japonya, Marshall Island, Hollanda, Norveç, Singapur, Ingiltere ve Birleşik Devletler, 2015 yılının aralık ayında IMO`nun Deniz Emniyeti ve Güvenliği komitesine bir öneri sunmuştur. Bu öneride denizcilik sisteminin daha da dijitalleşmesi ve insan hatalarının azaltılması için E-Navigation sisteminin oluşturulması istenmiştir.

blank

Peki Nedir bu E-Navigtion? ( Gemilerde Yeni Dijital Seyir Düzeni )

IMO`ya gore E-Navigation; deniz emniyeti ve güvenliği  ve deniz çevresinin korunması için,  elektronik aygıtlar tarafından, gemide veya sahilde elde edilen denizcilik bilgilerinin toplanması, sunumu, mübadelesi, bütünleştirilmesi ve analizi işlemlerinin uyumlu hale getirilerek hem rıhtımdan rıhtıma gemi seyrini hem de ilgili hizmetleri geliştirmek anlamına gelir.

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere, amaç deniz seyir güvenliğinin arttırılması, çevrenin korunması, yakıt tüketiminin azaltılması olarak düşünülebilir.

Bu yapı kurulurken hem gemilerdeki alt yapıların geliştirilmesi hem de kiyi istasyonları olarak düşünülen VTS’lerin geliştirilmesi temel hedef olarak alınmaktadır. E-Navigation kelime anlamının da bulunan “E” harfi aslında geniş kapsamlıdır ve hem geliştirme anlamında “enhance” hem de elektronik anlamlarında da kullanılabilmekte olup bununla sınırlı değildir.

blank

E-Navigation Metodunun Amaclari Nelerdir?

 • Hidrografik, meteorolojik bilgiler ile seyir bilgileri ve riskleri ile emniyetli ve güvenli seyrin sağlanması.
 • Gemi trafiğinin kıyı istasyonlarınca izlenmesi ve yönetilmesi.
 • Gemi- gemi, gemi-kıyı, kıyı-gemi ve kıyı-kıyı arasında iletişim ve bilgi transferinin sağlanması.
 • Ulaştırma ve lojistikte maksimum verime ulaşılması.
 • Acil durum planları ve arama-kurtarma faaliyetlerinin daha etkili hale getirilmesi.
 • Kritik emniyet ekipmanlarında, hassaslık, birliktelik ve devamlılığın sağlanması.
 • Bilgilerin birleştirilmesi ve kıyıda insanların da katkısıyla gemideki karışıklık ve yanlış yorumlardaki insan hatasının azaltılması.
 • Eğitim ve familazrizasyonlarin sağlanması.
 • Global kapsamlı, kalıcı, birlikteliği olan, standart, sembol, system ve ekipmanların oluşturulması.

Şimdiye kadar anlatılan kısımlardan anlaşılacağı üzere, artık yeni seyir düzeninde bir birlikteliğin sağlanması hedeflenmektedir. Bu sebeple standart Köprüüstü düzenine – yapısına yani standart bir köprüüstü dizaynının yapılması, aynı system ve ekipmanların kullanılması ve de böylece bir gemiden başka gemiye giden insanların farklılık yaşamaması istenmektedir. Gemilerde ortak, aynı model cihazların ve de ayni dizayndaki köprüüstünün kullanılması planlanmaktadır.

blank

Bunun yanı sıra, cihazlardaki güvenliğin ve hassaslığın arttırılarak seyir emniyetinin sağlanması düşünülmektedir. Bu sebeple firmalar yeni ürünler üretmeye ve de bunları düzenlenen konferanslarda tanıtmaktadır.

Bu yeni düzenin bir diğer amacı ise tanımdan da anlaşılacağı üzere, limandan limana bir düzenin oluşturulmasıdır. Cihazlar üzerindeki hassaslık ve kabiliyet arttırılarak insanların artık 2. Modeled olması ve klavuzlarında bu sisteme uyması planlanmaktadır. Otonom gemilerin planlandığı günümüzde atılan bu adım aslında otonom gemilerin önünü açmak için planlanmıştır.

Seyir zabiti rota oluştururken artık bu sistemde kendisine en uygun rota cihaz tarafından önerilecek ve böylece en kısa ve en emniyetli rota oluşturularak yakıt ve emisyonun azaltılması düşünülmektedir.

blank

Ecdis sistemine geçilmesi bu yönde atılan önemli bir adımdır ancak Ecdis tek başına E-Navigation değildir. Günümüzde ecdis kullanan gemilerde çoklu sensörler ile farklı veriler bir arada görüntülenebilmektedir.

Atılması Gereken Adımlar

 • Köprüüstü ergonomisinin geliştirilmesi
 • Standardizasyonun sağlanması
 • Daha iyi bir eğitim ve familarizasyonun sağlanması
 • NAVTEX ve diğer deniz uyarılarının daha iyi şekilde görüntülenmesi
 • Alarm ve Uyarıların yönetilmesi
 • Güvenilirliğin arttırılması
 • Daha standart ve otomatik raporlama sisteminin oluşturulması
 • Hedef gemi saptama sisteminin geliştirilmesi
 • Daha etkili bir Guard Zone sisteminin oluşturulması
 • Yönetici (Zabit) kaynaklı sorumlulukların azaltılması
 • Daha otomasyonlu bir otomatik güncelleme sisteminin oluşturulması
 • Daha iyi bir data toplama sisteminin oluşturulması
 • Daha etkili bilgi yönetiminin oluşturulması
 • Kalitenin arttırılması
 • Daha etkili bilgi paylaşımının yapılması
 • Arama Kurtarma operasyonlarının desteklenmesi ve iletişimin güçlendirilmesidir.

Bilindiği üzere GPS sistemlerinde Jammer etkisi meydana gelebilmektedir. Bu sebeple güvenliğinin arttırılması için Avrupa Birliğinin oluşturduğu GNSS sistemi faaliyete geçmiştir ve de böylece GPS`e olan bağlılığın azaltılması düşünülmektedir. IHO tarafından ülkelere baskı uygulanarak kendi bölgelerinin Elektronik haritalarını yapmaları istenmekte ve daha iyi kalite de dredge bilgilerinin oluşturulması istenmektedir. Ecdis cihazlarının geliştirilerek artık tüm bilgilerinin bir arada tek bir cihaz üzerinde görüntülenmesi hedeflenmektedir.

Yorum Yap