1. Ana Sayfa
 2. Teknik Bilgi

Ship Permit To Work System (İşe Başlama İzni ) Nedir?

Ship Permit To Work System (İşe Başlama İzni ) Nedir?
+ - 0

 

İŞE BAŞLAMA İZNİ (PERMIT-TO-WORK)

“Denizciler için Emniyet Sağlayan Bir Arkadaş”

Gemide uygulanan genel emniyet prosedürleri yapılacak birçok iş için yeterli olabilir ama bazı operasyonel faaliyetler içerdikleri fazla risk neticesiyle daha fazla dikkat ve emniyet gerektirmektedirler.

Sıklıkla, gemi personeline yönelik ölümcül olaylar, gemi de ya da kargoda hasara sebebiyet verebilecek kazalar Permit to Work sisteminin kullanılmamasından ya da kullanılma aşamasında sistemim gerekliliklerinin görmezden gelinmesi ve uygulamada ki yanlışlıklar yüzünden kaynaklanmaktadır.

Permit to Work sistemi yapılacak işi, yapılma zamanını ve yaralanma-ölümle sonuçlanabilecek kazaları önlemek için alınması gereken emniyet kontrollerini basit ve resmi bir formatta içermelidir.

İzinler ayrıca, operasyonu yapacak kişiler ile görevli zabit arasındaki iletişimi de içermelidir. Görevli zabit operasyona başlamadan önce kişileri operasyon esnasında oluşabilecek tehlikelere karşı uyarmalı ve onlara gerekli bilgileri vermelidir. Olay yeri ile haberleşme yöntemleri ve teknikleri belirlenmelidir. Personele gerek görüldüğünde durumsal farkındalık kazandıracak kısa bir toplantı yapılmalıdır.

Bununla birlikte, bu hazırlıklar yapılacak işin emniyetli olmasını sağlar. Bütün bu hazırlıklar  işin yapılma şeklini ve yönetim aşamasını da belirlemiş olur. İşi yapacak kişilere ve bu işin idare kısmında bulunacak zabite görevler yüklemektedir. Permit to Work sistemi farklı formlarda olur. Dolayısıyla, her şirket gemisine uygun formatta bu sistemi hazırlamalı ve personelini bu sistem dahilinde eğitmeli ve bu eğitimler gemide de devam etmelidir.

Permit to Work Sistemi Ne Zaman Kullanılır?

Yüksek risk içeren aşağıdaki görevlerde bu sistem kullanılmalıdır:

 • Kapalı mahale giriş ya da dar alandaki çalışmalarda
 • Kendiliğinden çalışabilen ya da izolasyon gerektiren makinelerle çalışırken
 • Kaynak gerektiren sıcak çalışma
 • Soğuk çalışma
 • Yüksekte ya da bordalar da çalışma
 • Genel elektrik işleri (1000 V altı)
 • Yüksek gerilimli elektrik işleri (1000 V üzeri)
 • Makine / Ekipman altı işler

Geminin türü ve yapılacak işe göre ek işe başlama izni gerekebilir. Burda önemli olan nokta izinler bireysel olmalıdır.

Permit to Work sistemi neleri kapsamalı?

Başarılı bir sistemde aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır.

 • İnsan Faktörü (Stres, tükenmişlik, dikkatsizlik vb.)
 • Sistemin yönetimi ve uygulanışı (Doğru zaman doğru uygulanış ve başarı)
 • Sistemin amaçlarını (İnsana gemiye ve kargoya emniyet)
 • Yetersiz/Yeterli iş gücü (Personel-ekipman)
 • Eksiklikler (Yetkin olmayan personel + yetersiz ekipman= Başarısızlık)
 • Gerekli olan çalışma izninin türünü (İşin türüne göre çalışma izni)
 • Çalışma izninin içeriğin (Yer, yapılacak iş, görevli kişiler, saat ve zaman)

İşe başlama izni tamamlandıktan sonra göz önünde bulundurulması gerekenler:

 • İzin konu ile alakalı ve mümkün olduğunca doğru olmalıdır. Yapılacak işi ve olay yerini, yapılan ön testlerin teknik ve sonuçlarını, işi daha emniyetli kılmak için alınan önemleri ve operasyon esnasında alınacak tedbirleri içermelidir
 • İzinde geçerlilik süresi açıkça belirtilmelidir ve bu süre 24 saati aşmamalıdır.
 • Sadece izinde belirtilen çalışma yapılmalıdır.
 • Doğru PPE (Personal Protective Aid) ve ekipman kullanımı belirlenmelidir.
 • İşe başlamadan önce yeterli önlemler alınıp alınmadığı (izolasyon, havalandırma, draining(süzdürme), flushing(durulama), çevre denetimi, risk değerlendirilmesi, iletişim, işe ayrılmış süre vb. faktörler)
 • Kritik noktalara bilgilendirme yapıldı mı? (Köprüüstü, Makine dairesi, Kargo odası vb.)
 • Görevli zabit izni imzalamadan önce gerekli güvenlik önlemlerinin olay öncesi ve olay esnasında alınmış/alınacak olduğundan emin olmalıdır.
 • Görevi yapacak personel görevi emniyetli bir şekilde yapması gerektiğini anladığını ve prosedürlere uyması gerektiğini onay imzası ile belirtmelidir.
 • İş bitiminde görevli personel sorumlu zabite rapor vermeli ve işe başlama izni sonlandırılmalıdır.
 • Görevi yapan kişiyle sorumlu kişi ya da idare eden kişi aynı kişi olmamalıdır.

Özet olarak;

1-) İzin gerektiren işlerde her zaman Permit to Work sistemi uygulanmalıdır.

2-) Bu izin doğru zamanda ve doğru şekilde tamamlanmalı ve uygulanmalıdır.

3-) Unutma! Bu seni ve sorumlu olduğun kişilerin hayatlarını kurtarabilir.

Yorum Yap