1. Ana Sayfa
 2. Mevzuatlar

Çöp Yönetim Planı – Marpol Annex V

Çöp Yönetim Planı – Marpol Annex V
1
+ - 1

Gemi kaynaklı katı atıklar sebebiyle kirliliğin önlenmesi için kurallar, MARPOL’ün Annex-V’i içerisinde bulunmaktadır.

ANNEX V ALTINDA OLUŞTURULMUŞ ÖZEL ALANLAR

 • Akdeniz
 • Baltık Denizi
 • Karadeniz
 • Kızıl Deniz
 • Körfez Bölgesi
 • Kuzey Denizi
 • Geniş Karayip Bölgesi (Wider Carribean Region, yani Meksika Körfezi + Karayip Denizi)
 • Antartika alanı
blank

ÖNEMLİ TANIMLAMALAR

Hayvan leşi: Gemide kargo olarak taşınırken ölen veya öldürülen herhangi bir hayvanın bedeni vb.

Kargo artığı: Sözleşmenin diğer ekleri (annex I, II, III, IV, IV) tarafından kapsanmayan, yükleme veya tahliye sonrası geminin güvertesi veya ambarlarında kalan, ıslak, kuru veya yıkama suyuna karışmış durumda olan kargo artıklarıdır. Buna güvertenin veya geminin dış yüzeylerinin süpürülmesi sonucu ortaya çıkan kargo tozu dahil değildir.

Pişirme yağı: Tipi ne olursa olsun yemek pişirmek için kullanılan, yemeklik veya hayvansal yağlardır, bunlarla pişirilen yemekler bu gruba dahil değildir.

Evsel atık (domestic wastes): Sözleşmenin diğer ekleri (annex I, II, III, IV, IV) tarafından kapsanmayan, geminin yaşam mahalinde oluşmuş tüm atıklardır. Grey water buna dahil değildir.

“Seyir halinde olan” (en route): Atığın daha geniş deniz yüzeyine dağılması için rotadan yapılmış deviasyon’da dahil olmak üzere bir rotada seyir halinde olan gemi.

Yemek çöpü: Gemide üretilen, meyve, sebze, süt ürünleri, hayvan etleri, et ürünleri ve yemek artıkları dahil bozulmuş veya bozulmamış yiyecek maddeleridir.

Atık (garbage): Geminin normal operasyonu esnasında üretilen ve sürekli veya periyodik olarak boşaltılması gereken, sözleşmenin diğer annex’lerinde tanımlanan veya listelenen maddelerin haricinde yemek çöpü, evsel atık ve operasyonel atıklar, tüm plastikler, kargo artıkları, pişirme yağı, balıkçılık malzemesi ve hayvan leşlerinin tüm çeşitleri. Taze balık ve balıkçılık işlemi veya kabuklu deniz canlıları dahil balıkların taşınması işlemi esnasında veya sonrasında ortaya çıkan deniz canlısı atıkları bu gruba dahil değildir.

Operasyonel atık: Diğer annex’ler içine alınmamış, normal bakım ve operasyonları dahilinde ortaya çıkmış veya kargo istifi ve elleçlenmesi esnasında kullanılmış her türlü katı atıktır, buna su içinde karışık vaziyette bulunanlar da dahildir. Gemi ambarı veya dış yıkama sularının içindeki temizlik maddeleri de buna dahildir. Grey water, sintine suyu veya geminin operasyonu açısından kaçınılamaz olan diğer boşaltımlar buna dahil değildir.

“En yakın karadan” (from the nearest land): Söz konusunu bölgenin karasuları uluslararası kurallara göre esas hatta (base line) göre oluşturulur. “En yakın karadan” ın anlamı işte esas hattan anlamındadır. Bunun tek istisnası Avustralya’nın kuzey-doğu kıyılarıdır. Buradaki en yakın kara, Great Barrier Reef bölgesinin tamamını ve Torres Strait bölgesinin bir kısmınının dış kenarı olarak kabul edilir. Bu dış kenarlar aşağıdaki poziyonların birleştirilmesiyle oluşur (resmi de aşağıdadır); 

blank

11°00΄ S, 142°08΄ E 10°35΄ S, 141°55΄ E,

10°00΄ S, 142°00΄ E, 09°10΄ S, 143°52΄ E,

09°00΄ S, 144°30΄ E, 10°41΄ S, 145°00΄ E,

13°00΄ S, 145°00΄ E, 15°00΄ S, 146°00΄ E,

17°30΄ S, 147°00΄ E, 21°00΄ S, 152°55΄ E,

24°30΄ S, 154°00΄ E, 24°42΄ S, 153°15΄ E (Avustralya sahili)

Plastik: Esas madde olarak bir veya daha fazla yüksek moleküler kütleli polimerler içeren ve polimer üretimi esnasında veya ısı ve/veya basınç ile bitmiş bir ürün haline getirildiği fabrikasyon aşamasında şekil verilen tüm katı materyallerdir. Plastikler sert-kırılgan, yumuşak-elastik arası değişken materyal özelliklerine sahiplerdir. Bu annex’teki “tüm plastikler” herhangi bir formda plastik içeren, sentetik halat, sentetik balıkçı ağı, plastik çöp poşeti ve plastik külleri içeren insineratör külleri gibi maddeler anlamına gelmektedir.

blank
 1. Çöpler birbirlerine karıştırıldığında ve boşaltımı yasak olan veya farklı boşaltım kuralları olan maddelerle karıştırıldığında daha sıkı olan boşaltım kuralı geçerlidir.
 2. Öğütülmüş yemek çöpler en çok 25 mm’lik elekten geçiyor olmalı.
 3. Kanatlı hayvan ürünlerin, yakılmadan, otoklav veya sterilize edilmeden Antartika Bölgesi’ne boşaltımı yasaktır.
 4. En yakın karadan 12 NM mesafedeki platformlar ve ilgili gemilere şunlar dahildir: deniz yatağı mineral kaynaklarının arama çıkarma ve işleme işleri ile uğraşan sabit veya yüzer platformlar, bunlara bağlı veya 500 m mesafede bulunan gemiler.
 5. Yük artıkları mevcut yaygın tahliye yöntemleri ile tahliye edilemeyen yük kalıntılarıdır.
 6. Bu maddeler deniz yaşamına zararlı maddeler olmamalı.

Yorum Yap

Yorumlar (1)

 1. blank

  Bir kaç sorum var mail attım cevap verebilirseniz sevinirim.

Konu Hakkında Görüşünü Bildir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.