1. Ana Sayfa
  2. Teknik Bilgi

Elektrik Motorları Çalıştırma Bakım ve Emniyet Tedbirleri

Elektrik Motorları Çalıştırma Bakım ve Emniyet Tedbirleri
+ - 0

Elektrik Motorları Çalıştırma Bakım ve Emniyet Tedbirleri: Bir elektrik motoru taşınmasında, motor karkası üzerinde bulunan (eye bolt) taşıma halkalarına tel halat bağlayarak taşınması emniyet açısından uygun değildir. Ayrıca özellikle büyük motorlarda motor karkasını saracak ve taşınırken motorun dengesini sağlayacak ilave bağlantıların yapılması gerekir. Motorların taşınması esnasında branda kayış kullanınız.

blank
Elektrik Motorları Çalıştırma Bakım ve Emniyet Tedbirleri

Motor yerinden kaldırıldığında tam dengede bulunmalıdır.

Motor yerinden alınıp bakım yapılacağı mahalle getirildiğinde çalışma konumunda yere bırakılmalı ve mutlaka motor ile gemi bünyesi arasında tahta bir faundation kullanılmalıdır .

Motorun bırakıldığı yere de motor dış etkenlerden korunacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Motor yerinden sökülmeden evvel çevrilen cihaz ile arasındaki line kontrolünün yapılması ve motor montajında kolaylık olması için gerekli işaretlerin konulması faydalı olur. Ayrıca motor ayaklarının altına konmuş olan şimlerin montajda kullanılmak üzere her ayak için ayrı ayrı muhafazası size fayda sağlayacaktır.

Ancak motor söküldükten sonra motorun monte edileceği favundeyşında gereken nedenlerle onarım ve/ veya raspa işlemi yapılacak ise; çıkarılan şimler size ancak bir fikir verebilir. Elektrik motorları uzun süreli muhafaza edildiklerinde, dış etkenlerden etkilenip etkilenmediğinin tespiti için en az 3 ayda bir muhafaza edildikleri yerde izolasyon rezistanslarının ölçülmesi gerekir. Ayrıca motor monte edilmeden evvel meger testinden geçirilmelidir.

Elektrik motorları hiçbir zaman patlayıcı gaz ortamlarının bulunduğu mahallere monte edilmezler.

Motorların gemi güvertesinde montelerinde, deniz suyundan ve tabiat şartlarından korunacak şekilde tedbir alınması gerekir. Ve kullanılacak yerin şartlarına göre karkas tipi seçilmelidir.

Motorun montajında arz bağlantısı mutlaka yapılmalıdır. Motor ayaklarının ve kullanılan montaj cıvatalarının topraklama işlemini hakkıyla yapacağına güvenmeyiniz.

Motorların kullanılacağı yerdeki sıcaklık mutlaka referans olarak alınmalıdır. Motor yatak sıcaklığına etki eden faktörlerden bir tanesi de ortamın sıcaklığıdır.

Motorlar montaj esnasında, kaplinli olarak veya kayış ile çevirecekleri cihaza bağlanırlar. Bu bağlantı şekline göre line kontrolü ve kayış gerginlik ayarları yapılmalıdır. Bu hususta ileride daha geniş bilgi verilecektir.

Motora elektrik kabloları bağlanırken kabloların bağlanma şekli mutlaka motorun uygun dönüş yönüne göre olmalıdır. Eğer bu hususa dikkat etmezseniz motora bağlı olan cihazda hasarlar meydana gelebilir. Ayrıca motorun (tek üçgen bağlantı- çift yıldız bağlantı – yıldız / üçgen değişim bağlantı2 sürat için çift yıldız bağlantısı) faz bağlantılarının çalışma koşullarına uygun olması gerekir.

Motorların uzun zaman problemsiz çalışmaları için koruyucu bakım dediğimiz ve aşağıda yazılı kontrollerin yapılması gereklidir.

Temizlik

İzolasyon rezistansının periyodik kontrolü

Dönen ve döndüren kombinasyonda titreşim

Çalıştığı ortamın motor karakteristiği açısından uygun olup olmadığı ve uygunsuz etkenlerin kaldırılması (aşırı nem, ortamın tozu, taşıyıcı elemanların gücü ).

Toz ve yağ buharı elektrik motorları için başlıca negatif etkenlerdendir. Havalandırma kanallarına giren toz bu kısımlarda hava geçişini engellediği gibi motor sıcaklığının yükselmesine ve sargıların izolasyonlarının bozulmasına sebep olur. Motor bakımı yapılırken motorların boyanması ve bu işlemin sıklıkla yapılması boya katmanlarının kalınlaşmasına ve motor karkasının sıcaklığının dışarı çıkmasını engellediğinden yine sargıların aşırı ısınması meydana gelir bu nedenle boya işlemi mecbur kalınmadığı sürece yapılmamalıdır.

Her hangi bir sebeple elektrik motoru demonte edildiğinde, özellikle gerektirmiyorsa, sargılar izolasyon verniği ile verniklenmemelidir. Zira sürülecek her mikron kalınlığında vernik katmanı sargıların ısılarının dışarı iletilmesine mani olacaktır.        

Elektrik motorları etiketlerinde suya ve solid partiküllere nazaran koruyucu sınıflandırma standart kodlara bağlanmıştır. Bu standart motor etiketlerinde (IP) harflerini takip eden 2 rakam ile gösterilmiştir. 1. rakam motorun solid partiküllere nazaran koruyucu durumu, 2. rakam ise motorun suya karşı korunma özelliğini gösterir.

Elektrik Motorları Çalıştırma - Bakım ve Emniyet Tedbirleri
Elektrik Motorları Çalıştırma – Bakım ve Emniyet Tedbirleri

Yorum Yap