1. Ana Sayfa
  2. Teknik Bilgi

Gemi Tahrik Yöntemleri

Gemi Tahrik Yöntemleri
+ - 0

Ana makinada üretilen gücün pervaneye veya su jetine iletilmesi ile hareket sağlanmaktadır. İşte bu güç iletimi de gemi tahrik yöntemleri ile sağlanmaktadır. Gemilerde kullanılan belli başlı yöntemler aşağıda anlatılmıştır.

Doğrudan Tahrik Yöntemi

Doğrudan tahrik yönteminde, ana makina bir şaft vasıtasıyla doğrudan pervaneye bağlanır. Genellikle düşür devirli dizel motorlarda bu yöntem uygulanmaktadır. Eğer gemide pervane yerine su jeti sistemi kullanılıyorsa işte o zaman orta devirli dizel motorlar da sistemi doğrudan tahrik edebilir. Eğer sabit hareketli pervane kullanılıyorsa bütün manevralar yani hız düşürme ve geri hareket makina devir yönü değişimi ile sağlanır.

Dişli Tahrik Yöntemi

blank

Bu tür bir sistemde pervane devri ile makina devri farklı olduğundan genellikle makinanın devir sayısı çok daha yüksek olmasından dolayı bir dişli kutusu ile devir dönüşümü sağlanır. Dişli kutusu aynı zamanda makina devir yönü değişmeden pervane dönüş yönünü değiştirebilecek şekilde de dizayn edilebilir. Dolayısıyla sevk zinciri; ana makina, dişli kutusu, şaft ve pervaneden oluşmaktadır.

Elektrikli Tahrik Yöntemi

Bu sistemde dizel motorlar jeneratörleri tahrik ederek elektrik üretirler. Bu yöntemde ana makina ile pervane arasında doğrudan bir mekanik ilinti yoktur. Pervane bir elektrik motoru yardımıyla çevrilir. Sistemin avantajı gemi sevk gücü ve diğer enerji taleplerinin hepsi elde edilen elektrik enerjisi ile karşılanır. Yeterince yedekleme olduğundan dolayı güç kesintisi söz konusu olmaz. Ayrıca doğrudan mekanik bir ilinti olmadığı için, makina dairesi gemi kıç bölgesi yerine başka bir yerde örneğin baş tarafta olabilir.

Yorum Yap