1. Ana Sayfa
  2. Teknik Bilgi

LRIT | Gemilerin Uzak Mesafeden İzlenmesi | Fondamental of LRIT System

LRIT | Gemilerin Uzak Mesafeden İzlenmesi | Fondamental of LRIT System
+ - 0

LRIT Sisteminin Amacı ve Çalışma Metodu

LRIT kelime anlamı itibariyle gemilerin uzak mesafelerden belli zaman aralıklarında gönderdikleri sinyal ile tanınması ve izlenmesidir. LRIT zorunluluğu ise Solas Bölüm 5 Kısım 19.1’de kendine yer bulmuştur. LRIT’in zorunlu hale gelmesi ise 1 ocak 2009 tarihi ile başlamıştır. LRIT sisteminin temelinde her bayrak devletinin kendi veri merkezleri yer almaktadır. Gemiler belli aralıklarda uydu aracılığıyla bu veri merkezine sinyal gönderip yerini belli etmektedir.

Ülkemizde ulusal veri merkezi merkezinin sorumlusu ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüdür. Türksat a.ş ise ulusal veri merkezindeki bu bilgileri işleyerek web ara yüzleri aracılığıyla kullanıcılara hizmet sunmaktadır.

Sistemin Simulasyonunu izleyin

Sisteminin kuruluş amacı kısaca; deniz güvenliğini arttırmak, kazalara ve çevre kirliliğine müdahale etmek, korsanlık ve haydutluk olaylarında ve arama kurtarma operasyonlarına katkı sağlamaktır. Sistem dahilinde bilgiler 6 saatte bir veri merkezine iletilmektedir. İstenildiği takdirde bu süre 15dk’ya kadar kısaltılabilmektedir. Sistem tarafından gönderilen bilgiler ise;

  • gemi kimlik bilgileri
  • gemi konum bilgisi
  • zaman bilgisi’dir.

Bu bilgiler inmarsat terminali aracılığıyla iletilmektedir. Dolayısıyla A4 seyir bölgesinde inmarsat uyduları kullanılamayacağı için veri akışı olamayacaktır.

Bakanlık tarafından gemilerin LRIT bilgisi gönderip göndermediği yapılan PSC kontrolleri ile denetlenmektedir. http://94.55.122.38/shiptrackcatalog/ adresinden yapılan kontrol neticesinde eğer gemi LRIT bilgisi göndermiyor ise gemiler tutuklanmaktadır.

blank

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING SYSTEM (LRIT)

LRIT means Long Range Identification and Track and the basic principle is that vessel send their some informations from any distance to their national data center as a signal. LRIT compulsion is belong in the SOLAS chapter 5 Part19.1 and this system is compulsory since 1 ocak 2009. In the fondamental of the system is that every vessel send a signal to their data center and by this way their flag state shall learn some informations about that vessel.

The reason of build up of that system primarily are increase the sea security, interfere the collisions and environment pollutions, prevention and making easy to preventing the hijackings and contributing the search and rescue operations. Vessels shall their signal 6 hours intervals to the their data center. If available this time can be shorten this period to 15 minutes. Informations which send by vessels are;

  • ship identifiactions
  • ship positions informations
  • ship time informations.

This informations can be send via inmarsat terminals with the correct DNIDs. If a vessel navigating in the sea area4 that can not send to data center. During the port state control checks, while checking the LRIT data test if a vessels could not send, this can give rise to arresting the vessel.

Yorum Yap