1. Ana Sayfa
  2. Teknik Bilgi

Avrupa Emisyon Regülasyonu

Avrupa Emisyon Regülasyonu
1
+ - 0

1 Ocak 2015 itibariyle Avrupa Birliği limanlarında Karbondioksit gazının Gözlemlenmesi, Rapor Edilmesi ve Onaylanması (MRV) sürecinin ilk adımı atılmıştı. 31 Ağustos 2017 itibariyle Armatörlerin, donatanların ve gemi işleticilerinin avrupa birliği sınırları içersinde dolaşan gemileri için planlarını sunma süresi sona ermiştir.

Avrupa birliğine göre dünya genelinde küresel deniz ticareti nedeniyle meydana gelen emisyonların miktarı yaklaşık olarak yıllık 1 milyar ton olup bu rakam da dünya genelindeki sera gazlarının (greenhouse gases) %3 lük miktarına ve avrupa birliğindeki toplam emisyonun ise %4’lük kısmını oluşturmaktadır.

Haziran 2013 tarihinde avrupa komisyonu, 3 adımda sera gazlarını azaltacak eylem planını devreye sokmuştur.

  • Avrupa birliği içersindeki büyük gemilerin MRV kayıtlarının tutulması
  • Denizcilik sektöründe sera gaz miktarının azaltılması
  • Küresel pazar üzerinde kısa, orta ve uzun vadeli planların hazırlanmasıdır.

Avrupa birliğinin bu sistemine göre, küresel karbondioksit salınımında azalma meydana gelecektir.

Uygulama

Bayrak develetine bakılmaksızın 5.000 grt üstü, avrupa limanlarına uğrayacak veya buradan kalkacak gemilere uygulanacaktır.

Gereklilikler

  • Gemiler katettikleri mesafeleri, taşıdıkları yük miktarlarını ve karbon emisyonlarını kayıt altında tutacaktır.
  • Hazırlanan rapor yıllık olarak gemi bayrak devletine sunulacak ve bayrak devleti de bu raporu avrupa komisyonuna sunacaktır.
  • Gemilerin uygunluk sertifikasında (DOC) avrupa birliğe üye ülkelerin denetlerine maruz kalabileceği olmalıdır.

Yorum Yap