1. Ana Sayfa
  2. STCW

Makina Dairesinin Denetlere Hazırlanması

Makina Dairesinin Denetlere Hazırlanması
+ - 0

Sire ve CDI denetlerinin yanı sıra PSC denetleri için de özen gösterilmesi geminin işleyişi için önemli bir yere sahiptir. Kuşkusuz günlük yaşantıda işler yerine getirilirken bazı noktalar gözden kaçabilmektedir. Tekrar niteliğindeki hatırlatmalar şöyledir.

Genel Makina Dairesi Kontrolleri

-Yeke dairesinin düzenli, telefonu, repeateri çalışır ve ilgili prosedürün yerlerinde olması

(Göstergelerin rahat okunabilmesi, Tüm zabitlerin emergency dümenin ele alınmasını biliyor olması ve dümen tavasında veya sistemin herhangi bir yerinde damlayan yağ veya izi olmamalı, hidrolik tankların işaretli yere kadar dolu olması)

Makina kontrol odasında asılı olması gerekenler;

Chf Eng standing orders(imzalı) , Night orders(imzalı), Black out&restart opr, M/E emg. Stop prosedürü, Engine watchkeeper duty list(kişilerce imzalı ve baş müh onaylı) , UMS prosedürü,Muster list, M/E Manual start… vs

Baş Müh sorulabilecek konular;

-Black out, M/E Emg stop, Emg comp, Emg Diesel Generator, Emg fire pump, Quick close valves, steering gear room, sintine alarm’ların, UMS extension alarm, meger, oil mist dedector alarm, purifier alarm, ventilation system shutdown alarm, foam pump ,15 ppm seperator alarm – test ve kontrolleri hangi sıklıkla yapıldığı, Eng room oily water seperator diagram, PMS, Deficiency system, D/G yükleri/paralellenmesi, 220/440V kaçağı, seawage system, kiritik ekipman spare parts, emergency bilge suction ..vs

Yapılan Test ve Kontrollerin Tüm mk zabitlerince bilinmesi

-Sintine separatörün type-approved cert. olduğu

(IOPP Cert’sinda belirtildiği üzere sintine separatörün  maintenance ile ilgili olarak PMS’de yer aldığı; bununla ilgi olan test, inspection ve maintenance kayıtlarının düzenli ve eksiksiz olduğu ayrıca ve mk personelin 15 ppm alarm testinin nasıl yapıldığını bilmesi, Automatic 3-way valve yada stopping device’in testlerinin yapıldığı ve ilgili yedek parçanın gemide olduğuna emin olunacak. Bu sistem üzerinde illegal herhangi bir devre veya modifikasyon olmamalıdır)

-Sludge tank ile overboard arasında illegal bir bağlantı olmadığına emin olunacak

(slaç’i sahile dışarı basmak için “standart discharge connection” olacak. Slaç..vs gibi şeylerin sahile basıldığına dair ilgili kayıtlar-dokumanlar gemide olmalıdır)

-M/E Emg stop testlerin 6 ayda bir yapıldığı ve kayıtlarının  mk/gv jurnallerine  işlendiği

-PMS’e göre yapılması gereken item’ler o gün yapılamazsa nasıl bir işlem yapılıyor

-Quick close valflerin testlerinin yapıldığı ve ilgili kayıtların tutulduğu

-UMS olduğu zaman köprüüstüne haber verilmeden inilmemesi ile ilgili bas müh talimatı

-Genel alarm, Fire/Fire dedektor testlerin haftalık dönüşümlü yapıldığı,ilgili kayıtların tutulduğu

-Akülerin haftalık/aylık kontrollerinin yapıldığını

(Akülerin günlük “on-load ve off-load” testlerinin yapılması gerekir. Battery inventory’nin hazırlanıp akü dairesine asılı olması, Hangi akünün nereye kumanda ettiği markalanmalı)

-Oil mist dedectorlerin mk dairesinde nerelerde bulunduğu

(Makinada çıkan yangınların %65’I bu cihazların olmayışından dolayı çıkmıştır. Bu cihazlar fuel oil-lub oil-hydrolic oil’lerin herhangi bir nedenden dolayi atmosferde sprey/ mist şeklinde bulunması durumunda ikaz etmektedir. Oil mist alıcıları, bow thruster, steering room, Hydrolic power pack room, seperator dairesi gibi yerlere konması önerilmektedir)

-Inert kullanılmadan hemen önce Fix oksijen analyser kontrol ediliyormu.

-Insulation testlerinin ne sıklıkla yapıldığı (haftalık yapılıp imzalanıp, bas müh onaylayacak)

-Mk zabitlerinin makinayı emg duruma geçirmeyi bilmeleri ve ilgili prosedürün asılı olması

-Kalibrasyon için kullanılan termometre ve basınc aletlerin servis kontrol sıklığı nedir (manual’e göre; Referans termometre ve basınç gauge’in kullanıma hazır olduğunu ve sertifikaların bulunduğu)

-Kimyasalların bulunduğu yerde elleçleme ile ilgili uyarı yazıların olduğu (MSDS, tam yüz maskesi, eldiven, göz yıkama suyu)

-Mk dairesinde kullanılan tüm sistemlerin  “kullanma/çalıştırma prosedürü” yazılıp asılması

-Makinada deterjan kullanma ile ilgili şirket politikasının olduğunu

-Yakıt alımına ait kontroleri içeren kayıtların eksiksiz olması, yakıt MSDS’ı (İmza eksikliği olmaması)

-Eng Oil Record book’a; her yakıt alımı ve transfer operasyonları eksiksiz ve günü gününe yazılması (şirketin yollamış olduğu sirkulerin oil record book icine konması)

-Main fire pump’ın testi kaç kiloda yapılmakta (7 kg/cm2’de yapılmaktadır)

-Emg D/G kaç ayrı yöntemle çalıştırıldığı (Bu yolların tamamı zabitlerce bilinmesi gerekir)

-Emg str gear, emg fire pump, life boat eng, emg air compresor, Emg D/G testlerinin haftalık yapıldığı (ilgili kayıtların düzenli tutulduğu)

-Şirketin bunker ve yağ testleri ile ilgili anlaşması olduğunu

-Yakıttaki sülfür oranının %4.5’i geçmemesi ile ilgili kural marpolda 19 may 2005’de zorunlu olduğu

(Baltıkda bu oran % 1.5 olarak mayıs 2006’da, North Sea’de ise bu oran % 1.5 olarak mart 2007’de zorunlu olacaktır. Numunelerin en az bir yıl, faturaların ise en az 3 yıl saklanması ve numununin damlama yöntemiyle alınması, 3 adet olarak alınan numunelerin bir tanesinin gemide saklanması ve diğerinin test için ilgili yere gönderilmesi gerekiyor)

-Gemide bulunan yakıtın içindeki kükürt oranını gösteren belge

-Şirket politikası gereği gemide olması gereken bunker miktarı(Gemideki yakıt ilgili seferde kullanılacak yakıtın min %25’i fazlası olacak)

-Mk dairesinde uyarı yazısının asılı olması (sintine basılmadan önce k/ü aranıp müsait olduğu öğrenilecek)

-Sewage’i nerelerde ve nasıl bastığını

(sewage basılması ile ilgili MARPOL kuralının ilgili yere asılı olması. Yeni kural 1 August 2005’de zorunlu oldu. Bu kurala göre; ilgili sistem varsa 3 milde, yoksa 12 mil dışında ancak basılacağı bilinmelidir. Mk sintine ve sewage sistemlerini kullanma talimatları asılı olacak)

-Incinerator’da neler yakıldığı

(incinerator’un çalıştığı zamanların kayıtlarının tutulması gerekliliği, Incinerator kullanma talimatı asılı olacak, Baltık Denizinde incinerator’ün kullanılmaması-Helsinki Anlaşması 1990, Incinerator’den çıkan külün denize atılmaması-yasak olduğunun bilinmesi, Incinerator’da sewage sludge ve oil seperatorden çıkan slaçlar sadece liman sınırları ve delta ağızları dışında yakabilir

-M/E, D/G ve Incinerator’un NOx kuralına uygunluğunu gösteren belgeyi görmek ister

Yakıt değişimi ile ilgili  “Changover procedures” ün tam olarak bilinmesi.

-Ozon tabakasına zarar veren maddelerin 19 mayıs 2005’den itibaren yasaklandığı

(Halon, Chlorofluoro carbon, Fakat Hydro-chlorofluoro carbon’ların yasaklanması 01 june 2020’de olacaktır)

-Seperatör dairesinin temiz / kuru olması ve ilgili dedektörün ve söndürücünün markalı olması

-Makina crane’nin üzerine SWL, test tarihi hem sabit ve hemde hareketli yere yazılması

-Mk’da kullanılan caraskal, zincir, tellerin, sapanların bir program dahilinde kontrol ve testlerin yapildığı (test ve kontrollerin yapıldığını dair kayıtların olması)

-Emg bilge pompası ve alıcısının belirgin şekilde markalı olması (Mk personelince  bilinmesi, Yanlışlıkla açılmasını önlemek için gerekli uyarı yazısının asılması gerekir)

-Su geçirmez kaportaların sürekli kapalı ve ne sıklıkla, nasıl test yapıldığı (haftalık yapılması)

-Ana makina / Yardımcı makinaların kaçak ve kaçak izlerinden arındırılmış olması

-Emgency Air Compressor’un olduğu ve bunun emg switch board’dan beslendiği

-Powerpack emergency stop test prosedürünün tüm zabitlerce bilinmesi (Hidrolik power pack’ler bulunduğu kompartmanın ayrı bir yer olması isteniyor. Ayrıca buranın fire dedektör, oil mist dedektör ve bağımsız bir CO2 söndürücü sistemi olması isteniyor.)

-Tüm sabit/seyyar yangın söndürücülerin yerlerinde ve her an kullanıma hazır olması (hortumların ve nozulların takılı kullanıma hazır olması)

-Bow thruster hidrolik gravite yağ tankı seviye alarmı test prosedürü zabitlerce bilinmesi

-Yeke dairesinin sintine kuyularının kuru ve ilgili uyarıların olması (eğer overboard çıkışı varsa ilgili valfin kilit altına alınmasıve ikaz markalamasının yapılmış olması)

-Oil mist dedectorlerin mk dairesinde nerelerde bulunduğu

(Makinada çıkan yangınların %65’I bu cihazların olmayışından dolayı çıkmıştır. Bu cihazlar fuel oil-lub oil-hydrolic oil’lerin herhangi bir nedenden dolayi atmosferde sprey/ mist şeklinde bulunması durumunda ikaz etmektedir. Oil mist alıcıları, bow thruster, steering room, Hydrolic power pack room, seperator dairesi gibi yerlere konması önerilmektedir)

-Deck seal ve scrubber için Emgency water supply sistemi olduğunu

-Inert kullanılmadan hemen önce Fix oksijen analyser kontrol ediliyormu.

-Insulation testlerinin ne sıklıkla yapıldığı (haftalık yapılıp imzalanıp, bas müh onaylayacak)

-Mk zabitlerinin makinayı emg duruma geçirmeyi bilmeleri ve ilgili prosedürün asılı olması

-Kalibrasyon için kullanılan termometre ve basınc aletlerin servis kontrol sıklığı nedir (manual’e göre; Referans termometre ve basınç gauge’in kullanıma hazır olduğunu ve sertifikaların bulunduğu)

-Kimyasalların bulunduğu yerde elleçleme ile ilgili uyarı yazıların olduğu (MSDS, tam yüz maskesi, eldiven, göz yıkama suyu)

-Mk dairesinde kullanılan tüm sistemlerin  “kullanma/çalıştırma prosedürü” yazılıp asılması

-Makinada deterjan kullanma ile ilgili şirket politikasının olduğunu

-Yakıt alımına ait kontroleri içeren kayıtların eksiksiz olması, yakıt MSDS’ı (İmza eksikliği olmaması)

Eng Oil Record book’a; her yakıt alımı ve transfer operasyonları eksiksiz ve günü gününe yazılması (şirketin yollamış olduğu sirkulerin oil record book icine konması)

-Main fire pump’ın testi kaç kiloda yapılmakta (7 kg/cm2’de yapılmaktadır)

-Emg D/G kaç ayrı yöntemle çalıştırıldığı (Bu yolların tamamı zabitlerce bilinmesi gerekir)

Emg str gear, emg fire pump, life boat eng, emg air compresor, Emg D/G testlerinin haftalık yapıldığı (ilgili kayıtların düzenli tutulduğu)

-Şirketin bunker ve yağ testleri ile ilgili anlaşması olduğunu

-Yakıttaki sülfür oranının %3.5’i geçmemesi ile ilgili kural marpolda 19 may 2005’de zorunlu olduğu

( Numunelerin en az bir yıl, faturaların ise en az 3 yıl saklanması ve numununin damlama yöntemiyle alınması, 3 adet olarak alınan numunelerin bir tanesinin gemide saklanması ve diğerinin test için ilgili yere gönderilmesi gerekiyor)

-Gemide bulunan yakıtın içindeki kükürt oranını gösteren belge

-Şirket politikası gereği gemide olması gereken bunker miktarı (Gemideki yakıt ilgili seferde kullanılacak yakıtın min %25’i fazlası olacak)

-Mk dairesinde uyarı yazısının asılı olması (sintine basılmadan önce k/ü aranıp müsait olduğu öğrenilecek)

-Sewage’i nerelerde ve nasıl bastığını

(sewage basılması ile ilgili MARPOL kuralının ilgili yere asılı olması. Yeni kural 1 August 2005’de zorunlu oldu. Bu kurala göre; ilgili sistem varsa 3 milde, yoksa 12 mil dışında ancak basılacağı bilinmelidir. Mk sintine ve sewage sistemlerini kullanma talimatları asılı olacak)

-Incinerator’da neler yakıldığı

(incinerator’un çalıştığı zamanların kayıtlarının tutulması gerekliliği, Incinerator kullanma talimatı asılı olacak, Baltık Denizinde incinerator’ün kullanılmaması-Helsinki Anlaşması 1990, Incinerator’den çıkan külün denize atılmaması-yasak olduğunun bilinmesi, Incinerator’da sewage sludge ve oil seperatorden çıkan slaçlar sadece liman sınırları ve delta ağızları dışında yakabilir

-M/E, D/G ve Incinerator’un NOx kuralına uygunluğunu gösteren belgeyi görmek ister

-Yakıt değişimi ile ilgili  “Changover procedures” ün tam olarak bilinmesi.

-Ozon tabakasına zarar veren maddelerin 19 mayıs 2005’den itibaren yasaklandığı

(Halon, Chlorofluoro carbon, Fakat Hydro-chlorofluoro carbon’ların yasaklanması 01 june 2020’de olacaktır)

-Seperatör dairesinin temiz / kuru olması ve ilgili dedektörün ve söndürücünün markalı olması

-Makina crane’nin üzerine SWL, test tarihi hem sabit ve hemde hareketli yere yazılması

-Mk’da kullanılan caraskal, zincir, tellerin, sapanların bir program dahilinde kontrol ve testlerin yapildığı (test ve kontrollerin yapıldığını dair kayıtların olması)

-Emg bilge pompası ve alıcısının belirgin şekilde markalı olması

(Mk personelince  bilinmesi, Yanlışlıkla açılmasını önlemek için gerekli uyarı yazısının asılması gerekir)

-Su geçirmez kaportaların sürekli kapalı ve ne sıklıkla, nasıl test yapıldığı (haftalık yapılması)

-Ana makina / Yardımcı makinaların kaçak ve kaçak izlerinden arındırılmış olması

-Emgency Air Compressor’un olduğu ve bunun emg switch board’dan beslendiği

-Powerpack emergency stop test prosedürünn tüm zabitlerce bilinmesi

(Hidrolik power pack’ler bulunduğu kompartmanın ayrı bir yer olması isteniyor. Ayrıca buranın fire dedektör, oil mist dedektör ve bağımsız bir CO2 söndürücü sistemi olması isteniyor.)

-Tüm sabit/seyyar yangın söndürücülerin yerlerinde ve her an kullanıma hazır olması (hortumların ve nozulların takılı kullanıma hazır olması)

-Bow thruster hidrolik gravite yağ tankı seviye alarmı test prosedürü zabitlerce bilinmesi

-Yeke dairesinin sintine kuyularının kuru ve ilgili uyarıların olması (eğer overboard çıkışı varsa ilgili valfin kilit altına alınmasıve ikaz markalamasının yapılmış olması)

-Overboard çıkışlarında ilgili uyarı yazılarının ve zincirin olması

-F/O ve G/O devrelerindeki flençlerin üzerinde olası kaçaklara karşı koruma altına alınması

-Yakıt tankların üzerine “No Hot Work” uyarılarının markalanması

-Hot Well’dede Observation tankda olduğu gibi yağ tabakasının olmaması (cargo ısıtması yapılıyorsa)

-Mk sintinesinin kuru ve temiz olması (Sintine alarmın çalışır olması)

-Mk jurnalinin eksiksiz ve imzalı olması(yapılan talimlerin yazılı olması, Mk jurnaline manevra öncesi yapılan testlerin ve haftalık testlerin yazılması ve k/ü junali ile eşgüdümlü olması)

-Yapılan testlerle ilgili bütün kayıtların güncel olması, sorulduğunda gösterime hazır olmalıdır

(Emg fire pump-Emg diesel generator-Emg compresor-Quick close valfler-M/E emg stop-Black out&Restart .. vs)

-Self closing sounding pipe sistemlerinin tam çalışıyor ve kullanılmadığı sürece kapalı olması

-Mk Kontrol Odasındaki pano üzerinde elktrik kaçağı olmadığı (sonsuz gösterecek)

-Makinadaki Emg Exit’in IMO sign ile uygun markalandığını ve kaçış yolunun neta olması

-Makinada yangın, emniyet ve kaçışlarla ilgili yeterli IMO sign’ların olduğunu

-Emergency Exit aydınlatmaların eksiksiz çalışıyor olması (palanga  donanımı ve sedye hazır olmalıdır)

-Makinada kullanılan el fenerlerin tamamının gas proof olması

-Mk atelyesinde ilgili uyarı yazıların bulunması, taş motor,torna yanında gözlük, maskenin olması (Taş moturundaki aralık mümkün olduğunca az bırakılacak “2-3mm kadar, Taş motoru dışında torna tezgahı, matkap olan yerlerdede maske ve gözlük olmasi gerekmektedir.)

-Yeterli miktarda çöp kutusunun bulunması ve yağlı üstübüler naylon poşete konmaması

(Çöp toplama istasyonların markalama işlemleri renkli ve göze çarpıcı biçimde olması-ayrıca çöp kutuların kapaklı olması)

-Dead Man alarmın süresi, yerleri ve ilgili kullanma talimatı zabitlerce bilinmelidir

(sürenin15 dk’yı geçmemesi, Dead Man Alarm’lar ile ilgili Baş Mühendisin talimatı olmalıdır)

-Smoke, heat ve flame dedektörlerin markalanması, yerlerinin ve test prosedürünün bilinmesi

(Dedektörlerin test aparatların gemide olması ve ilgili kişilerce kullanımın bilinmesi gerekir, Heat dedektörleri; rutubetli  yerde olan 56 derecede, ıslak yerde olan 80 derecede çalmalıdır)

-Makinadaki tüm EEBD’lerin yerlerinde ve kullanıma hazır olması (tüm personelin nasıl kullanacağını bilmeli, EEBD’lerle ilgili IMO sign’ların yanlarına asılı olması gerekir)

-Mk personeli için tutulan Rest Period’ların Baş Müh tarafından onaylanması (Ayrıca ilgili dokümanlar kaptan tarafındanda onaylanmasının gerekliliği)

Kuzine, Buzluk ve Diğer Alarmlar

-Air Condition’un devamlı faal olduğunu ve operasyonlarda dışarıya az açık (ISGOTT) çalıştırıldığını

(içernin vakuuma geçmemesi için çok az dışarıdan hava almasına müsaade edilmektedir, MOC’ler yukarıdaki sebepden dolayı dışarıdaki hava girişinin olduğu yere gaz ölçer konması istenmektedir, Eğer yükleme yapılıyor ve yüklenen malın gazıda teklikeli ise extra önlemler alınması gerekir; fan girişine ıslak filtreler konulması, eğer SBM ise rüzgar yönü kollanarak gazın yaşam mahallinden uzak durmasını sağlamak gibi, bu durumda RAS yapılması iyi olacaktır ….)

-Kuzine temiz düzenli ve filitrelerinin temiz olması (Inspection günü patates kızartması/ ızgara yapılmaması)

-Aşcı ve kamarotların temiz ve beyaz kıyafetler giymiş olmaları (Aşcının Safety Ayakabı giymesi)

-Buzluk ve kuru kumanyalık temiz, düzenli ve alarmın çalışıyor olması  (kuru kumanyalıkta böceklenmenin olmadığına emin olunmalı)

-Buzlukta buzlanmanın ve zeminin ıslak olmaması ve kaportalarının tam kapatılabilmesi

-Buzluk alarmının ilgili personelce bilinmesi ve faal olması (Alarm yerlerinin açık şekilde markalanması gerekir, Kaçak gaz testi kayıtları tutulacak)

-Kuzinede posterlerin asılı olması (çöplerin toplanması/atılması, kullanılmış yağların mk verilmesi, temizlik)

-Gemi dahilinde uygun olmayan priz, fişlerin, bantlı ve ekli kablo kullanılmaması

Yorum Yap