1. Ana Sayfa
  2. STCW

Freefall Filikalarda Bakım Tutum

Freefall Filikalarda Bakım Tutum
1
+ - 0

Gemilerde genel kanı şudur ki gerçek arkadaş ihtiyacında sana yardım edendir. Evet gemideki en iyi arkadaşlarımız ise Can Kurtarma Ekipmanları – LSA (Life Saving Appliances)dır. Dışarıdan bakıldığı zaman çok kolay gözükür LSA ekipmanlarının kontrol ve bakımları ancak en çok PSC ve VIQ inspection maddeleri bu ekipmanlara yazılır. Aşağıdaki grafik USCG (United Satetes Coast Guard) tarafından 2015 yılında yazılan en çok 5 maddeyi göstermektedir.

blank

LSA ekipmanlarına yazılan bu maddelerin ise 3 ana sebebi vardır.

  • Bakım – tutum işlerinin plana göre yapılmaması.
  • Bakımdan sorumlu zabitin ekipmanalara hakimiyetsiz oluşu.
  • Yedek parça eksiği.

Serbest Düşmeli Filikaların İndirilmesi

blank

Her 3 Ay: Filika ya freefall olarak yada 2.cil yöntemle indirilmelidir. Eğer freefall olarak indirilecekse, içinde yeterli personel olmalıdır. Yoksa filika matafora vasıtasıyla indirilebilir. Daha sonra personel çarmıhla filikaya katılabilir. Unutulmaması gereken nokta ise, filika suya indirildiğinde makinesi çalıştırılıp suda manevra yapmalı ve sprinkler sistemi çalıştırılmalıdır.

Her 6 Ay: Eğer filikayı serbest düşme şeklinde 3 ayda bir indiriyorsanız yapmanız gereken başka birşey yok. Ama filikayı 2.cil yöntemle mesela matafora ile indirdiyseniz tekrar 6 ay sonra matafora ile indirmelisiniz ya da simülasyon yöntemiyle.

Simülasyon İle İndirme: Bu yöntem, filikanın freefall şeklinde indirilmesinin yerini alır. Eğer filikayı serbest düşme şeklinde indiriyorsanız, zaten serbest bırakma mekanizmasını test ediyorsunuz demektir. İşte simülasyon yöntemi de benzerdir. Emniyet bosası kullanılarak gerçekleştirilir. Tel bosanın bir ucu filikaya, diğer ucu da gemiye bağlanır. Personel filika içinde serbest bırakma mekanizmasını test eder. Test tamamlandıktan sonra, filika matafora ile suya indirilip su da manevra yapılır ve sprinkler sistemi test edilir.

blank

Bakım – Tutum

Tüm şirketlerin ISM formlarında haftalık ve aylık kontroller yeralmaktadır.

Filika Tekne Yapısının Kontrolü

Rutin kontroller ve talimler sırasında filikanın dış yapısı kontrol edilmeli ve herhangi bir çatlak olup olmadığına bakılmalıdır. Çatlak varsa onarılmalıdır.

Filika Hava Sistemi

Tankerlerdeki filikalarda hava sistemi olmak zorundadır. Filika içinde pozitif sağlanır ve böylece toksik gazlardan personel korunabilir. Her ay hava tüpleri kontrol edilmeli ve mak. çalışma basıncının %10’undan daha az olmamalıdır.

Sprinkler Sistemi

Daha önce bahsedildiği üzere, filika suda manevra yaparken bu sistem test edilmeli ve bunun yanı sıra her ay sprinkler valfi torna-çark yapılmalı, kolayca oynadığı görülmelidir. Her test sonrası sprinkler sisteminden tatlı su geçirilmelidir.

Filika Motoru

Her hafta en az 3 dakika boyunca Solas Kısım III, Paragraf 20.6.3 gereği filika motoru test edilmelidir. Soğuk ortamlarda çalışırken, filikanın yeterli yakıtı olduğu check edilmelidir. Her 5 yılda bir filika yakıtı değiştirilmelidir ya da sahile analize gönderilmelidir.

Filika Aküleri

Aküler filikada hem aydınlatma hem de filikayı çalıştırmak için kullanılır. filikayı çalıştıracağınız zaman, aküleri çiftlemeyi unutmayın. Şirket politikasına bağlı olmakla beraber aküler 2-3 yıl aralıklarla değiştirilmektedir.

Yorum Yap