1. Ana Sayfa
  2. STCW

Gemide Şikayet Prosedürü

Gemide Şikayet Prosedürü
+ - 0

Şikayet prosedürünün amacı gemide şikayet prosedürünün yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekliliklerin yerine getirilmesini, gemi personeli haklarını içeren, MLC 2006 isteklerinin sağlanması için bildirilen şikayetlerin etkili ve süratli bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

MLC 2006 ve şirket yönetim sistemi standartlarına göre şirket yönetimi altındaki gemilerin deneyim paylaşımı yoluyla sürekli izlenmesinin ve iyileştirmenin sağlanması amaçlanır her zaman.

Prosedür, mümkün olan en düşük düzeyde şikayetlerin çözümlenmesi için çalışmalıdır. Ancak her durumda personel doğrudan Kaptana şikayette bulunma hakkına sahiptir. Eğer Kaptan şikayetle ilgili önyargılı/peşin hükümlü ise gemiadamı doğrudan Şirketin DPA’ine (Karada Atanmış Kişi) veya geminin Bayrak Devleti yetkililerine, gemi adamının milli Bayrak (Türk) Devleti yetkililerine veya uygun dış makamlara şikayetini iletebilir.

Gemi adamını, şikayeti işlemi süresince eşlik ve temsil edilme hakkına sahiptir ve bu şikayetinden dolayı mağdur edilmemelidir. Açıkça kötü niyetle yapılmayan bir şikayet icin gemiadamına olumsuz bir hareket tarzında bulunulmamalıdır.

Her gemi adamının işe alım sürecinde veya öncesinde, iş akti imzalamadan önce şikayet ve tavsiye prosedürünün bir kopyasını yanına aldığından emin olmalıdır.

DPA, personelin şikayetlerini gizlilik içersinde, tarafsız, adil şekilde yaklaşan onlara yardımcı olarak tavsiye, çözümlemede yardımcı olan atanmış kişidir.

Şikayetin bir kopyası, üzerinde alınmış karar ile birlikte ilgili personele uygun süre zarfında ulaştırılmalıdır.

Şikayetin gemide veya şirket ile çözümlenemeyeceği durumlarda, geminin bayrak devleti yetkililerine veya yetkilendirilmiş otoritelere veya gemi adamlarının milli bayrak devleti yetkililerine şikayette bulunulabilir.

Şikayetler, telefon ,belirlenmiş e-mail adresinden, telefon numarası veya internet sayfasında bulunan şirketin gerekli adreslerinden yapılabilir.

Şikayet mektubu veya formu en azından aşağıdaki maddeleri içermelidir;

  • Geminin ismi:
  • IMO Numarası
  • Bayrak Devleti idairesindeki kişinin ismi:

Bayrak Devleti idaresindeki kişinin ulaşım detayları:

– Denizciler şikayetlerini adres olarak aşagida belirtilen uygun Makamlara yapabilirler.

a) Amirine
b) Bölüm başkanına; ( 2. Kaptan veya Baş Mühendis)

c) Kaptan

– Gemi adamının ikamet ettiği ülkedeki yetkilendirilmiş makamın iletişim bilgileri:

a) Ulusal Makam/Kişi:

b) Ulusal Makam/Kişinin iletişim bilgileri: – Şikayetin Ayrıntıları:

Şikayete konu olana oluşum, oluşum tarihinden itibaren 5 gün süre zarfında bildirilmelidir, Amir veya bölüm amiri, Kaptan şikayet tarihinden itibaren 5 gün zarfında bu şikayete çözüm olarak geri dönüş yapmalıdır.

Eğer Kaptan şikayete çözüm getiremez ise, 10 gün içersinde Kaptan tarafından DPA e şikayet bildirilmelidir. Şayet Kaptanın peşin hükümlü davranacağı bir şikayet olacağı inancı var ise DPA e doğrudan şikayette bulunulabilir.

Şirket ve gemiadamı arasında uzlaşma 20 günlük periyod içersinde olmalıdır.
Eğer 20 gün içersinde iki taraf arasında uzlaşma olmamışsa, konunun Bayrak devleti veya Gemi adamının Ulusal Bayrak Devleti idaresine getirilmesi icin ek 20 gün süresi olacaktır.

Şikayetin arabulucuk veya uzlaşma yoluyla çözülmesi mümkün değil ise, o zaman her iki taraf için konunun Bayrak veya Gemi adamı ulusal devletine göre tahkime götürülmesi için ek 30 gün süresi vardır.

Eğer gemi adamının şikayeti zaman isteği gerektirmez ise, şikayet mektubunun DPA ulaşması için tavsiye kutusuna atabilir.

blank

Yorum Yap