1. Ana Sayfa
  2. STCW

5 Adımda Yangın Elbisesi “SCBA” Setinin Doğru Giyilmesi

5 Adımda Yangın Elbisesi “SCBA” Setinin Doğru Giyilmesi
+ - 0

SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) yangın ile mücadelede gemideki en önemli emniyet ekipmanımızdır. Her ne kadar talimlerden talimlere bu ekipmanı kullansak da kullanımına aşina olmak elzemdir. SCBA setinin gerekliliği hakkında kurallar Solas Chapter II-2 de belirtilmiştir. Peki bu seti nasıl düzgün ve kısa sürede giyebiliriz?

1) Silindirdeki Basıncın Kontrol Edilmesi

blank

Eğer silindir içinde yeterli basınç yoksa diğer adımları uygulayamayız. Bu sebeple ilk   adım olarak silindir içinde yeterli oksijen olduğundan emin olunmalıdır. Bunu da şöyle   anlayabiliriz, eğer en yüksek çalışma basıncının %10 undan az olmayacak miktarda   oksijen varsa o silindiri kullanabilirsiniz yani 300 barlık çalışma basıncına sahip bir   tüpte en az 270 bar oksijen olmalıdır.

2) Kaçak Kontrolü

blank

SCBA setleri üretiliş amaçlarında 30 dk hava sağlamak üzere imal edilirler. Bazen hava kaçakları çok küçük olup kulakla veya gözle tespit edilemeyebilir. Bunu tespit etmek için silindirin valfini kapatıp basınç geycini kontrol etmek gerekir. Eğer geyç’de azalma olursa, sistemde kaçak vardır ve o setin değiştirilmesi gerekir.

3) Maske Sızdırmazlığının ve Düdüğün Test Edilmesi

blank

Maskenin demand valfi kapalıyken maskeyi eliniz ve askılarından tutmadan sadece vakum etkisiyle yüzünüzde tutmaya çalışın. Eğer maske yüzünüzde duruyorsa maskeniz “airtight’dır” yani sızdırmazdır.

Derin nefes alıp demand valfi açın ve geyç üzerinde basıncın azaldığını görün ve geyçte kırmızı ile belirtilen noktaya geldiğinde (son 10 dakikalık hava basıncı) düdüğün öttüğünü görün.

4) Demand Valf Tipini Kontrol Edin

blank

Bazı valfler nefes alındığında otomatik olarak çalışmaya başlarken bazıları damanual olarak çalıştırılır. Bu yüzden gemi adamları, ekipmanlarını tanımalı ve kullanımlarına aşina olmalıdır. Böylelikle gereksiz zaman kaybını önleyebilirsiniz.

5) Setin Giyilmesi

SCBA seti iki şekilde giyilebilir. İlk yöntem, setin kafa üzerinden geçirilerek tek başına giyilmesi. Eğer seti hızlı ve yardımsız bir şekilde giymek istiyorsanız ki Port State Kontrol‘lerde gemi adamlarından beklenen yöntemdir. Diğer yöntem ise genellikle birinin yardımıyla setin askılarının kollardan geçirilmesi yöntemidir.

Talimler esnasında en çok uygulanan yöntemdir. Ancak talimlerde birinci yöntem üzerinde daha çok durulmalıdır. Setin ister birinci yöntem isterse de ikinci yöntemle giyilmek istenmesi durumunda unutulmamalıdır ki giymeden önce maskeyi yüzünüze geçirin ve silindirin valfini açın.

Yorum Yap