1. Ana Sayfa
  2. STCW

Gemilerdeki Role Kartları ve Acil Durum Alarmları

Gemilerdeki Role Kartları ve Acil Durum Alarmları
+ - 0

Gemilerdeki sorumlu zabit, şirket tarafından ISM manualinde belirtilen Role Kartının kalıpları dışına çıkmaksızın, kendi gemisinin özelliklerine uygun olarak her personele bir Role Kartı hazırlayabilir. Gemi Kaptanı zabitinin hazırladığı bu kartları bizzat kendisi kontrol etmeli ve her personelin kendi görev ve sorumluluklarını tam olarak anladığından emin olmalıdır.

Role Cetveli, SOLAS kurallarına uygun olarak hazırlandığı için gemi bünyesinde üzerinde değişiklik yapılmaz. Ayrıca Role Cetveli ve Role Kartlarında, ‘’Key Person’’ olarak tanımlanan kişilerin (Kaptan, 1. Zabit, Baş Mühendis) yokluğunda onların görevlerini üstlenecek kişiler de belirtilmelidir.

Role Cetvelleri Köprüüstünde, Makine Kontrol Odasında ve her katta personelin rahatça görebileceği yerlerde asılmalıdır.

Role Kartları ve Role Cetvelleri, meydana gelen personel değişikliklerine göre en kısa zamanda revize edilmelidir. Bu işlemin rahat yürütülebilmesi için, gemiden ayrılan personel gemiyi terk etmeden önce Role Kartını ilgili zabite vermelidir.

Gemide bulunan Role Kartlarının ve Role Cetvellerinin tamamı temiz ve okunabilir vaziyette olmalıdır.

Can kurtarma ve yangınla mücadele teçhizatının bakımı ve her an kullanıma hazır bulundurulmasından sorumlu olan zabitin (Safety Officer) ve Rescue Boat ekibin adları Role Cetveline/ personel listesinin altına yazılmalıdır. (SOLAS Bölüm III – Reg. 37.4 gereğince)

Role Cetvelleri ve Sinyaller

II. Kaptan, Acil Durum (Emergency) İstasyonları Role Cetvellerinin hazır olması konusunda Kaptana karşı sorumludur. Role cetveli; SOLAS, Bayrak Devleti Mevzuatı ve Merchant Shipping Act’e uygun olarak hazırlanmıştır ve gemide personel değişikliği olursa seyre başlamadan evvel revize edilmelidir.

Zabitler kendi emirleri altındaki bütün personelin, role cetvelinin kurallarını iyice bildiklerine, acil durumlarda kullanılacak değişik işaretlerin anlamlarını ve gidecekleri filikaları bildiklerine emin olmalıdırlar.

Role cetveli gemi için tertiplenmiş acil durum organizasyonun detaylarını göstermelidir. Acil durum gurubunun her bir üyesinin isimleri acil durum takımının bir parçası olarak görevleri ile birlikte açıkça belirtilmelidir.

Role cetveli gemiyi terk etmek zorunluluğu belirmesi halinde filikayı ve diğer can kurtarma teçhizatını hazırlamak için özellikle görevlendirilmiş personeli belirtmelidir. Bu grup filikadaki teçhizat ve kumanyanın tamam olmasını da sağlamalıdır.

Acil Durum Sinyalleri

Gemi personelinin bir acil durumda toplanmalarını sağlamak için, Acil Durumun özelliğine göre alarm çalınır. Bunun üzerine personel toplanma yerlerine giderek, hazır olur. Kaptan acil durumun ne olduğunu Walkie-Talkie ve/veya dahili haberleşme sistemi ile duyurur. Eğer doğrudan gemiyi terk için toplanma sinyali verilirse, toplanma yerleri filika mahalleri olur. “Gemiyi Terk” Kaptanın direkt emri ile olur.

blank
blank

Yorum Yap