1. Ana Sayfa
  2. SEYİR

ENC ve Raster Harita Nedir? | What is ENC and Raster Chart?

ENC ve Raster Harita Nedir? | What is ENC and Raster Chart?
+ - 0

ENC Harita Nedir?

Elektronik seyir haritaları (ENC) ECDIS‘in kullanımına sunulmuş olan ve onaylı harita bilgilerini içeren bir dosya sistemleridir. Bu dosyalar, haritalarda bulunan coğrafi objelerin nokta, doğru ve alan şekilleri biçiminde, kendilerine has sembollerle sunulduğu bilgiler içerir.

Hidrografik Ofis vb. ulusal Hidrografi otorileri tarafından yayınlanan ve onaylanan ENC’ler, Uluslararasi Hidrografi Birliğinin spesifikasyonlarını tam olarak karşilayan vektör haritalardır Bu dosyalar ECDIS‘de kullanıldığında, tam bir harita görseli yada kullanıcı isteği doğrultusunda harita topluluğu bilgisi şeklinde tekrardan kurgulanabilir. ENC sistemleri, yaklaşan olası tehlikeleri, harita bilgileri, gemi hızı ve rotasıyla ilişkilendirerek kullanıcıyı uyarabilmelerini sağlayan programlanabilme özellikleri nedeniyle “akıllı sistemler’’ olarak anılırlar.

ENC‘ler, Hidrografi Ofisinin, kendine özgü arşivinden edindiği yeryüzü şekillerine ait bilgi birikimlerini ve mevcut kağıt haritaları kapsayan, vektör haritalardır. ECDIS ile kullanımı esnasında, ENC’ye ait içerik, kullanıcının belirlediği ölcek ile haritaya yansıyan objeler arasında bağlantı örneği oluşturur. ENC’ler tarafından oluşturulan harita görselleri basit anlamda kağıt haritaların yeniden görüntülenmesi şekilinde değildir.

ENC’nin oluşturduğu haritalar ile kağıt haritalar arasındaki farklılık, görüşün ve durum farkındalığının arttırılması ile seyir emniyetini olumsuz yönde etkileyebilecek olan durumların önlenmesi maksatlıdır. Bununla beraber kısıtlı ebat ve çözünürlüğe sahip ECDIS monitörlerine tam uyum saglayabilmeleri amaçlanmaktadır.

ENC bir bilgi dosyasıdır, ECDIS tarafından devamlı olarak alınan ve işlenen bu bilgi dosyaları ile yaklaşan tehlikeler hakkındaki uyarılar, geminin sürati ve hareketi ile ilişkilendirilerek yapılabilmektedir.

blank

RASTER Harita Formatında Elektronik Haritalar (RNC)

RNC’nin anlamı, “Raster Seyir Haritalarıdır’”. RNC‘ ler uluslararası hidrografi ofisinin üretim spesifikasyonlarına RNC(S-61), uygun bir şekilde üretilen, kağıt haritaların digital ortamdaki raster kopyalarıdır. RNC tanımı yalnızca Ulusal Hidrografik Ofisin izin ve otoritesi altında kullanılabilir.

IMO‘nun ECDIS performans standartlarına göre, ENC’lerin kullanılmadığı sistemlerde, RNC‘lerin kullanılması IMO gerekliliklerini sağlayabilmektedir. Ancak içerisinde RNC‘lerin bulunduğu ECDIS‘lerin kullanıldığı durumlarda güncel kağıt haritaların da bulundurulma zorunluluğu vardır. Yalnızca o an görüntülenen haritanın ölceği kullanılabildiğinden, RNC sistemi, haritanın dışında kalan uzaktaki nesnelerin görüntülenmesi konusunda sınırlıdır ve bu durum kimi zaman sıkıntılara yol açabilmektedir.

Raster haritaların datumlarının ve projeksiyon yöntemlerinin farklılık gösterebilir olması da özellikle hesaba katılması ve dikkatli olunması gereken durumlardır.

What is ENC?

The Electronic Navigational Chart (ENC) is a file containing the official chart data that an ECDIS utilizes. It stores the chart information in the form of geographic objects represented by point, line and area shapes, carrying individual attributes, which make any of these objects unique. Produced and authorized by national hydrographic authorities such as Hydrographic Offices, ENCs are vector charts that conform to IHO specifications. When used in an ECDIS, the data can be reassembled to display either an entire chart image or a user selected combination of chart data. ENCs are “intelligent” in that systems using them can be programmed to warn of impending danger in relation to charted information and the vessel’s position and movement.

ENCs are vector charts compiled from a database of individual geo-referenced objects from Hydrographic Office’s archives including existing paper charts. When used in an ECDIS, the ENC content can be displayed as a seamless pattern in user selected scales presenting user selected chart items. The chart image generated from ENCs is not simply a reproduction of the corresponding paper chart. Its differing appearance is intended to increase visibility and situational awareness and to allow overlays to work without adversely affecting safety, as well as to fit the limited size and resolution of computer monitors. The ENC is a data file: special ECDIS operational functions continuously retrieve the ENC content to give warning of impending danger in relation to the vessel’s position and its movement.

blank

RASTER Chart Format Electronic Charts (RNC)

RNC means “Raster Navigational Chart”. RNCs are digital raster copies of official paper charts conforming to IHO Product Specifications RNC (S-61). By definition RNCs can only be issued by, or on the authority of, a national Hydrographic Office.

The IMO performance standards for ECDIS states that where ENCs are not available, RNCs may be used in ECDIS to meet carriage requirements. However, when the ECDIS is using RNCs it should be used together with an appropriate folio of up to date paper charts. Without selecting different scale charts, the look-ahead capability using raster charts may be limited, causing some inconvenience when determining the identity of distant objects. Datums and projections may differ between raster charts and care must be taken to take account of such differences.

Yorum Yap