1. Ana Sayfa
  2. SEYİR

Köprüüstü Seyir Vardiyası Alarmı BNWAS

Köprüüstü Seyir Vardiyası Alarmı BNWAS
+ - 0

5 Haziran 2009 tarihinde, MSC (Maritime Safety Commitee)’ nin 86. toplantısında, SOLAS Bölüm V (Seyir emniyeti) Regülasyon 19’un, Resolution MSC 282(86) aracılığıyla iyileştirilmesi ile birlikte, ” Köprüüstü Seyir Vardiyası Alarmı BNWAS ” gemilerin uyması gereken bir kural daha ortaya çıkmıştı. Bu kural aşağıdaki gibidir:

Regülasyon 19. Gemi seyir sistemleri ve cihazlarını taşıma gereklilikleri

Paragraf 2.2: 150 GRT ve üstü tüm gemiler ve tonajına bakılmaksızın tüm yolcu gemileri, paragraf 2.1 gerekliliklerine ek olarak, aşağıdakilerle donatılmalıdır:

Köprüüstü seyir vardiyası alarm sistemi, denizde geminin üzerinde yol olduğu (underway) tüm durumlarda çalışıyor olmalıdır.

blank

1- BNWAS Nedir ve Neden Gerek Duyulmuştur?

Geçmişte gerçekleşmiş olan birçok deniz kazasına, vardiya zabitlerinin yorgunluğunun sebep olduğu ortaya çıkmıştır. 2005 yılında, Bahama bayraklı “Karen Danielsen” gemisi Danimarka’daki Great Belt köprüsüne çarptı. Kazada geminin baş direği, 2 büyük kreyni, köprüüstünün tamamı ve bacası çok büyük hasar gördü, köprüüstünde vardiya tutan 1.zabit hayatını kaybetti. Bu kazanın soruşturma raporu, kaza esnasında vardiyada olan 1.zabitin kanında çok yüksek seviyede alkol bulunduğunu gösteriyordu.

Gemide basit tipte bir BNWAS bulunuyordu fakat kaza esnasında kapalıydı. Bunun gibi vardiya tutmadaki zaaflardan kaynaklanmış birçok çatışma ve oturmalar analiz edildiğinde; sonuç, BNWAS‘in bu kazaları engelleyebileceğini ortaya koydu. Bunun ardından Bahama ve Danimarka, IMO’ya BNWAS’ın bulundurulması ve denizde çalıştırılması zorunluluklarının getirilmesi hakkında teklifte bulundu.

Sistemin amacı, BNWAS‘ın performans standartlarını belirleyen Resolution MSC.128(75)’te şöyle açıklanıyor;

“Bir köprüüstü seyir vardiya alarm sisteminin amacı, köprüüstü hareketliliğini gözlemlemek ve deniz kazalarına sebep olabilecek herhangi bir operatör işgöremezliğini tespit etmektir. Sistem vardiya zabitinin (OOW) farkındalığını izler ve eğer vardiya zabiti herhangi bir sebepten dolayı, görevlerini yerine getiremez duruma düşerse, otomatik olarak gemi kaptanını veya yeterli diğer bir vardiya zabitini uyarır. Buna ek olarak, BNWAS vardiya zabitine gerektiğinde acil yardım isteme imkanı sağlayabilir.”

2- BNWAS için, IMO performans standartlarına göre operasyonel gereklilikler BNWAS’ın, gemideki kullanıcıları en çok ilgilendiren performans standartları aşağıdaki gibidir:

2.1. Kullanım modları:

BNWAS, aşağıdaki kullanım modlarında çalıştırılabilmeli;

2.1.1. Otomatik: oto-pilot devreye alındığında çalışmaya başlayan, devreden çıkarıldığında çalışması duran BNWAS kullanım modudur.

2.1.2. Manuel ON: Her zaman çalışır.

2.1.3. Manuel OFF: Hiçbir durumda çalışmaz. 

2.2. İşaret ve alarmların operasyonel sırası:

2.2.1. Sistem devreye alındığında, alarm sistemi 3 ile 12 dakika arasında bir süre bekleme kalmalı.

2.2.2. Bu bekleme süresinin ardından, alarm sistemi köprüüstünde görsel bir uyarı oluşturmalı.

2.2.3. Bu görsel uyarının başlamasından sonra geçen 15 saniyelik sürede sistem resetlenmezse, BNWAS köprüüstünde bir de birinci seviye sesli alarm çalmalı.

2.2.4. Bu sesli alarmın ardından sistem 15 saniye içinde resetlenmezse, BNWAS yedek (back-up) vardiya zabiti ve/veya kaptanın bulunduğu yerde ikinci seviye sesli alarm çalmalı.

2.2.5. Bu alarmın da ardından sistem 90 saniye içinde resetlenmezse, BNWAS geriye kalan personelin düzeltici eylemleri yerine getirmesi için personelin bulunduğu noktalarda üçüncü seviye bir sesli alarm çalmalı.

2.2.6. Yolcu gemisi haricindeki gemilerde, ikinci ve üçüncü alarmlar yukarıdaki yerlerin tümünde, aynı anda çalabilir. İkinci alarm bu şekilde çalıyorsa, üçüncü alarm iptal edilebilir.

2.2.7. Büyük gemilerde, ikinci ve üçüncü alarmlar arasındaki süreler, yedek vardiya zabiti ve/veya kaptanın köprüüstüne yetişmesine zaman tanımak için maksimum 3 dakikaya kadar uzatılabilir.

Not: Alarm sistemi yukarıdaki süreleri %5 veya 5 sn (hangisi daha az ise) hata payıyla, tüm çevre koşullarında gerçekleştirebilmeli.

2.3. Resetleme fonksiyonu:

2.3.1. Uygun gözcülüğü tesis edebilmek için, resetleme veya herhangi bir sesli alarmı devre dışı bırakma, fiziksel olarak köprüüstü alanının dışında bulunan herhangi bir cihaz, ekipman veya sistem tarafından gerçekleştirilememeli.

2.3.2. Vardiya zabitinin tek bir hareketiyle, reset fonksiyonu, görsel alarmı ve sesli tüm alarmları iptal edip, bekleme periyodunu yeniden başlatmalıdır. Resetleme, bekleme periyodunun sonuna gelinmeden gerçekleştiyse, bekleme periyodu yeniden başlamalı.

2.3.3. Resetlemenin gerçekleşmesi için, vardiya zabitinin bir hareket girdisi gereklidir. Bu girdi, BNWAS‘ın kendine ait bir parçasından veya vardiya zabitinin mental farkındalığını ve fiziksel aktivitesini ifade edebilecek bir cihaz tarafından oluşturulabilir.

2.3.4. Resetlemenin aralıksız olarak gerçekleştirilmesi (örneğin resetleme butonunun basılı tutulması) bekleme süresini uzatmamalı veya uyarı ve alarmları bastırmamalı. 

2.4. Acil durum çağırma imkanı:

blank

Köprüüstünde ikinci, üçüncü seviye sesli alarmları acilen aktive etmek için kullanılabilecek bir acil durum çağırma butonu veya benzeri bir imkan bulunmalıdır.

2.5. Sistemin güvenliği: Kullanım modunun seçilmesi ve bekleme periyodunun süresinin ayarlanması güvelik korumalı olmalı ve bu kontrollere erişim imkanı sadece kaptanda olmalıdır.

blank

Yorum Yap