1. Ana Sayfa
  2. Teknik Bilgi

Gemilerde Kapalı Mahaller ve Barındırdığı Tehlikeler

Gemilerde Kapalı Mahaller ve Barındırdığı Tehlikeler
+ - 0

Ölüm tehlikesi veya ciddi yaralanma tehlikesi bulunan yada oksijen yetersizliği gibi tehlikeli durumları içeren alanlardır. Bazı kapalı mahalleri tanımlamak kolaydır. Mesela sınırlı açıklığının olması ki bu duruma balast tankını örnek verebiliriz. Diğer alanlar ise tanımlanması daha zor olabilir fakat yine de tehlikelidirler mesela havalandırılmayan veya yetersiz havalandırılan yerler gibi.

Genel olarak ise; kazanlar, yük tankları, double bottomlar, sewage tankları, koferdamlar, ara alanlar, CO2 dairesi, boyalık, tatlı su tankları, kimyasal madde yayılma riski olan alanlar, balast tankları, yakıt tankları, pompa dairesi, void spaceler, engine crakcase, thruster odası, yağ tankları, kompresör dairesi, duct keel, zincirlik loçaları gibi alanlar başlıca örnek verilebilir.

Kapalı mahalleri tanımlamak için şu 3 kriter kullanılmaktadır;

  • Sınırlı bir açıklığının olması
  • Sınırlı doğal bir havalandırma olması
  • Sürekli çalışmak için dizayn edilememiş olmaları.

Sınırlı Açıklık

Açıklıklar genel olarak 450mm çapından küçük olup hareket etmek zordur. Küçük açıklıklar nedeniyle ekipmanları içeri veya dışarı almak zordur. Özellikle ihtiyaç durumunda can kurtarma araç gereçlerini alıp vermek güçtür. Açıklık büyük olsa da bu seferde diğer sıkıntılar ortaya çıkabilir. Kompresör dairesi, hold spaceler gibi alanlar da merdiven kullanımı gerekecektir ve acil durumlarda kişinin çıkarılmasında başka bir sıkıntı teşkil edecektir.

Sınırlı Havalandırma

Kapalı mahallerin dizayn yapıları sebebiyle dış atmosfer ortamında bulunan serbest oksijen rahat bir şekilde kapalı mahalle ulaşamamaktadır.

  • Eğer alan kimyasal maddelerin depolanması için kullanılıyorsa tehlikeli gazlar ortamda birikecektir.
  • Yaşamı destekleyecek yeterli oksijen bulunmayabilir.
  • İçerisinin oksijence zengin olması durumunda da eğer bir tutuşma kaynağı olursa yangın meydana gelebilir.

Sürekli Çalışma İçin Uygun Olmaması

Kapalı mahallerin çoğu, insanların rutin işlerini yapmak için dizayn edilmemiştir. Bu alanlar daha çok bir ürünü depolamak, transfer etmek veya işlemek için dizayn edilmişlerdir. Bu da genel olarak oksijen yetersizliği veya fiziksel tehlikeleri içermesi nedeniyle bakım, onarım, survey veya denetleme işlemleri için tehlike içermektedir.

blank

Yorum Yap