1. Ana Sayfa
  2. Teknik Bilgi
  3. Gemilerde Tatlı Su Tankı ve İkmalde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gemilerde Tatlı Su Tankı ve İkmalde Dikkat Edilmesi Gerekenler

blank

Gemilerde Tatlı Su Tankı

Gemilerde tatlı su tankı (Fresh Water Tank ” FW “), gemide bulunan personelin temiz su ihtiyacını karşılaşmak için kurulan sistemlerdir. Tatlı su tankı, temiz suyun gerektiği zaman kullanılması için depolandığı prizmatik ya da silindir yapılarda bulunan bölmelere verilen isimdir.

Gemilerde tatlı su tankı genelde tank içerisi özel zararsız boya ile kaplanmış çelik malzemelerden veya krom alaşımlı malzeme ile üretilir. Tatlı su tankının içerisinde bulunan temiz su hidrofor aracılığı ile gemilerde kurulan su tesisatlarında aktarılmaktadır.

blank
Tatlı Su Tankı Menholü

Gemilerde Tatlı Su Tankının Önemi

Su, canlılar için en temel yaşam kaynağıdır. Bu nedenle insanın ve canlının bulunduğu her yerde temiz su kaynağının bulunması gerekmektedir. Gemilerde insanlar bazen çok uzun süre karadan, yani tatlı su kaynağından uzak kalmaktadır. Bu doğrultuda gemilerde olmazsa olmazlardan bir tanesi personel sayısına ve sefer uzunluğuna göre planlanmış tatlı su tanklarıdır.

Gemiler, uzun süre seyahat edilen taşıtlardır. Her ne kadar su kaynağının üzerinde bulunsa da insan sağlığına zararı olmayan temiz suyun bulunması zorlaşmaktadır. Bu nedenle tatlı su tankı gemilerde insan sağlığına zararı bulunmayan temiz suyun bulunmasını sağlamaktadır. Bunun dışında bir önceki başlıkta bahsedildiği gibi temiz suyun kışın ve yazın çeşitli iklim şartlarından korunması gerekmektedir. Gemilerde su tankları, bu temiz suyun kışın soğuktan, yazın ise sıcaktan korunmasını sağlar.

blank
Tatlı su tankı iskandil borusu

Gemilerde tatlı su tankı sistemlerinde izolasyonda fazlasıyla önemlidir. Kışın tatlı su tanklarındaki suyun donmaması çok önemlidir. Olası donma durumların da Tatlı su tankı, hidrofor sistemi ve tatlı su devreleri zarar görebilir. Yazın tatlı su tankının serin tutulması ile depolanan suyun bakteri ve mikroplara maruz kalmaması sağlanır.

Gemilerde Tatlı Su Tankı Sistemleri Nasıldır?

Tatlı su tankında bulunan bulunan temiz su hidroforlar yardımı ile gemi içi su tesisatına basılmaktadır. Temiz su tesisatındaki hidroforlar, 2-3 santrifüj pompalı sistemlerdir.

Sistem, geminin ana makine dairesine yerleştirilmektedir. Böylelikle sistem temiz suyu tanktan alır ve gerekli basınç uygulanır. Gemilerde tatlı su tankında kullanılan hidrofor pompa sayısına göre tek pompalı ve çok pompalı olarak 2’ye, pompaların tipine göre dikey ve yatay olarak 2’ye ayrılmaktadır.

Evaporatör sistemi, liman veya tatlı su barcı ile temin edilen suy direk tatlı su tankına aktarılır. Hidroforun sürekli yaşam mahaline ve güvertede bulunan tesisata su basar. Bu doğrultuda tatlı su tankına eklenecek bir sirkülasyon pompası, tankta bulunan tatlı suyun sürekli temiz ve taze kalmasını sağlar.

Gemilerde Tatlı Su Üretiminde ve İkmalinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

1- Evaporatör ile su üretimi

Evaporator’lar çalışma prensibi, içerisinde alçak basınç alanı oluşturularak, deniz suyunu düşük sıcaklıkta kaynatıp sonrasında da yoğuşturarak içerisindeki tuz ve partiküllerden arındırıp, tatlı suya dönüştürür. (Evaporatör: Fresh Water Generator (FWG), Tatlı Su Jeneratörü)

blank

Eğer üretilen su 10 ppm fazla bir tuzluluk oranına sahipse tatlı su tankına alınmaması gerekir. Aksi taktirde tatlı su tankında paslanmalar başlayacaktır.

10 ppm üzerinde tuzluluk oranı çıkan su ana makine ve yardımcı makinelerin soğutma suyu olarak kullanılırsa ağır onarım gerektiren hasarlar meydana gelebilir.

Diğer önemli bir husus ise bazı özel yüklerden önce ambarın tatlı su ile yıkanması gerektiğinde, yapılan tuz testleri pozitif çıkacağı için başınızı ağrıtabilir.

2- Liman Tesisleri ve Su Tankerlerinden Yapılan İkmaller

Gemi üretimi dışında yapılan harici ikmaller de en önemli husus bilinen ve tecrübe edinilmiş liman tesisi ve su tankerlerinden tatlı su ikmalinin yapılasıdır. Bunun dışında bu ikmaller de dikkat edilmesi gereken iki konu vardır.

Tatlı suyun gemiye verileceği hortumun temizliği oldukça önemlidir. Yasak olması ve nadir karşılaşılmasına rağmen, gemiye verilen hortum tatlı su ikmali dışında başka bir sıvının aktarımı için kullanılmış olabilir. Bu yüzden tatlı su tankına hortum bağlantısı yapılmadan, tedbir amaçlı suyu en az 30-60 saniye boyunca hortumdan denize veya uygun bir tanka akıtmanız faydalı olacaktır.

blank
Tatlı su örnek analiz raporu

İkmal sağlayacak tesis veya su tankerinden su analiz raporunu isteyin. Analiz değerlerinin kabul edilebilir aralıkta olduğundan emin olun.

Yorum Yap

Yorum Yap