1. Ana Sayfa
 2. Teknik Bilgi

Solas Temel Gereklilikler ve Standartlar

Solas Temel Gereklilikler ve Standartlar
+ - 0

Solas Temel Gereklilikler ve Standartlar; Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi, SOLAS (Safety Of Life At Sea); gemilerin dizayn kriterlerinden muhabere cihazlarının özellikleri ile muhabere usullerine kadar tüm konuları can ve mal emniyeti açısından inceleyerek kurallar koyan, dünya denizlerinde seyreden gemilerde can ve mal emniyetinin sağlanması için alınması gereken tedbirlerle, uyulması gereken hukuk kurallarını belirleyen uluslararası bir sözleşmedir.

SOLAS, gemilerin inşaat safhasından başlamak üzere can ve mal emniyeti için; makine, elektrik ve donanımların dizaynlarını, yangın emniyet tedbirlerini, can kurtarma araçlarının özelliklerini, telsiz haberleşmesini, seyir güvenliğini, tehlikeli yüklerin taşınma prensiplerini, gemilerde bulunması gereken belge ve dökümanların isim ve kapsamını açıklayan ve kuralların uygulanması konusunda kontrol metodlarını belirleyen, IMO üyesi ülkeler tarafından imza altına alınan, yasal bir dökümandır.

Bölüm I
Genel Hükümler

 • Harp gemileri ve asker taşıyanyan gemiler.
 • 500 gros ton’dan küçük yük gemileri.
 • Makine ile yürütülmeyen gemiler.
 • İlkel şekilde yapılan ağaç gemiler.
 • Ticari işlerde kullanılmayan gezi yatları.
 • Balıkçı gemileri.
 • Bölüm V deki açık hüküm dışında,Kuzey Amerika’nın St. Lawrence nehrinin bir bölümünde seyir yapan
  gemilere uygulanmayacaktır

Bölüm II
İnşaat-Yangından Korunma, Yangın ihbar ve Yangın Söndürme

Onarım, değişiklik, tadilat veya donatım safhasında bulunan bütün gemiler, en az; bu gemilere daha önce uygulanan gerekliliklere uymaya devam edeceklerdir.

Bu Bölüm’deki yangın güvenliği hedefleri:

 • Yangın ve patlamanın oluşmasını engellemek;
 • Yangının yol açabileceği can kaybı riskini azaltmak;
 • Yangının; gemiye, yüküne ve çevreye verebileceği zarar riskini azaltmak;
 • Yangın ve patlamayı; başladığı bölmede tutmak, kontrol altına almak ve boğmak;
 • Yolcular ve mürettebat için yeterli ve önceden belirlenmiş kaçış yollarını sağlamaktır.

Fonksiyonel Gereklilikler:

 • Geminin, termal ve yapısal engellerle yatay ve dikey ana bölmelere ayrılması;
 • Patlayıcı maddelerin kullanımının kısıtlanması;
 • Herhangi bir yangının başladığı bölgede tespit edilmesi;
 • Herhangi bir yangın başlangıcının başladığı bölmede hapsedilmesi ve söndürülmesi;
 • Yangından kaçış ve yangına müdahale yollarının koruması;
 • Yangınla mücadele ekipmanlarının kullanıma hazır bulundurulması; ve,
 • Yanıcı yük buharının patlama olasılığının minimize edilmesi.

Yangınla Mücadelede Kontrol ve İzleme Fonksiyonlarının Kontrol Merkezleri:

 • Sabit yangın tespit ve alarm sistemleri;
 • Otomatik sprinkler, yangın tespit ve alarm sistemleri;
 • Yangın kaportaları gösterge panelleri;
 • Yangın kaportalarının kumanda donanımı;
 • Sızdırmaz kaporta gösterge panelleri;
 • Sızdırmaz kaporta kumanda donanımı;
 • Havalandırma fanları;
 • Genel ve yangın alarmları;
 • Telefonlar dahil muhabere sistemleri; ve,
 • Genel anons devrelerinin mikrofonları.

Yangın ve patlamanın önlenmesi amacıyla aşağıdaki fonksiyonel gerekliliklerin karşılanması sağlanacaktır

 • Yanıcı sıvı kaçaklarının kontrol altında tutulması sağlanacak;
 • Yanıcı buhar birikimlerinin oluşumuna engel olunması sağlanacak;
 • Yanabilir malzemenin yanabilirliği azaltılacak;
 • Yanmaya neden olabilecek kaynaklar azaltılacak;
 • Yanmaya neden olabilecek kaynaklar, yanıcı malzeme ve yanıcı sıvılardan ayrı tutulacak; ve,
 • Kargo tanklarda mevcut hava koşullarının, patlama değerlerinden uzak bulundurulması sağlanacaktır.

Yangın Savunma Sistemleri:

 • Su besleme sistemleri
 • Taşınabilir yangın söndürücüleri
 • Sabit yangın söndürücüleri
 • Makine bölmesindeki yangın söndürme düzenekleri
 • Yaşam ve hizmet bölmelerindeki yangın söndürme düzenekleri
 • Kargo bölmelerindeki yangın söndürme düzenekleri

Bölüm III

Can Kurtarma Araçları ve Donanımları
Can kurtarma araçlarının genel özellikleri:

Uygun malzeme ve işçilikle imal edilmiş olmalıdır.

-30 ile 65 celcius arasındaki hava sıcaklıklarında yerleştirildiklerinde hasara uğramayacaklardır.

Suyun içinde kullanılırken -10 ile 30 celcius arasındaki deniz suyu sıcaklığında çalışacak nitelikte olacaktır.

Çürümeye ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır.

Saptama çalışmalarına yardımcı olacak şekilde uygun yansıtıcı materyal ile donatılacaktır.

İmal edilen can kurtarma araçlarının onaylanmış prototipi ile aynı standartta olmasını sağlamak maksadıyla gereken üretim deneylerinin yapılması zorunlu kılınacaktır.


KİŞİSEL CAN KURTARMA ARAÇLARININ SOLAS GEREKLERİ

Can Simidi:

Dış çapı 800 mm.den fazla iç çapı 400 mm.den az olmayacaktır.

Yapısında yüzerlilik yeteneği olan malzemeden yapılacaktır.

14.5 kg. ağırlığındaki demiri 24 saat yüzdürecek güçte olacaktır.

Ağırlığı 2.5 kg.den az olmayacaktır.

2 saniye süreyle alev içinde kaldığında yanmaya ve erimeye devam etmeyecektir.

Hangisi daha büyükse 30 m. Yada yerleştirildiği yerde atıldığında hasara uğramayacaktır.

Boyu can simidi çevresinin en az 4 katı uzunluğunda ve en az 9.5 mm. çapında tutamaç halatı ile çevrili olacaktır.


Kendiliğinden Çalışır Duman İşaretleri:

 • 15 dakika duman çıkarabilecektir.
 • Patlayıcı şekilde yanmayacak veya alev çıkarmayacaktır.
 • Dalgalı denizde içine su alıp batmayacaktır.
 • Suya tamamen battığında en az 10 saniye duman vermeye devam edecektir.
 • Düşme deneyinden geçebilecek özellikte olacaktır.
 

Can Yeleği:

 • 2 saniye süreyle alevle sarıldıktan sonra yanmaya ve erimeye devam etmeyecektir.
 • Yardımsız 1 dakika İçinde giyilebilecektir.
 • Giyen insanı en az 4.5 m. Yükseklikten yaralanmaksızın ve can yeleği üzerinden çıkmaksızın atlamasına müsaade edecektir.
 • Vücudun dik pozisyonda 20-50 derece arasında baygın bir insanın ağzını sudan 12 cm. yukarıda tutacaktır.
 • Baygın durumdaki bir insanı 5 saniye içinde döndürebilecektir.
 • 24 saat tatlı suda bırakıldıktan sonra yüzme yeteneğinin %5 inden fazlasını kaybetmeyecektir.
 • Giymiş insanın kısa bir mesafe yüzmesine ve can kurtama acına çıkmasına müsaade edecektir.
 • Bir kordona bağlanmış düdükle donatılacaktır.

Can yeleği ışıkları için standartlar:

 • En az 8 saat süre ile 0.75 candela aydınlatma sağlayacaktır.
 • Can yeleğine takıldıklarında kolaylıkla görülebilecektir.
 • Flaşlı olmaları durumunda dakikda 50 ile 70 flaş yapabilecek durumda olmalıdır.

Dalma Giyisileri (Immersion Suit)

 • Aynı zamanda giyilebilecek diğer giysiler ve eğer dalma giysisi bir can yeleği ile beraber giyilecekse can yeleğide hesaba katılarak ve paketlenmiş durumda 2 dakika içinde giyilebilecektir.
 • 2 saniye süreyle tamamen alev içinde kaldıktan sonra yanmaya ve erimeye devam etmeyecektir.
 • Yüz dışında bütün vücudu kapatacaktır.
 • Giysinin bacaklarındaki serbest havayı en aza indirecek veya azaltacak düzenler bulunacaktır.
 • 4.5 metreden az olmayan yükseklikten suya atladıktan sonra giysinin içerisine istenmeyen miktardan fazla su
  girmeyecektir.
 • Can yeleksiz giyilmek için bir dalma giysisi uygun bir lamba ve düdük ile donatılacaktır.
 • Dalma giysisi giymiş bir insanın aşağıdaki belirtileri yapmasına müsaade edecektir.

-en az 5 metre Uzunluğundaki düşey bir çarmıhtan çıkmasına müsaade edecektir.

-gemiyi terk sırasında normal görevleri yapacaktır.

-en az 4.5 metre Yükseklikten üzerinden giysi çıkmaksızın ve hasara uğramaksızın veya kendisini sakatlamaksızın suya atlamasına müsaade edecektir.

-suda kısa bir mesafe yüzmek ve can kurtarma aracına binmesine müsaade edecektir.

 • Dalma giysisi can yeleği ile birlikte giyilecekse can yeleği dalma giysisinin üzerine giyilecektir.
 • 5 celcius suda 1 saatlik bir süre giyildiğinde vücut iç sıcaklığını 2 celcius dan fazla düşürmeyecek ve giyen
  insanın üstü kapalı elle kalem tutmasına ve yazmasına müsaade edecektir.

Isı Korumalı Elbiseler;

 • Can yeleği giyen bir insanın yüzü dışında bütün vücudu kapatacaktır. Giysiye bağlı eldiven bulunmaması halinde elleri de kapatacak harici eldiveni bulunacaktır.
 • Giyen insanın suda yüzme yeteneğini engellemesi halinde 2 dakika içerisinde çıkartabilecektir.
 • -30 celciustan +20 celciusa kadar olan sıcaklıklarda görevini doğru yapabilecektir.

Payroteknik malzemelerin Standartları:

 • Suya dayanıklı muhafaza içinde bulunacaktır.
 • Kullanılmasını açıkça gösteren kısa talimat veya şemalar muhafazanın üzerinde basılmış olacaktır.
 • Ateşleme düzeni tam olacaktır.
 • Muhafazayı tutan insanı rahatsız etmeyecek yapıda bulunacaktır.

Paraşütlü Roket Fişekleri Standartları:

 • Düşey durumda ateşlendiğinde 300 metreden az olmayan yüksekliğe erişecektir. Uçuş yoğunluğunun tepe
  noktasına veye bu noktanın yakınına paraşütlü fişeği bırakacaktır.
 • Parlak kırmızı renkte yanacaktır.
 • 30000 mum den az olmayan ışık şiddetiyle devamlı yanacaktır.
 • Düşme hızı 5 m/s den fazla olmayacaktır.
 • Yanma esnasında paraşüt veya bağlantıları hasara uğramayacaktır.
 • Köprü üstü veya yakında 12 adet, can kurtarma aracında ise 4 tane paraşütlü fişek bulunacaktır.
 • Yanma süresi 40 saniyeden az olmayacaktır .
Solas Temel Gereklilikler ve Standartlar
Paraşütlü Fişek

El Maytaplarının Standartları:

 • Parlak kırmızı renkte yanacaktır.
 • 15000 mum dan az olmayan ışık şiddetiyle devamlı yanacaktır.
 • Yanma süresi 1 dakikadan az olmayacaktır.
 • Suyun 100 mm altında 10 saniyelik bir süre ile batırıldıktan sonra dışarı alındığında yanmaya devam edecektir.
Solas Temel Gereklilikler ve Standartlar
El Maytabı

Yüzer Duman İşaretlerinin Standartları:

 • Sakin suda yüzerken 3 dakikadan az olmayan süre ile değişmeyen oranda iyi görünür bir renkte duman çıkaracaktır.
 • Bütün duman çıkarma süresi boyunca alev yapmayacaktır.
 • Dalgalı denizde batmayacaktır.
 • Suyun 100 mm altına 10 saniye süre ile bastırıldığında duman çıkarmaya devam edecektir.
Solas Temel Gereklilikler ve Standartlar
Yüzer Duman İşareti (Duman Kandili)

Roketli Halat Atar:

 • Atış yapıldığında roket düz gidecek biçimde kalibre edilmiş olmalı
 • Muhafaza kutusu üzerinde kullanım talimatı ve şeması işlenmiş olmalı
 • Klavuz incesini en az 230 metre mesafeye fırlatabilmeli. (Köprüüstünde 4 adet bulunmalı)
 • Klavuz incesinin kopma ağırlığı 2 kilo newtondan az olmamalı

CAN KURTARMA ARAÇLARI
CAN SALLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

 • 6 ile 25 kişi arasında değişen taşıma kapasitesine göre yapılacaktır.
 • Solasa tabi gemilerde 6 kişilikten daha ufak can salı kullanılamaz.
 • Uluslar arası sefer yapan daha fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip yolcu gemileri için 35 kişi hatta 45 kişi alan daha büyük can sallarının kullanılması öngörülmektedir.
 • Denize atılan can salının ağırlığı 185 kg. dan fazla olmayacaktır
 • Can salının üzerinde IMO SİGNS tam olarak bulunmalıdır.
 • Bir can salının içerisinde en az 12 saat yanacak bir ışık bulundurulacaktır.
 • Can salının tepesinde en az 2 milden görünen 12 saatten az olmayan zamanda yanacak bir ışık bulunacaktır.
 • En öndeki can kurtarma vasıtasının burnundan geminin burnuna olan mesafe 100 metreyi aşarsa o gemide bas tarafa uygun bir yere en az 6 kişilik bir can salı daha konacaktır.

[ads1]


Bir can salının içinde aşağıdaki malzemeler bulundurulacaktır :

 • 12 kişilik can sallarına kadar bir çamçak, 12 kişiden fazla olanlarda iki adet çamçak bulunacaktır.
 • 2 adet sünger
 • 2 adet deniz demiri
 • 2 adet yüzer kürek
 • 3 adet teneke kutu açacağı
 • İlk yardım seti
 • Bir düdük ve eşdeğer ses işareti
 • 2 adet paraşütlü fişek ,3 adet el maytabı ve 1 adet yüzer duman işareti bulunacaktır.
 • 1 adet su geçirmez el feneri
 • Radar reflektörü
 • İşaret verme aynası(güneş aynası)
 • Taşınmasına müsaade edilen her insan için 10000 kj den az olmayan yiyecek
 • Her insan için 15 litreden az olmayan su
 • Balık oltası(1 tane)
 • Dereceli su kabı
 • Her insan için 6 dozluk deniz tutma hapı

Can Sallarının Üzerinde Bulunması Gereken Yazılar;

 • Üretici firma veya ticari markası
 • Seri nosu
 • Can salının kaç kişilik olduğu
 • Son bakımının yapıldığı tarih
 • Parima halatının uzunluğu
 • Geminin adı ve bağlama limanı
 • Su hattının üzerindeki maksimum yüksekliği

Can Filikalarının Genel Özellikleri;

 • 1986 yılından itibaren yapılan, boyları 85 metreden büyük yeni gemiler tamamen kapalı olan can filikalarını taşımak zorundadırlar.
 • Serbest düşmeli ve yangından korunmalı can filikalarının bazı tipleri ise, deniz yüzeyinde yanan bir akaryakıt veya kimyasal madde içinden geçebilmeleri için, deniz suyu püskürtmesi yapan bir sistemle donatılmışlardır.
 • Can filikalarının ölçüleri ve taşımasına müsaade edilen insan sayısı, filikanın üzerine açıkça okunur şekilde markalanır.
 • Bordadan matafora donanımı ile denize indirilen tipte ise her iki bordada birer tane olmak üzere toplam iki tane bulunacaktır. Eğer kıç taraftan serbest düşmeli ise bir adet bulunacaktır.
 • Her bir can filikası gemideki tüm personeli kapsayacak kapasitede olmalıdır.
 • Solas’a tabi gemilerde kullanılacak her bir can filikası en çok 150 kişi kapasiteli olabilir.

Hızlı Can Kurtarma Botunun Özellikleri;

 • Bir kurtarma botu 3.8 metreden kısa ve 8.5 metreden uzun değildir.
 • 5 kişi oturacak bir kişide yatabilecek halde toplam 6 kişiyi alabilir.
 • En az 4 saat süreyle 6 mil hızla seyir yapabilir.
 • Alabora olduğu takdirde en fazla 2 kişiyle düzeltilebilir.
 • Sabit yedekleme donanımına ve yüzer yedek halatına sahiptir.
 • Sabit veya dıştan takma motoru olabilir.
 • Yakıt deposu yangına dayanıklıdır.
 • Sabit oturakları bulunur.
 • 500 grt. ve üzerindeki yolcu gemilerinde 2 adet, daha küçük yolcu gemilerinde en az 1 adet ve tüm yük gemilerinde en az 1 adet bulundurulur.

KISIM IV
TELSİZ HABERLEŞMESİ

Bu kısım mevcut kuralların uygulanmakta olduğu bütün gemiler ile, 300 groston ve üzerindeki yük gemilerine uygulanır.

Bu kısım, Kuzey Amerika’nın Göller Bölgesi ile onların iştirakleri ve kolları olan sularının Kanada’nın Quebec Eyaletinin Montreal nehrindeki St. Lambert Lok’una kadar olan kısmında seyir halinde iken mevcut kuralların farklı uygulanmakta olduğu gemilere uygulanmaz.

Bütün Taraf Ülkeler, uygulanabilir ve gerekli olduğunu değerlendirdikleri durumlarda, gerek tek başlarına, gerekse de diğer Taraf Ülkeler ile koordineli olarak, uzay ve kıtasal telsiz haberleşmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere kullanıma hazır duruma getirmek konusundaki yükümlülüklerini teyid ederler. Bu hizmetler şunları kapsar:

Deniz Mobil Uydu Sistemi içindeki geostatik uyduların kullanılması suretiyle sağlanan telsiz haberleşmesi hizmeti;

Mobil Uydu Sistemi içindeki kutupsal yörüngeli uyduların kullanılması suretiyle sağlanan telsiz haberleşmesi hizmeti;

156 MHz ile 174 MHz bandı içinde çalışan mobil denizcilik haberleşmesi hizmeti;

4.000 kHz ile 27.500 kHz bandı içinde çalışan mobil denizcilik haberleşmesi hizmeti;

415 kHz ile 535 kHz bandı ve 1.605 kHz ile 4.000 kHz bandı içinde çalışan mobil denizcilik haberleşmesi hizmetleri.

Her gemi, denizde bulunduğu sürece :

 • Herbiri ayrı telsiz vericisini kullanan en az iki ayrı ve bağımsız cihaz üzerinden gemi-sahil tehlike mesajlarını gönderebilmek;
 • Kıyı-Gemi devreleri üzerinden tehlike haber yayınlarını alabilmek;
 • Gemi-Gemi devreleri üzerinden tehlike mesajlarını gönderebilmek ve alabilmek;
 • Arama ve Kurtarma koordinasyon haberleşmesini alabilmek ve gönderebilmek;
 • Yakın mesafe haberleşmesinde gönderme ve alma yapabilmek;
 • Saptama işlemi amacıyla tehlike mesajlarını gönderebilmek ve alabilmek;
 • Denizcilik güvenlik haberleşmesini gönderebilmek ve alabilmek;
 • Kıyıda kurulu telsiz sistemleri veya şebeke genel telsiz haberleşmesi gönderme veya bu istasyonlardan alma yapabilmek;
 • Köprüüstünden köprüüstüne haberleşme çerçevesinde gönderme ve alma yapabilmek, imkanına sahip olacaktır.

BÖLÜM V
SEYİR GÜVENLİĞİ

Bu Bölüm, aksi açıkça belirtilmedikçe; aşağıdaki istisnalarla, her türlü seyir halinde bulunan bütün gemilere uygulanacaktır:

Harp gemileri, yardımcı savaş gemileri ve bir Taraf Ülke Hükümetince sahip olunup, sadece Devlet’in ticari olmayan hizmetlerinde kullanılan; ve,

Sadece; Kuzey Amerika’nın Göller Bölgesi suları ile, onların bağlantı ve kolları olan suların, Doğuda; Kanada’nın Quebec Eyaleti sınırları içinde Montreal’deki St. Lambert Lok’unun en alt ucuna kadar olan kısımlarında seyir yapan gemiler.

Bu Bölüm’ün; Uluslararası hukuka uygun olarak tespit edilmiş olan karasuları başlangıç hatlarının kara tarafında kalan iç sulardaki gemiler konusunda ne dereceye kadar uygulanacağı konusuna, idare tarafından karar verilebilecektir.

İten bir gemi ile onun sıkıca bir parçası halindeki itilen gemiden oluşan birlik gemiler, tümüyle entegre edilmiş bir römorkör ve barç kombinasyonu halinde dizayn edilmiş olmaları halinde; bu Bölüm’ün amaçları bakımından tek bir gemi olarak mütalaa edileceklerdir.

Taraf Ülkeler; güvenilir herhangi bir kaynaktan, seyir güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir tehlike hakkında bilgi alınması durumunda, bu bilginin ilgililere ve ilgili diğer Hükümetlere ivedilikle ulaştırılmasının sağlanması bakımından gerekli tüm önlemleri alacaklardır.

Taraf Ülke Hükümetleri; arama ve kurtarma operasyonunda görevli tesislerinin, tehlikede bulunan gemiler veya insanlar ile haberleşme amacıyla, can kurtarma işaretlerini kullanacaklarını üstlenirler.

Taraf Ülke Hükümetleri; kendi değerlendirmelerine göre, deniz trafiği hacminin veya risk derecesinin bu hizmeti gerekli kıldığı yerlerde VTS tesis etmeyi üstlenirler.

Elektrikli ve elektronik ekipmanlar; elektromanyetik alanları, seyrüsefer sistem ve ekipmanlarının sağlıklı çalışmalarına müdahale etmeyecek bir şekilde monte edilmiş olacaklardır.

Uluslararası bir tehlike işaretinin, bir kişi veya kişilerin tehlikede olduklarının belirtilmesi amacının dışında kullanılması, veya; uluslararası tehlike işaretleri ile karıştırılabilecek herhangi bir işaretin kullanılması yasaklanmıştır.

Seyrüsefer sistem ve ekipmanlarının sağlıklı çalışmalarına müdahale etmesi olasılığı bulunan taşınabilir elektrikli ve elektronik cihazlar köprüüstünde kullanılmayacaktır.

Seyrüsefer yolları, fenerler listeleri, denizcilere uyarılar ve met-cezir tabloları gibi notik harita ve notik yayınlar ile, geminin yapması planlı seyir için gerekli olan diğer notik yayınlar; yeterli ve güncel durumda bulunacaktır

[ads2]


BÖLÜM VI
YÜKLERİN TAŞINMASI

Yükün uygun şekilde istif edilebilmesi ve güvenli taşınabilmesi bakımından ihtiyaç duyulabilecek önlemlerin uygulanabilmesine imkan sağlamak üzere, Taşıtan; yükle ilişkin gerekli bilgileri yeterli bir süre önceden gemi kaptanına veya onun temsilcisine teslim edecektir. Bu bilgiler, yükün gemiye yüklenmesinden önce ve gerekli diğer taşıma evrakları ile birlikte yazılı olarak verilecektir

Yük taşınmasına mahsus üniteler gemilere yüklenmeden önce taşıtan; bu ünitelerin toplam ağırlıklarının, taşıma dökümanlarında beyan edilmiş olan değerlere uygun olduğunu kanıtlayacaktır.

Gemilerde haşere ilaçlarının kullanılması ile ilgili olarak, özellikle de duman yayan yöntemler konularında gerekli ve uygun önlemler alınacaktır.

Yük taşınmasına mahsus üniteler taşınan yüklerin, araç içindeki istiflenmelerinde ve emniyete alınmalarında; seferin tamamı süresince, geminin kendisi ve gemide bulunan insanlar yönünden herhangi bir hasar veya tehlike teşkil etmelerine mani olacak önlemler alınacaktır.

Bir dökme yükün yüklenmeye başlamasından önce; geminin stabilitesi ve yüklerin standart yükleme koşullarna uygun dağılımı konularındaki ayrıntılı bilgiler, gemi Kaptanı’na verilmiş olacaktır. Bu bilgilerin Gemi Kaptanına verilme şekli ve yöntemi, idare tarafından onaylanmış olacaktır.

Dökme yükler, kayma riskini en aza indirecek ve sefer boyunca yeterli bir stabiliteyi sağlayacak şekilde, mümkün olduğunca kargo bölmelerinin cidarlarına kadar yüklenecek ve yerleştirilecektir.

Kaptan ve terminal görevlisi yükleme ve boşaltmanın, anlaşmaya varılmış plana uygun icra edildiğinden emin olacaklardır.


BÖLÜM VII
TEHLİKELİ YÜKLERİN TAŞINMASI

Aksi acık olarak belirtmedikçe, bu Kısım; Kural 2 de sınıflandırılan, paketlenmiş veya dökme katı durumda taşınan tehlikeli yüklerin (bundan sonra sadece “tehlikeli yükler” olarak belirtilecektir), bu kuralların uygulanacağı bütün gemiler veya 500 gross tonun altındaki gemilerde taşınması faaliyetlerine uygulanacaktır.

1. Sınıf – Patlayıcılar

2. Sınıf – Gazlar : Basınçlı, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş

3. Sınıf – Patlayıcı sıvılar

4.1 Sınıf – Parlayabilen katılar

4.2 Sınıf – Kendiliğinden yanmaya müsait maddeler

4.3 Sınıf – Su ile temasları halinde yanıcı gaz çıkartan katılar

5.1 Sınıf – Oksitleyen maddeler

5.2 Sınıf – Organik peroksitler

6.1 Sınıf – Zehirli (toksit) maddeler

6.2 Sınıf – Bulaşıcı (hastalık oluşturan) maddeler

7. Sınıf – Radyoaktif malzemeler

8. Sınıf – Korozyona neden olanlar

9. Sınıf – Taşınmaları ile ilgili olarak, bu bölümdeki gerekliliklerin uygulanmasının zorunluluğu tecrübe ile ortaya konmuş veya daha sonra ortaya çıkabilecek olan; diğer tehlikeli elemanlar.


Yük İstif Gerekleri;

Tehlikeli yükler, yükün niteliğine göre seçilecek uygun yöntemlerle ve güvenlikli olarak yüklenecek, istiflenecek ve emniyete alınacaklardır. Yanyana bulunmaması gereken yükler birbirinden ayrı istiflenecektir.

Ciddi tehlike oluşturan patlayıcılar (cephane hariç) denizde kapalı durumda tutulan güvenli bir depo muhafaza edileceklerdir. Gemide mevcut patlayıcılar ve onlara ait fünyeler ayrı ayrı yerlerde bulundurulacaklardır. İçinde patlayıcı maddeler taşınan bir bölmedeki elektrikli aparatlar ve kablolar yangın veya infilak etme riski en aza indirilecek şekilde dizayn edilecek ve kullanılacaktır.

Tehlikeli buhar çıkaran paketlenmiş durumdaki tehlikeli maddeler, mekanik olarak havalandırılan bölmelerde veya güverte üstünde istif edileceklerdir. Dökme katı halde mallar tehlikeli buhar çıkarıyorsa, iyi havalandırılan mahallerde istif edileceklerdir.

Parlayıcı sıvı ve gazlar taşıyan gemilerin uygun yerlerinde yangın ve infilak risklerine karşı gerekli tedbirler alınacaktır.

Kendiliğinden ısınmaya veya yanmaya eğilimli maddeler, muhtemel bir yangın olasılığını asgari seviyelere indirecek önlemler alınmadıkça gemilerde taşınmayacaktır.


BÖLÜM VIII
NÜKLEER GEMİLER

Bu bölüm harp gemileri dışında, tüm nükleer gemilere uygulanır.

Bu bölümde değiştirilenler dışında, bu sözleşmenin diğer bölümlerinde bulunan kurallar nükleer gemilere de uygulanacaktır

Bir nükleer gemi, hiçbir zaman, bu Sözleşmenin kurallarına uymaktan istisna edilmeyecektir.

Reaktör tesisinin dizaynı, yapılışı denetim standartları ve montajı idarece onaylanacak ve radyasyon varlığı nedeniyle sörveyler üzerine konan sınırlamalarda hesaba katılacaktır.

İdare, geminin denizde veya limanda bulunduğu sırada; mürettebatın, yolcuların veya halkın, veya su yollarının veya gıda maddelerinin veya su servetlerinin makul olmayan bir radyasyon veya başka nükleer tehlikelere maruz kalmamalarını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır.

Çalıştırma personeline görevlerine ait bilgi vermek ve yol göstermek üzere güvenlik konularına özel önem veren nükleer güç tesisinin calıştrılması hakkında tam ayrıntılı bir el kitabı hazırlanacaktır. İdare, kanaat getirdiği , çalıştırma el kitabını onaylayacaktır. Ve bunun bir kopyası gemide bulundurulacaktır. Çalıştırma el kitabı her zaman en son bilgileri içerecektir.

Çevrede bir tehlike yaratabilecek bir kaza olduğu zaman, nükleer geminin kaptanı durumu derhal idareye bildirecektir. Kaptan geminin sularında bulunduğu veya hasarlı durumda sularına yaklaştığı hükümetin uzman yetkilisine de derhal haber verecektir.


BÖLÜM IX
GEMİLERİN EMNİYETLİ YÖNETİMİ

Bu Kural, inşa edilmiş oldukları tarihlere bakılmaksızın, aşağıdaki gemiler için uygulanacaktır.

Yüksek süratli yolcu tekneleri de dahil tüm yolcu gemileri için en geç 1 Temmuz 1998 tarihinde,

Petrol tankerleri, kimyasal tankerler, gaz taşıyıcıları, dökme yük taşıyıcılarlar ile 500 gros ton ve daha yukarı tonaja sahip yüksek süratli yük tekneleri için en geç 1 Temmuz 1998 tarihinde, Diğer yük gemileri ve 500 gros ton ve daha yukarı tonaja sahip mobil offshore delici platformları icin en gec 1 Temmuz 2002 tarihinde.

Bu Bölüm, ticari amaçlarla kullanılmayan devlet gemileri için uygulanmayacaktır.

Uygunluk Belgesi’nin bir kopyası, gerektiğinde Kaptan tarafından kanıt olarak gösterilecek şekilde gemide muhafaza edilecektir.

Emniyetli yönetim sistemi, Emniyet Yönetimi Uluslararası Kuralı‘nın gerekliliklerine uygun bir durumda idame ettirilecektir.

Güvenlik Yönetimi Uluslararası Kuralı‘nın gerekliliklerine uyan her şirkete bir Uygunluk Belgesi verilecektir. Bu belge, ya idare veya idarece yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından, ya da idare’nin talebi halinde bir diğer Taraf Ülke‘nin idaresi tarafından verilecektir.

İdare veya idare’nin talebi halinde bir diğer Taraf ülke‘nin idaresi ya da idarece yetkilendirilmiş bir kuruluş, geminin güvenlik yönetimi sisteminin doğru bir şekilde işlemekte olduğunu periyodik olarak kontrol edecektir.


[ads1]

BÖLÜM X

Yüksek Süratli Teknelerin Güvenlik Önlemleri;

Bu Bölüm; 1 Ocak 1996 tarihinde veya daha sonra inşa edilmiş olup, aşağıdaki tanımlara uyan yüksek süratli tekneler için uygulanacaktır :

Korumalı bir mevkiden itibaren, tam yüklü durumdaki seyirlerinin hareket sürati ile katedilen kısmı 4 saatin altında olan yolcu tekneleri; ve,

Korumalı bir mevkiden itibaren, tam yüklü durumdaki seyirlerinin hareket sürati ile katedilen kısmı 8 saatin altında olan 500 gros tonluk veya daha büyük yolcu tekneleri.


BÖLÜM XI

Genişletilmiş Deniz Güvenliği Özel Önlemleri;

Bu Kural, 100 gros ton ve üzerindeki tüm yolcu gemileri ile 300 gros ton ve üzerindeki tüm yük gemilerine uygulanacaktır.

Bütün gemiler, Organizasyon tarafından onaylanmış bulunan IMO Gemi Tanıtım Numarası düzenine uygun bir tanıtım numarasına sahip olacaklardır.

1 Ocak 1996 tarihinden önce inşa edilmiş bulunan gemiler için bu Kural, sertifikanın 1 Ocak 1996 tarihindeki veya daha sonraki tarihteki yenilenmesi esnasında işleme girecektir.

Diğer bir Taraf Ülke limanında bulunan bir gemi, kaptan veya mürettebatının gemi güvenliğine ilişkin gemi içi uygulamalar konusunda yeterli tecrubeye sahip olmadığına dair belirgin emarelerin mevcut olması durumunda, bulunduğu limanın ait olduğu ülkenin Hükümeti tarafından uygun şekilde yetkilendirmiş kişiler veya kuruluşlar tarafından yapılacak kontrollere tabi olacaklardır.

Bu Kural‘ın birinci paragrafında tarif edilen durumlarda, kontrolü uygulayan Taraf Ülke, söz konusu geminin; bu Sözleşmede öngörülen güvenlik gereksinimleri ile uyumlu duruma getirilmeden seyre çıkmasını engelleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.

Bu Sözleşmede yer alan hiçbir ifade, işletme gereklerinin kapsamında Taraf Ülke tarafından yapılması gereken kontrollere ilişkin yetkilerin ve sorumlulukların sınırlandırılmış olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.


BÖLÜM XII

Dökme Yük Taşıyıcıları İçin İlave Güvenlik Önlemleri

Tek cidarlı dökme yük taşıyıcılar yük ambarı harici kaplamayla sınırlandırılmış dökme taşıyıcı anlamına gelir.

Dökme yük gemilerinin uzunluğu yürürlükteki Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesinin tanımladığı uzunluktur.

Katı Dökme Yük, su veya gazdan başka kapaklar ve diğer iri taneli malzemelerin arada başka bir bölüm olmaksızın doğrudan yüklendiği bölmelerdir.

Dökme yük taşıyıcıları bu bölümün gereklerine uyacaklardır, ilaveten diğer bölümlerin gerekleri de uygulanabilir.

Baş tarafta bulunan iki kargo ambarını birbirinden ayıran su geçirmez enine perde ve en baş taraftaki kargo ambarı altında bulunan double bottom; mukavemet standartlarına uygun olacak şekilde, ambara dolan suyun hareketinden kaynaklanan dinamik etkileri de hesaba katarak kargo ambarının yaralanmasının etkilerini karşılayabilecek dayanıklılıkta olmalıdır.

150 mereden daha büyük dökme yük gemilerinde IMO’nun tavsiyeleri doğrultusunda tekne kirişini etkileyen kesme kuvvetleri ve erilme momentleri değerlerinin hesaplanmasına imkan verecek yükleme aleti bulunacaktır. (Load Master vs.)

Yorum Yap