1. Ana Sayfa
  2. GEMİ İNŞAA VE STABİLİTE

Deniz Yolu İle Taşınacak Yük İle Dikkat Edilecek Unsurlar

Deniz Yolu İle Taşınacak Yük İle Dikkat Edilecek Unsurlar
1
+ - 0

DENİZ YOLU İLE TAŞINACAK YÜK İLE DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

Yük İstif Şekli
Yükün kimyasal ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak gemi ambarına yada tankına istif şeklidir.

blank

Taşıma Sıcaklığı
Yükün terleme yada yoğuşma nedeniyle zarar görmemesi için gerekli olan taşıma sıcaklığıdır.

blank

Yükleme – Taşıma – Boşaltma Sıcaklıkları
Bu durum özellikle sıvı ve sıvılaştırılmış gaz yükleri için önem arz eder. Zira sıcaklığın etkisi ile yükün fiziki durumunda ortaya çıkabilecek değişikliklerin yükün akıcılığı, yoğunluğu, tank basıncına etkisi vs. gibi durumlar dikkate alınmalıdır.

blank

Lashing Gereksinin Durumu
Yükün istif durumuna bağlı olarak ve seyir sırasında gemi dengesine atkisi bakımından yükleme sırasında lashing gerekip gerekmediğine dikkat edilir.

blank

Yükün Taşınması İçin Gerek Duyulan Techizat ve Donanım
Burada özellikle yangın gibi tehlikeli durumlar yaratabilecek durumlar için taşıma sırasında ne tür önlemler alınması gerektiğine dikkat edilmelidir.

blank

Yükün İnsan Sağlığına Etkisi
Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında yük ile temas edebilecek olan gemi ve liman personeli bakımından taşınacak yükün insan sağlığına etkileri araştırılarak gerekli tedbirler (maske, eldiven gibi) alınır.

blank

 

Gemi Mukavemeti Bakımından Yükle İlgili Gerekli Techizatlar ve Donanımlar
Özellikle geminin fiziksel ve mekanik özelliklerine bağlı olarak yükün gemi mukavemetine olumsuz etkilerine giderebilmek için gerekli olan techizat ve donanımları belirlemek açısından çok önemlidir.

blank

Yorum Yap