1. Ana Sayfa
 2. SEKTÖREL

İzmir ve Mersin Gemi Trafik Hizmetlerinin Vhf Çalışma Kanalları ve Alanları

İzmir ve Mersin Gemi Trafik Hizmetlerinin Vhf Çalışma Kanalları ve Alanları
3
+ - 0

İzmir GTH Alanı (Izmir VTS Area)

 • 39° 28.80’ K – 026° 03.80’ D (Babakale Burnu)
 • 39° 15.31’ K – 025° 51.20’ D
 • 39 °11.29’ K – 025° 49.92’ D
 • 38° 34.60’ K – 025° 51.10’ D
 • 38° 12.51’ K – 026° 05.90’ D
 • 38° 07.27’ K – 026° 32.58’ D (Kızıl Burun)
  mevkilerini birleştiren hattın içinde kalan Türk Karasuları, Türk İçsuları ile uluslararası suları kapsayan deniz alanıdır.  GTH Alanı 5 (beş) sektöre bölünmüştür. Bu sektörler ve VHF çalışma kanalları aşağıda gösterilmiştir;

İzmir Gemi Trafik Hizmetleri VHF Çalışma Kanalları (Izmir VTS Operations VHF Channel)

SEKTÖR ADI VHF ÇALIŞMA KANALI ÇAĞIRMA İŞARETİ
BABAKALE VHF KANAL 10 SEKTÖR BABAKALE
DİKİLİ VHF KANAL 11 SEKTÖR DİKİLİ
İZMİR VHF KANAL 13 SEKTÖR İZMİR
ÇEŞME VHF KANAL 14 SEKTÖR ÇEŞME
ALİAĞA VHF KANAL 69 SEKTÖR ALİAĞA

SEKTÖR BABAKALE;

 • Babakale Burnu ile 39° 15.31’ K  ̶  025° 51.20’ D mevkiini birleştiren hattın doğusu ile Madra Feneri (39° 10.39’ K ̶  026° 45.90’ D) ile 39° 10.06’ K ̶  026° 32.42’ D mevkiini birleştiren hattın kuzeyinde kalan deniz alanı.

SEKTÖR DİKİLİ;

 • Madra Feneri ile 39° 10.06’ K ̶  026° 32.42’ D mevkiini birleştiren hattın güneyinde,
 • Kuzeyde Kanlı Burun (38° 57.82’ K ̶  026° 47.78’ D) ile Güneyde Aslan Burnu Feneri’ni (38° 44.48’ K ̶  026° 44.39’ D) birleştiren hattın batısında,
 • 39° 11.29’ K – 025° 49.92’ D mevki ile 38° 34.60’ K – 025° 51.10’ D mevkiini birleştiren hattın doğusunda,
 • Aslan Burnu Feneri ile Kanlıkaya Burnu’nu (38° 40.49’ K – 026° 28.50’ D) birleştiren hattın ve Sarpıncık feneri  (38° 39.52’ K – 026° 21.71’ D)  ile 38° 35.60’ K – 026° 03.78’ D birleştiren hattın kuzeyinde kalan deniz alanı.

SEKTÖR ALİAĞA;

 • Kanlı Burun ile Aslan Burnu Fenerini birleştiren hattın doğusunda kalan deniz alanı.

SEKTÖR İZMİR;

 • Aslan Burnu Feneri ile Kanlıkaya Burnunu birleştiren hattın güneyinde kalan deniz alanı (İzmir Körfezi).

SEKTÖR ÇEŞME;

 • Sarpıncık Feneri ile 38° 35.60’ K – 026° 03.78’ D mevkiini birleştiren hattın güneyi ile 38° 12.51’ K – 026° 05.90’ D mevki ile Kızıl Burnu birleştiren hattın kuzeyinde kalan deniz alanı.

 

Mersin GTH Alanı (Mersin VTS Area)

 • 36° 08.08’ K – 033° 41.13’ D (Bölükada Burnu)
 • 35° 50.00’ K – 033° 40.00’ D
 • 36° 04.50’ K – 035° 00.00’ D
 • 36° 06.00’ K – 035° 56.00’ D
  mevkilerini birleştiren hattın kuzeyinde kalan Türk Karasuları, Türk İçsuları ile uluslararası suları kapsayan deniz alanıdır.  GTH Alanı 3 (üç) sektöre bölünmüştür. Bu sektörler ve VHF çalışma kanalları aşağıda gösterilmiştir;

Mersin Gemi Trafik Hizmetleri VHF Çalışma Kanalları (Mersin VTS Operations VHF Channel)

SEKTÖR ADI VHF ÇALIŞMA KANALI ÇAĞIRMA İŞARETİ
MERSİN VHF KANAL 11 SEKTÖR MERSİN
İSKENDERUN VHF KANAL 12 SEKTÖR İSKENDERUN
AKDENİZ VHF KANAL 13 SEKTÖR AKDENİZ

SEKTÖR MERSİN
36° 32.30’ K – 035° 20.30’ D (Karataş Burnu) ile 36° 25.50’ K – 035° 20.30’ D ve 36° 19.00’ K – 034° 04.50’ D mevkilerini birleştiren hattın kuzeyinde kalan deniz alanı.

SEKTÖR İSKENDERUN
36° 32.30’ K – 035° 20.30’ D (Karataş Burnu)ile 36° 25.50’ K – 035° 20.30’ D ve 36° 19.30’ K – 035° 46.90’ D (Akıncı Burnu) mevkilerini birleştiren hattın doğusunda kalan deniz alanı.

SEKTÖR AKDENİZ
Mersin GTH alanının güney sınırından başlayarak kuzeye doğru 36° 19.00’ K /034° 04.50’ D mevkii ile 36° 25.50’ K – 035° 20.30’ D ve 36° 19.30’ K – 035° 46.90’ D (Akıncı Burnu) mevkilerini birleştiren hatta kadar devam eden deniz alanı.

 

Gemilerin vereceği raporlar
“İZMİRRAP, MERSİNRAP”

Gemi Bildirim Raporu (Seyir Planı-1)
GTH alanındaki herhangi bir kıyı tesisine veya demir yerine gelecek uluslararası sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı tüm gemiler ile 150 groston ve üzeri tonajda olup kabotaj seferi yapan yerel trafik haricindeki gemiler GTH alanına girmeden en az yirmi dört saat önce, GTH alanına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, İdarenin LYBS sistemi üzerinden Ek-1’deki Bildirim Raporunu doldurarak ilgili Liman Başkanlığına ve GTHM’ye bildireceklerdir.

Giriş Raporu (Seyir Planı-2)
Gemi bildirim raporunu (Seyir Planı-1) gönderen gemiler, savaş, yardımcı savaş ve ticari amaçla kullanılmayan devlet gemileri ile aktif katılımcı liman uğraklı diğer gemiler GTH alanına girişlerinde, VHF ile GTHM’ye şekli IMO standartlarına göre İdarece belirlenmiş olan Ek-2’deki Giriş Raporunu (Seyir Planı-2) vereceklerdir. Gemiler Giriş Raporunu verdikten sonra, GTHM tarafından verilecek bilgiyi göz önünde bulundurarak hareket edeceklerdir. İzmir ve Mersin GTH alanlarına giren liman uğraksız gemiler karasularımız dışında sisteme dahil olmak istemeleri halinde SP-2 raporu verebilecektir.

Pozisyon Raporu
Giriş Raporu veren ve GTH alanında tanımlanmış sektörler arasında geçiş yapan aktif katılımcı gemiler, VHF ile Ek-3’teki Pozisyon Raporunu ayrılacakları ve girecekleri ilgili sektörlere verecekler ve ilgili sektör kanalını dinleyeceklerdir. İzmir ve Mersin GTH alanlarında SP-2 raporu vermemiş olan liman uğraksız gemiler, karasularımız içerisinde sektör değişimi yaptıklarında pozisyon raporu vereceklerdir.

Final Raporu
Giriş Raporu veren tüm gemiler GTH alanındaki kıyı tesislerine yanaştıklarında ve GTH alanından çıkış yaptıklarında, VHF ile Ek-4’deki Final Raporunu vereceklerdir.

Aşağıda ki Butonu Tıklayarak İlgili Formları İndirebilirsiniz

VTS rapor formlarını indir

 

Ek – 1 (Seyir Planı – 1);

Mail yolu ile ilgili sektöre aşağıda ki bilgiler en az 24 saat önceden verilmelidir.
GEMİ BİLDİRİM RAPORU (SP1)

A GEMİ ADI
ÇAĞRI İŞARETİ
BAYRAĞI
IMO NO
MMSI NO
B TARİH VE ZAMAN (UTC)
C MEVKİSİ (ENLEM – BOYLAM)
F MANEVRA SÜRATİ (KNOTS) (ONDALIK KISIM DA YAZILACAK)
G KALKIŞ ZAMANI
H GTH ALANINA VARIŞ TARİHİ VE SAATİ UT (TÜRKİYE)
I VARIŞ LİMANI
O BAŞTA SU ÇEKİMİ (GTH ALANI GİRİŞİNDE)
KIÇTA SU ÇEKİMİ
AZAMİ HAVA ÇEKİMİ
P YÜK (YÜKÜN CİNSİ VE MİKTARI)*
TEHLİKELİ, ZARARLI VE KİRLETİCİ YÜK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA (IMDG, IGC, IBC, GC, INF)
SİLAH SEVKİYATI HALİNDE “SON KULLANICI SERTİFİKASI” TARİH/NO’SU VE KOPYASI
Q ARIZA/HASAR/YETERSİZLİK/DİĞER KISITLAYICI NEDENLER
T GEMİNİN ACENTESİ VE/VEYA TEMSİLCİSİNİN ADI
VERGİ NO’SU (Türk Bayraklı gemiler için)
GEMİ KAPTANININ ADI-SOYADI
U GEMİ TİPİ
TAM BOY (METRE)
EN (METRE)
GROS TON
NET TON
TEK/ÇİFT CİDARLI (TANKERLER)
GEMİNİN İNŞA YILI
W GEMİDEKİ PERSONEL VE YOLCU SAYISI
X P&I KLÜP ADI
P&I KLÜP POLİÇE NO’SU
P&I GEÇERLİLİK TARİHİ
SON PSC TARİHİ
CLC 92 / BUNKER 2001 SERTİFİKA NO / GEÇERLİLİK TARİHİ / DÜZENLEYEN OTORİTE
GEMİDEKİ YAĞ / YAKIT MİKTARI (F/O, D/O, L/O)
* ihtiyaç duyulması halinde yükle ilgili daha detaylı bilgi istenebilecektir

Ek – 2 (Seyir Planı – 2)

VHF ile sektör sınırları içerisine girmeden hemen önce, ilgili sektöre aşağıda ki bilgiler verilir;
GİRİŞ RAPORU (SP2)

KODU ANLAMI
A GEMİ ADI, ÇAĞRI İŞARETİ, BAYRAĞI, IMO NO, MMSI NO
C/D MEVKISI (ENLEM/BOYLAM VEYA KERTERIZ/MESAFE)
H GTH ALANINA GİRİŞ TARİHİ VE ZAMANI
Q ARIZA/HASAR/YETERSİZLİK/DİĞER KISITLAYICI NEDENLER

Ek – 3 

POZİSYON RAPORU
Sektörler arası geçişte VHF ile verilecek rapor;

KODU ANLAMI
A GEMİ ADI
C/D MEVKİSİ (ENLEM/BOYLAM VEYA KERTERİZ/MESAFE)

(AYRILDIĞI VE DÂHİL OLDUĞU SEKTÖR)

 

Ek – 4

Liman tesisine yanaşıldığında ve Sektör sınırları dışına çıkılmadan önce VHF ile verilecek rapor;
FİNAL RAPORU 

KODU ANLAMI
A GEMİ ADI
C/D MEVKİSİ (ENLEM/BOYLAM VEYA KERTERİZ/MESAFE)

Daha detaylı bilgi almak için aşağıda ki butonu tıklayarak “Gemi Tarafik hizmetleri Uygulama Talimatı” word dosyasını indirebilirsiniz.

Gemi Tarafik hizmetleri Uygulama Talimatını indir

Yorum Yap