1. Ana Sayfa
  2. DENİZ KÜLTÜR

Yabancı Piyasada Gemi Adamı Seçim Kriterleri

Yabancı Piyasada Gemi Adamı Seçim Kriterleri
+ - 0

Yabancı Piyasada Gemi Adamı Seçim Kriterleri oldukça önemlidir. Çin bu işlemi başarmıştır. Çinli gemi personelin diğer bir özelliği ise ekip olarak tüm personelin Çinli olarak çalışmalarıdır. Benzer uygulama TÜRK personel içinde yapılmaktadır. Türk gemi adamının lisan zafiyetini ve yabancı personel ile bir arada çalışmanın yaratacağı sıkıntıları da izale etmek için, gemi adamı sağlama acenteleri tüm personelin Türk gemi adamı olduğu paketler halinde de servis vermekte, ya da bu tip talepler, emek talep eden işverenlerden gelmektedir.

blank

Yabancı Piyasada Gemi Adamı Seçim Kriterleri

1- Arz ve Talep arasındaki ilişki , arzın fazla olduğu dönemlerde gemi adamı talep edenler daha seçici olmaktadır.

2-Eğitim kalitesi(ülkenin genel eğitim kalitesi)

3-Sadakat ve Güvenilirlik

4-Çalistığı süre içerisinde sebep olduğu kaza ve arızalar ve kural ihlalleri, disiplinsizlik halleri . (Hem çalışan bakımından hem de emek sağlayan ülkenin rating’i bakımından )

5-Talim ve terbiye’ ye yatkınlığı ve arzusu, Kendini geliştirme azmi ve arzusu. Ülke bakımından buna uygun potansiyel adayların sayısı

6- Emek sağlayan ülkenin, sağladığı emeğin çalışacağı yere olan uzaklığı

7-Emek sağlama konusunda ülkenin koymuş olduğu sınırlama ve kurallar.

8-Personeli koruyan birlikler ve diğer himaye politikaları.(Emek ihraç eden ülke lehine istihdam yaratanın aleyhine)

9-Denizcilik eğitimi kalitesi (o ülkenin)

blank

10- Personelin başka ülke vatandaşları ile uyum sağlayabilme kabiliyeti. Sosyal uyum

11- Dil bilgisi

12-Gemi hayatına fiziki ve psikolojik olarak uygunluğu.

13-EKONOMİK OLARAK UYGUNLUĞU,MAAŞ+VERİMLİLİK BAKIMINDAN

14-Öğrenmeye açık olması.

15- Kolay sertifika ülkesinden alınmış bir sertifikaya sahip olmaması

16-Emek sağlama şirketinin kalitesi.

17-Emek sağlama acentesi tarafından bu acente tarafından bir havuz oluşturularak hep aynı elamanların bu şirkete verilmesi, seniority, dış kaynakta kullanılsa personel devir hızının düşük olması

18- Hizmet akdinin emek sağlama acentesi tarafından yapılarak bu konuda bu emeği kullanan şirket ve gemi bakımından bu personel ile ilgili akdi bir sorumluluğun olmaması.

Yorum Yap