1. Ana Sayfa
  2. Mevzuatlar

Yabancı Bayrakta Çalışanlar Hangi Kanuna Tabidir

Yabancı Bayrakta Çalışanlar Hangi Kanuna Tabidir
+ - 0

Yabancı bayrakta çalışanlar hangi kanuna tabidir sorusu gemi adamları tarafından sıklıkla sorulan sorudur. Çeşitli şirketlerde kontrat usulü çalışan gemi adamları tıpkı yurtdışında çalışan diğer Türk vatandaşları gibidir. Çalıştıkları süre boyunca işveren tarafından Kıdem Tazminatı alıp alamayacaklarını merak ederler, işte cevabı.

854 sayılı Deniz İş Kanunu 1’inci maddesi şöyle demektedir; bu kanun denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve 100 ve daha yukarı gros tonilatoluk gemilerde bir hizmet akti ile çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır. Aynı işverene ait gemilerin gros tonilatoları toplamı 100 veya daha fazla olduğu veyahut işverenin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde de bu kanun uygulanır.

Yabancı bayraklı gemide çalışan gemi adamları işçilik alacakları ile ilgili olarak hakkında 854 sayılı Deniz İş Kanunu değil; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Bu nedenle gemi adamları kıdem adı altında bir tazminat talep edemez.

Ancak belirtmek gerekir ki; gemi adamları bir işverene bağlı olarak başladığı belirli süreli hizmet ilişkisi örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz süreli hizmet ilişkisine dönüşür.

İşveren, haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhal feshederse işçi, belirsiz süreli sözleşmelerde, fesih bildirim süresine; belirli süreli sözleşmelerde ise, sözleşme süresine uyulmaması durumunda, bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak isteyebilir.(6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 438/1)

Kaynak: Aydınlık, Deniz Ticaret Odası, SGK

Yorum Yap