1. Ana Sayfa
  2. Mevzuatlar

Yabancı Bayraklı Gemilerde Sigortalılık Süresi

Yabancı Bayraklı Gemilerde Sigortalılık Süresi
+ - 0

Yabancı bayraklı gemilerde sigortalılık süresi, gemi adamları tarafından öğrenilmesi gereken önemli bir husustur. Avukatların bu konuya verdiği cevap şöyledir.

Yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk gemi adamlarının sigortalılığı hususunda tereddütler oluşmuş, İstanbul Deniz Ticaret Odası’nın talebi üzerine bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir değerlendirme sunulmuştur. Buna göre;

1-İşvereni yabancı olup ülkemiz ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan bir ülkenin bayrağını taşıyan çalışan Türk vatandaşı gemi adamları hakkında ilgili sosyal güvenlik sözleşmesi sigortalılıkta tayin edicidir.

2-Ülkemiz ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan bir ülkenin bayrağını taşıyan ve sahibinin yabancı firma olduğu gemide çalışan Türk gemi adamları hakkında;

*Geminin maliki yabancı firma olduğu halde “Bareboat Charter” (Çıplak Gemi Kiralaması) ile gemiyi kiralayan bir Türk şirketi var ve Türk Ticaret Kanunu 941’inci maddesi gereğince gemiye Türk Bayrağı çekme izni verilmiş ise gemide çalışan Türk personelin 5510 sayılı Kanun 4/a maddesi gereği sigortalı sayılması,

*Geminin maliki yabancı firma olduğu halde “Bareboat Charter” (Çıplak Gemi Kiralaması) ile gemiyi kiralayan bir Türk şirketi var ise bu gemide çalışan Türk personel 5510 sayılı Kanun 5’inci maddesi (g) bendi kapsamında “isteğe bağlı sigortalı” sayılır.

Yabancı bayraklı bir geminin sahibinden geminin teknik yönetimini üstlenen yabancı bir firmanın çalıştırdığı Türk gemi adamları, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre sigortalı sayılmaz.

Yabancı bayraklı olup teknik yönetimi de yabancı olduğu halde Zaman Çarter (Time Charter) sözleşmesi ile kiralayan Türkiye’ de yerleşik bir Tük firması olması halinde de gemide çalışan gemi adamları sigortalı sayılmaz.

Kaynak: Aydınlık, Deniz Ticaret Odası, SGK.

Yorum Yap