1. Ana Sayfa
  2. Mevzuatlar

Uluslararası Deniz Sahaları

Uluslararası Deniz Sahaları
+ - 0

Uluslararası düzenlemelere göre, farklı hukuki statüdeki deniz sahaları; İç sular, kara suları, bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge, kıt’a sahanlığı ve açık denizlerdir.

a) İç Sular (Inland Waters)

İç sular, karasularının berisinde kalan ve devletin egemenliğine tamamen tabi olan deniz alanlarıdır. Devletin kara ülkesine bitişik deniz kesimlerinden olan bu sahada, devlet yetkilerini aynen kara ülkesinde olduğu gibi kullanır.

b) Karasuları (Territorial Waters)

Karasuları da yine iç sular gibi, devletin kara ülkesinde bitişik kesimlerinden olup, devletin deniz ülkesi sayılmakta ancak, iç sulardan farklı olarak, karasularında devletin yetkileri, özellikle yabancı gemilerin zararsız geçişlerine izin verme konusunda sınırlandırılmıştır.

Zararsız Geçiş

Geçiş, kıyı devletinin barışına, düzenine ve güvenliğine aykırı olmadıkça zararsızdır denilmektedir.

c) Bitişik Bölge (Contiguous Zone)

Kıyı devleti karasularına bitişik olan açık denizin bir bölgesinde;

  • Gümrük, maliye, göçmenlik ve sağlık konularındaki düzenlemelerin ülkesindeki veya karasularındaki ihlali önlemek
  • Bu düzenlemelerin, ülkesinde veya karasularında vuku bulan ihlalini cezalandırmak için gerekli olan kontrolü icra edebilir.

Anlaşılacağı üzere; belirli konulardaki kuralların ihlalinin önlenmesi veya meydana gelmiş ihlallerin cezalandırılması gibi, belirli amaçların gerçekleştirilebilmesi için kıyı devletine tanınmış bir kontrol yetkisinin söz konusu olduğu bir deniz sahasıdır. Bu alan, 1958 yılı sözleşmesinde, karasularının ölçülmeye başlandığı esas hattan itibaren 12 mil olarak öngörülmüş iken, daha sonra 1982 sözleşmesinde bu genişliğin 24 mili geçmeyeceği açıklanmıştır.

d) Münhasır Ekonomik Bölge (Exclusive Economic Zone)

Kıyı devletinin, deniz yatağı ve toprak altının ve üzerindeki suların canlı ve cansız doğal kaynaklarının kullanılması ile ilgili olarak hak sahibi olduğu, karasularının ölçülmeye başlandığı esas hattan itibaren en fazla 200 mil genişliğindedir.

blank

e) Kıt’a Sahanlığı ( Continental Shelf)

Sahildar bir devletin kıt’a sahanlığı, karasularının ötesinde kıta kenarının dış eşiğine kadar veya bu eşik daha az bir mesafede ise, karasularının ölçülmeye başlandığı esas hattan itibaren 200 deniz mili mesafeye kadar olan kısmında, bu devletin kara ülkesinin doğal uzantısının bütünündeki denizaltı alanlarını, deniz yatağı ve toprak altını içermektedir.

f) Açık Denizler (High Seas)

Bir devletin iç sularına, karasularına, münhasır ekonomik bölgesine ve takımada sularına girmeyen deniz kesimi olarak tanımlanmaktadır.

Yorum Yap