1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Türk Loydu 2020 Kükürt Limitlerinin Uygulama Kılavuzunu Yayınladı

Türk Loydu 2020 Kükürt Limitlerinin Uygulama Kılavuzunu Yayınladı

blank

Global kükürt limiti %0.50 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girecektir (bakınız bülten 2018-15). Uygulamaya beş ay kalması sebebiyle global kükürt limit gerekliliğini sağlamak için planlama önemli bir önlemdir. Bu bağlamda IMO’nun kuralın uygulamasını kolaylaştırmak için MEPC’nin 73. ve 74. Oturumlarında kabul ettiği uygulama kılavuzlarına dikkat çekmek isteriz.

blank

Gemi Uygulama Planı

IMO MARPOL Ek VI kapsamında %0.50 kükürt limitinin tutarlı uygulanması için gemi uygulama planının geliştirilmesi kılavuzunu” (MEPC.1/Circ.878) onaylamıştır. Gemilerin, 1 Ocak 2020 itibariyle gereken kükürt sınırına uymak için geminin nasıl hazırlanabileceğini belirten uygulama planı hazırlamaları teşvik edilmektedir. Bu zorunlu bir gereklilik değildir ancak İdareler ve liman Devleti kontrol yetkilileri şartlara uygunluğu doğrularken uygulama planını dikkate alabilir.

Gemi uygulama planı kılavuzu bölümleri:

• Risk değerlendirme ve azaltma planı (yeni yakıtların etkisi);

• Yakıt sistemi modifikasyonları ve tank temizliği (gerekirse);

• Rakıt kapasitesi ve segregasyon yeteneği;

• Uygun yakıt tedariği;

• Yakıt değişim planı (geleneksel artık yakıttan %0.50 kükürte uyan yakıta); ve

• Dokümantasyon ve raporlama.

Kılavuz buradan indirilebilir.

MEPC 320(74)’le Kabul edilen 2019 Kılavuzu

IMO 2019 MARPOL Ek VI kapsamında %0.50 kükürt limitinin tutarlı uygulanması için kılavuzunu” aşağıdaki bölümlerle kabul etmiştir:

• Yeni yakıt karışımları yada yakıt türlerinden kaynaklanan yakıt ve makina sistemlerindeki etkiler;

• Liman Devleti kontrolü ve gemide kullanılan yakıt örnekleme dahil olmak üzere doğrulama sorunları ve kontrol mekanizması ve eylemleri;

• Yakıtın tedarik edilememesi için standart raporlama formatı (fuel oil non-availability report (FONAR)) (MEPC 320(74) ilave 1); ve  

%0.50 kükürt limitini sağlayan yakıt ile ilgili muhtemel emniyet uygulamaları.

Kılavuz buradan indirilebilir.

MEPC 321(74) ile Kabul edilen 2019 PSC Kılavuzu

2019 MARPOL Ek VI Bölüm 3 kapsamında liman Devleti kontrolü kılavuzu  (2019 PSC Kılavuzu) MEPC 74’de Kabul edilmiştir. 2019 PSC kılavuzu MEPC 181(59) ile Kabul edilen 2009 kılavuzu 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlükten kaldırmaktadır.  2019 PSC kılavuzu aşağıdaki gereklilikleri içerir:  

• Uygun olmayan yakıt için bildirim (kılavuzun ilavesinde belirtildiği gibi)

SOx uygunluğu için eş değer araçla teçhiz edilmiş gemilerin ilk denetimi

ECA’da ilk denetim

ECA dışında yada ECA’yı transit geçtikten sonraki ilk limandaki ilk denetim

01.03.2020 itibariyle uygun olmayan yakıtın taşınması yasağı (MEPC 305(73)).

Kılavuz buradan indirilebilir.

Alternatif Olarak Egzoz Gazı Temizleme Sistemleri (EGCS)

Bazı gemiler kükürt limit gerekliliğini sağlamak için eşdeğer araç olarak EGCS ile donatılabilirler. IMO, tek izleme cihazının bozulması durumunda devam eden uygunluğun göstergesi ve EGCS’nin MEPC 259(68) ile Kabul edilen kılavuzun gerekliliklerini karşılayamadığında yapılması gerekenler için kılavuzu onaylamıştır (MEPC.1/Circ.883).

Tavsiyeler

Gemi sahipleri ve işletmecilerine yeni kükürt limiti %0.50’e sorunsuz geçiş için yukarıda belirtilen kılavuzlara uygun olarak gemi uygulama planı hazırlamasını dikkatlerine sunarız.

Kaynak: Turkloydu.org

Yorum Yap

Yorum Yap