1. Ana Sayfa
  2. Mevzuatlar

Ticari gemilerde bulunması gereken ANA Sertifikalar

Ticari gemilerde bulunması gereken ANA Sertifikalar
+ - 1

1) Gemi Tasdiknamesi
( Ship’s Reqister Card )

Belge yerel idare tarafından verilir ( il sicil idaresi ) ; gemi adı, çağrı işareti, bağlama limanı, geminin türü, inşa yeri, ebatları, makine gücü ve tonajlar mevcuttur. Bu belge armatör değiştiğinde yenilenir

2) Klas Kurumu Sertifikası
( Certification Of Class )

 Geminin klas sınıflandırılmasını gösteren belgedir. 5 sene geçerliliği vardır.

3) Uluslar arası Tonaj Belgesi
( Internatıonal Tonaj Certification )

Bu belge ulaştırma bakanlığı tarafından verilir ve geminin bütün tonaj değerleri mevcuttur. Bu tonaj değerler ( Gross & Net Tone )’ dur. Bu sertifika değiştirilmez. ( Tekne yapısı değiştiğinde tonaj değerleri de değişecektir )

4) Denize Elverişlilik Belgesi
( Certification Of Sea Worthines )

Bir yıl ara ile verilir. Müsteşarlık tarafından verilir. Geminin boyutları, ana makine bilgileri, makinenin günlük tüketimi gibi bilgiler mevcuttur. İdare tarafından verilen sefer bölgeleri mevcuttur. Can kurtarma donanımı ve yangın tertibatı hakkında bilgiler mevcuttur.

5) Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi
( Cargo Ship Safety Construction Certification )

Geçerliliği bir yıldır. Tekne ve makinenin yeterliliği ile ilgili onayın olduğu belgedir. Müsteşarlık tarafından verilir.

6) Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi
( Cargo Ship Safety Equipment Certification )

Can kurtarma, tehlike işaretleri, yangın donanımı, seyir cihazları ve fenerlerle ilgili teknik bilgi mevcuttur. Geçerliliği bir yıldır ve müsteşarlık tarafından verilir.

7) Yük Gemisi Telsiz Emniyet Belgesi
( Cargo Ship Safety Radio Certification )

Geçerliliği bir yıldır. Ulaştırma bakanlığı tarafından verilir. Telsiz cihazlarının yeterliliğini gösterir.

8) Uluslar arası Yükleme Hattı Sertifikası
(International Load Line Certification)

Geçerliliği beş yıldır. CLASS kurumu tarafından verilir. Her iki bordadaki yükleme hatlarının teknik detaylarını gösterir.

9) Farelerden Arındırma Sertifikası
( Deratting Excemption Certification  )

Sağlık bakanlığı tarafından verilir.

10) Gemi Adamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi
( Minimum Safety Manning Certification )

Gemide bulunması gereken personel sayısı ve personelin sahip olması gereken ehliyet derecelerini gösteren belgedir. 2 yıl süre geçerliliği vardır.

11) Petrolle Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Belgesi
( Internatıonal  Oil Pollution Prevention Certification )

Klas kuruluşu tarafından verilir. 5 yıl geçerliliği vardır.

12) Pis Sular İle Deniz Kirliliğinin Önlenmesi
( Internatıonal Sewage Pollution Prevention Certification ) 

Gemilerdeki pis su arıtma düzeneği yeterliliğini onaylayan belgedir. Müsteşarlık tarafından verilir. 1 yıl geçerliliği vardır.

13) Seyir Fenerleri Pozisyon Sertifikası
( Certification Of Navigation )

Müsteşarlık tarafından verilir. Süre yok

14) Yıllık Gemi Sağlık Sertifikası
( Medical Certification )

Gemilerdeki ilaçları ve sağlık teçhizatının yeterliliğini onaylayan belgedir. Sağlık bakanlığı tarafından verilir. 1 yıl geçerliliği vardır.

 

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. blank

    Gemi Adamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi 5 yıl geçerliliğe sahiptir.

Konu Hakkında Görüşünü Bildir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.