1. Ana Sayfa
  2. TANKERCİLİK

Tankerlerde Çalışan Denizciler İçin 5 Önemli Bilgi

Tankerlerde Çalışan Denizciler İçin 5 Önemli Bilgi
2
+ - 0

Tankerler yapı itibariyle tehlike içermektedirler. 1 joul (jul) lük enerjinin yanıcı gazların bulunduğu bir ortamda alev çıkarabileceğini biliyor musunuz? Peki iki elinizi birbirine sürttüğünüzde ortaya ne kadarlık bir enerji açığa çıkar?

Cevap: 12 jul, yani tankerde can güvenliğiniz iki eliniz arasında. Bu sebeple sürekli duyduğumuz cümle “Yüzen bomba üzerinde çalışıyorsunuz ki işte bu bombayı etkisiz hale getirmek için şu 5 adım uygulanmalıdır.

1) Yangın Üçgeni

blank

Tankerlerde emniyetten bahsettiğimizde ilk konuşmamız gereken konu yangın üçgeni olmalıdır. Yangın oluşumu ve devam etmesi için; yakıt (fuel), oksijen ve ısı kaynağına ihtiyaç vardır. Tankerler zaten taşıdıkları yük sebebiyle yakıt içermekte, oksijen deseniz zaten mevcut ve son olarak tutuşma kaynağı ki o da mevcut eğer bu kaynağı gereğince elleçleyemezseniz (handle etmek) patlama meydana gelecektir. İşte bu sebeple inert gaz hayati öneme sahiptir.

2) Yanma Limitleri (Flammable Limit)

Şimdi düşünün, tankerde çalışıyorsunuz ve tank içindeki hidrokarbon değeri %80, tank içine bir tutuşma kaynağı koysanız patlama meydana gelir mi? 10 litrelik bir kova da 1 litre benzin ve buharı olsun. Bu kova içine alev koysanız yanma meydana gelir mi? Gelebilir. Peki 10.000 lük bir kova içinde 1 litre benzin ve buharı olsun yine bir alev koysanız yanma meydana gelir mi? Gelmeyebilir. Çünkü yanmanın meydana gelebilmesi için gereken oksijen miktarı yeterli olmayacaktır. İşte buna yanma limiti denir.

blank

Alt Parlama Sınırı:

Tutuşmanın meydana gelmesi için yetersiz miktarda hidrokarbon bulunmasıdır.

Üst Parlama Sınırı:

Tutuşmanın meydana gelebilmesi için yetersiz miktarda oksijen bulunmasıdır.

3) Parlama Noktası (Flash Point)

blank

Yanıcı sıvılar buhar çıkarmaya meyillidir. Bazı sıvılar buharlaştıktan sonra tekrar sıvılaşırlar. Bu yüzden hidrokarbonlar, buharlarıyla birlikte alt ve üst parlama sıcaklığında denge halindedirler. Tüm hidrokarbonlar için bu doğru değildir çünkü bu eşitlik, hidrokarbonun buharlaşma meyiline bağlıdır.

Parlama noktası tanım olarak, yanıcı sıvıların buhar çıkarabileceği en düşük sıcaklık değeridir. Bu da kapalı kap metodu (close cup method) ile saptanır. Sıvılar kapalı bir kap içine konulur ve yavaşça ısıtılırlar, ne zaman sıvı buhar çıkarmaya başladığında işte o sıcaklık değerine parlama noktası denir.

4) Yanabilirlik Grafiği (Flammability Diagram)

blank

Bu grafiğin amacı kısaca, kritik operasyonlar sırasında sıvıların parlama noktası sınırları içerisinde bulunmasını engellemektir.

Grafikten de anlaşılacağı üzere, elimizde %10 oranında yanıcılığa sahip bir hidrokarbon buharı olsun (F Noktası). Biz bu tankı havalandırarak içindeki oksijen oranını %21 yapmak yani gas-free istiyoruz. Eğer direkt olarak tankı havalandırırsak FA doğrusu boyunca ve tankımız tehlikeli alan olan yanma limitleri içerisinden geçecektir.

İşte bunu engellemek için önce tankımızı inert gaz ile purge etmek yani havalandırmak gerekmektedir. Böylece grafik HF doğrusu boyunca ilerler ve H noktasına ulaştığında ise havalandırma işlemine devam edilebilir. Bu şekilde emniyetli bir gas free yapılmış olur.(Detaylı bilgi için: İnert gaz İşlemleri Konusuna Bakınız.)

5) Maruz Kalma Limitleri (Exposure Limits)

Tankerlerde çalışan insanlar tehlikeli sıvıların buharlarına maruz kalmaktadır. Bu buharlardan bazıları ise Benzen ve H2S (Hidrojen Sülfür) gibi ölümcül buharlardır. Bu sebeple tehlikeli sıvıların buharlarına maruz kalma limitleri aşılmamalıdır.

TLV (Threshold Limit Value – Maruz Kalma Limiti)

Bu terim kısaca müsade edilen maruz kalma limitidir yani PEL (Permissible Exposure Limit). Genel olarak ise isgott tanımında şöyle bahsedilmektedir; Bir kişinin hiç bir yan etki olmayacak şekilde her gün zehirli (toxic) sıvıların gazlarına maksimum konsantrasyonda maruz kalınmasıdır. Bu TLV terimi de maruz kalma zamanlarına göre alt başlıklara ayrılmaktadır.

TLV-TWA(Threshold Limit Value – Time Wighted Average)

Bir insanın, hiçbir yan etki olmayacak şekilde, bir gün de 8 saatlik periyot boyunca toksik gazların maksimum konsantrasyonuna  maruz kalmasıdır. Bu değer günde 8 saat olup haftada 40 saattir.

TLV-STEL(Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit)

Bir insanın, hiçbir yan etki olmayacak şekilde, toksik gazların maksimum konsantrasyonlarına 15 dakika maruz kalınmasıdır.

TLV-CEILING(Threshold Limit Value – Ceiling)

Hiçbir şekilde toksik gazlara maruz kalınılmamasıdır.

Odour Threshold Value

Bir insanın, toksik gazları algılayabileceği en düşük koku limitidir. Bu değerin farkında olunmalıdır. Aksi takdirde koku limiti eğer TWA ve STEL değerlerinden yüksek ise, farkında olunmadan toksik gazlara maruz kalınmıştır.

Yorum Yap