1. Ana Sayfa
  2. Teknik Bilgi

Sıvı Yakıt Yakan Kazanlar

Sıvı Yakıt Yakan Kazanlar
+ - 0

Kazanı Yakma Öncesi Alınması Gereken Önlemler

Sıvı Yakıt Yakan Kazanlar

  • Bu islemden sorumlu Mk Zabiti kontrollerin, yapımcı manualine gore yürütülmesini saglamalıdır. Bu kontroller asağıda olup bunlarla sınırlı degildirler;
    Tüm sistem valfleri ve kazan üzerindeki ekipmanlar çalışır olmalı ve doğru degerlerde set edilmiş olmalıdırlar
  • Bacadaki kurum filtreleri temiz olmalıdır.
  • Yanma mahallinde birikim olmadığı kontrol edilmeli ve burner kapağı ve gaz haznesi kapakları doğru şekilde monte edilmiş olmalıdır.
  • Burnerlar, ilgili sistem ekipmanları ve valfler uygun sekilde monte edilmeli ve yapımcı talimatları doğrultusunda ayarlanmış olmalıdır.
  • Yanma mahali iyice havalandırılmış olmalıdır.
  • Hava purge valfi acık olmalıdır.

STEAMI ARTTIRMA

a)Yakıt Kalitesi

Ağır Fuel oiller kullanırken, yakıt yeteri kadar ısıtılmasını ve burner girişine kadar asırı ısıtmadan kaçınılarak sirküle edilmesini saglayın. Local regülasyonlar gereği yada ısıtma icin yeteri kadar steam olmaması durumunda, diesel oil yada gas oil kullanılabilir. Bu durumda yakıtın asırı ısınmaması için devre ısıtmaları kapatılmalı ve soğutucular devreye alınmalıdır.

b) Havalandırma

Burnerde ateşleme olmaz veya alev oluşmaz ise, ocağın yanmaması yakıtlar icin gözle kontrolü ve tekrar yakma için havalandırılması zaruridir.

c)Elle Yakma

Eğer ateşleme manual yapılacak ise, islem yapımcı talimatları ve kıdemli mühendisin kontrolü altında olmalıdır.

d) Yakma

Yakma prosedürü yapımcının talimatları çerçevesinde olmalıdır. Kazanın ısıtılması burneri düşük kapasitede çalıştırarak kademe kademe ve düzenli, sürekli bir sekilde yapılmalıdır. Steami yükseltmek için dört ile altı saatlik bir periyot hesaba alınmalıdır, fakat yanmayı etkileyen herhangi bir bakım yapılacaksa, konu periyot uzatılabilir.

d) Havalandırma

Belirlenmiş hava boşaltım musluğu basınçlı steam geldigi görülene kadar acık tutulmalıdır. Bu asamada, basınç göstergesi 0,5 bar civarı steam basıncı gösterebilir.

İSLETME

a)Kazan Su Seviyesi

Kazan su seviyesi daima alt ve Üst limitler arasında olmalıdır. Eğer su seviyesi, seviye gösterge camın alt veya üst kısmından görünemiyor ve akabinde tekrar geri gelmiyor ise su seviyesi gösterge camında görünene kadar tüm burnerlar stop edilmelidir.

Bu tip herhangi bir su kaybı Makine Jurnaline kaydedilmeli ve Bas Mühendise rapor edilmelidir. Eğer su seviyesinden şüpheleniliyor ise, remote su seviye göstergeleri yerine, seviye camlarından ölçüm ve takibi yapılmalıdır. Seviye go-gösterge camlarının blöf edilmesi, gösterge camının cinsine bağlı tasvip edilmiş bir yöntem ile her vardiya ve seviyeden şüphelenildiği durumlarda yapılmalıdır.

b) Kazan Su Seviye Kumandasını, Regülatorün, Alarm ve Triplerinin Test Edilmesi

Tüm kazan kumanda, regülator alarm ve tripler şirketin ve yapımcının tavsiyeleri doğrultusunda düzenli olarak test edilmelidir. Seviye alarm ve trip arızaları derhal giderilmelidir.
Kazan, bu tip emniyet önlemlerinin çalışır olmadıgı durumlarda, Bas Mühendisin gözetimi olmaksızın çalıştırılmamalıdır. Böyle durumlarda kazan sürekli takip altında tutulmalıdır.

Tüm arızalar, alınan düzeltici hareketler ve yapılan testler şirkete bildirilmeli ve aynı zamanda makine jurnaline kaydedilmelidir.

c) Kazan Su testleri ve Islahı

Kazan suları feed water sisteminden alınacak nume ile birlikte 2 gunde bir test edilmelidir. Testler ve kimyasal dozajlama su ıslah urunleri ve test kitleri tedarikcisinin prosedurlerine uygun olarak yapılmalıdır. Test sonucları su test loglara islenmeli ve aylık degerlendirme icin ilgili labrotuvara gonderilmelidir.

Kirlilik yada kimyasal kimyasal miktarın düşümüne işaret eden test sonucları incelenmeli ve derhal gerekli önlemler alınmalıdır. Normal operasyondan degerlerinin dışına çıkıldığı durumlar makine jurnale kaydedilmeli ve şirket derhal durumdan haberdar edilmelidir.

d)Kazan Kimyasalların Depolanması ve Elleçlenmesi

Kazan kimyasalları gemi kimyasal storda muhafaza edilmeli ve tedarikçinin talimatlarına, urun kataloğunda belirtilen verilere ve konteynırın uzerindeki acıklamalara dikkate alınarak elleçlenmelidir.

Koruyucu giysiler ve ekipmanlar, tedarikçi ve koruyucu giysi imalatçısının talimatları doğrultusunda kullanılmalıdır.

Hasarları giderilmiş yada yenilenerek iyi durumda muhafaza edilmeleri saglanmalıdır. Hidrazine gibi oksijen yok edici materyallerin kendi kendine yanma özelliklerine dikkate edilmelidir. Bu tip kimyasalın bulaştığı, temizlik maddesi, bez, üstübü gibi malzemeler, kendiliğinden tutuşma riskine karsı hemen yıkanmalı yada yok edilmelidir.

e) Kazanların Blof Edilmesi

Kazanların en az haftada bir, tuzluluk veya suyun icindeki kimyasalların degerine bakmaksızın kısa blofleri yapılmadır. Kazan suyundan köpüğü atmak icinde yüzey blofunun yapılması faydalıdır. İdeal blof, kazan düşük yükte, yeterli miktarda suyu blof ederek yapılmalıdır.

f)Seyirde Kazan Bakımı

Kazan tamir amaclı yada rutin bakım amaclı kapatılacak ve buda ısıtma cargo pompa operasyonu gibi çalışma gereksimlerini olumsuz yonde etkileyecek ise ilgili şirket durumdan haberdar edilmelidir. Sebeplerin ve olası gecikmenin detayları bildirilmelidir.

g)Gas Tarafı Yüzeylerin Temizlenmesi

Cargo operasyonları esnasında, emniyet acısından ve muhtemel spark emisyonundan kaçınmak icin, gas tarafının temizliği amaclı kurum temizleyicilerin kullanımı yasaktır. Kurum temizleme islemi seyirde ve kaptan izni ile koprüüstü haberdar edildikten sonra yapılmalıdır.

h) Kazan Calısması, Bakımı ve Temizligi suresince alınacak Emniyet Tedbirleri

Kazanın çalısması, bakımı ve temizliği suresince, emniyetli çalısmanın uygulanması büyük önem taşımaktadır.

Kalifiye personel doğru isletme prosedürleri ve yapımcı tavsiyelerine iyi bilmelidir. Personelin gas veya su mahallerine girişlerini gerektiren operasyonlarda,

Sirketin Emniyet ve Cevre Yönetimi Talimatları çerçevesinde tüm emniyet tedbirlerine bağlı kalınmalıdır. Özellikle, gaz maskeleri, koruyucu giysi ve muhafazalı lambalar kullanılmalıdır.

j)Kıvılcım ve Duman Emisyonu

Kurum temizleme işleminden önce, operasyonel durumları ve lokasyon iyice gözden geçirilmelidir. Kurum temizleme islemi oncesi Koprüüstünden izin alınmalıdır. Kazan ve Turbochargerların kurum temizleme islemleri, Cargo tankların gas free operasyonu, yağ/yakıt alımı, yakıt transferi veya bir terminal ile cargo operasyonu yada gemiden gemiye transfer esnasında yapılmamalıdır.

Baca alev tutuculardan ve kafeslerinden kıvılcım çıkmadığından emin olunmalı ve kafesler belli aralıklar ile kontrol edilmeli ve gerektiğinde yenilenmelidir. Bu ekipmanların tıkanması durumunda karsı basıncın oluşabilecegi hatırlanmalıdır. Alev tutucu kafesler boyanmamalıdır. COx,Nox, ve Sox(Karbon,Azot ve Kukurt) gibi duman, kurum ve egzost gas salınımları, ekipmanın sistematik bakım ve rutin denetlemeleri ile minimize edilmelidir.

Egzost gazların salınım asit oluşumu ve küresel ısınma gibi kirlilik ve cevresel sorunlara katıkıda bulunmaktadır. Bizim amacımız bu zararlı gazların salınımını kontrol altına almak ve azaltmak uzere odaklanmaktır. Marpol Annex VI ve Sirket Emniyet ve Cevre Yönetim Manuali referans alınmalıdır

Yorum Yap