1. Ana Sayfa
  2. TANKERCİLİK

PSA Sistemiyle Gemide Nitrojen Üretilmesi

PSA Sistemiyle Gemide Nitrojen Üretilmesi
+ - 0

PSA sistemi yani açılımıyla Pressure Swing Adsorption anlamına gelir. Bugün PSA Sistemiyle Gemide Nitrojen Üretilmesi; LPG, LNG ve Kimyasal Tankerlerde en çok kullanılan sistemdir. Sistemin ilk kurulum maliyeti yüksektir ancak geminin 30 yıllık aktif çalışma durumu ve sürekli gas-free ve inertleme operasyonu yapılması nedeniyle sistem cost-effective denilen faydalı bir hale dönüşür.

PSA sistemi denizciliğin yanı sıra sanayi de de geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Sistemin Çalışma Prensibi

Basınç Salınımlı Tutunma (PSA) teknolojisi basınçlı havayı ayrıştırmak için CMS (Carbon Molecular Sieve) kolonlarını kullanır. Kompresör yardımıyla hava atmosferden çekilir.

blank

Çift yataklı CMS ile doldurulmuş Adsorber sistemi, dönüşümlü olarak basınçlı havayla beslenir. Adsorber‘lerden birisi azot üretirken, diğer yatağın basıncı atmosfer basıncına düşürülerek rejenerasyonu yapılır. Rejenerasyon süresi tamamlandığında her iki Adsorber yatağındaki basınç eşitlenir ve böylece basınçlı hava maksimum verimlilikte kullanılır. Daha sonra diğer yatak devreye girerek azot üretmeye başlar. Bu ayrıştırma metodu PSA (Pressue Swing Adsorption) olarak adlandırılır.

blank

Sistemin Adımları

  • Basınçlı hava, kimyasal kurutucudan (desiccant) ve filtrelerden geçerek partikülden, yağdan ve nemden arındırılır.
  • Elde edilen temiz ve kuru hava, azot jeneratörünün devrede olan Adsorbsiyon yatağının altından girerek yukarı doğru ilerler.
  • Havanın bünyesinde bulunan oksijen (O2), karbondioksit (CO2) ve az miktardaki geçiş gazları, devrede olan yataktaki CMS’ler tarafından tutulurken azot moleküllerinin geçişine izin verilir.
  • Devrede olan haznedeki CMS molekülleri, tutulan gazlarla doyuma ulaşmak üzereyken önceden ayarlanmış zamana bağlı olarak sistem otomatik olarak yataklar arasında geçiş yapar.
  • Rejenerasyonunu tamamlamış olan yatak çalışmaya başlarken, doyuma ulaşmış olan yatak rejenerasyona geçer.
  • Sistem, otomatik ve düzenli bir şekilde 2 yatak arasında dönüşümlü çalışarak kesintisiz Azot Gazı üretir.
  • Üretilen gazın, oksijen analizörüyle sürekli tahlili yapılıp monitörize edilerek istenilen saflıkta olup olmadığı takip edilir.

Yorum Yap