1. Ana Sayfa
  2. TANKERCİLİK

Petrol Tankerlerinde Kullanılan Kitap ve Cetveller

Petrol Tankerlerinde Kullanılan Kitap ve Cetveller
+ - 0

Petrol tankerlerinde kullanılan kitap ve cetveller, öğrenmek, hassas bir yük ölçümü yapabilmenin ilk şartıdır ve iyi bir şekilde öğrenilmelidir.

-54A : Bu cetvele, yandan sıcaklık, üstten 15°C’deki Density (in vacum)  ile girilerek ‘ V.C.F’ bulunur. Bu cetvel  HAM PETROL (CRUDE OIL) yükü için kullanılır.

-54B : Bu cetvele, yandan sıcaklık, üstten 15°C’deki Density (in vacum)  ile girilerek ‘ V.C.F’ bulunur. Bu cetvel  İŞLENMİŞ PETROL (PRODUCT CARGO) yükü için kullanılır.

-53A : Bu cetvele herhangi bir sıcaklıkta verilen bir Density’i 15°C’deki (in vacum) Density’e çevirebilmek için kullanılır. Bu cetvel  İŞLENMİŞ PETROL (PRODUCT CARGO ) yükü için kullanılır.

-53B : Bu cetvele herhangi bir sıcaklıkta verilen bir Density’i 15°C’deki (in vacum) DensityY’e çevirebilmek için kullanılır. Bu cetvel  HAM PETROL (CRUDE OIL) yükü için kullanılır.

-5A   : Bu cetvel herhangi bir sıcaklıkta verilmiş olan API Gravity değerini  60°F’deki API Gravity’e çevirmek için kullanılır. Bu cetvel  HAM PETROL (CRUDE OIL) yükü için kullanılır.

-5B   : Bu cetvel herhangi bir sıcaklıkta verilmiş olan API Gravity değerini  60°F’deki API Gravity’e çevirmek için kullanılır. Bu cetvel  İŞLENMİŞ PETROL (PRODUCT CARGO ) yükü için kullanılır.

-6A   : Bu cetvel herhangi bir sıcaklıkta verilmiş olan API Gravity değerini  60°F sıcaklıkta,API Gravitydeki  ‘V.C.F’ sini bulmak için kullanılır.Bu cetvel HAM PETROL  (CRUDE OIL) yükü için kullanılır.

-6B   : Bu cetvel herhangi bir sıcaklıkta verilmiş olan API Gravity değerini  60°F sıcaklıkta, API Gravitydeki  ‘V.C.F’ sini bulmak için kullanılır. Bu cetvel  İŞLENMİŞ PETROL (PRODUCT CARGO ) yükü için kullanılır.

Tankerlerde Yük Hesapları

FORMÜLLER

1) API Gravıty :       141,5 _______ – 131,5

                              Specific Gravity

2) Spesific Gravity (In Vacum 15ºC/60ºF)-0,0011=Sp.Grv In Air15ºC

3) Spesific Gravity In Air 15ºC  – 0,0005= Density In Air 15ºC

4) Density In Air 15ºC  x  Volume 15ºC  x  VCF(Volume Correction Factor)=M/T

Seferle İlgili Yük Talimatı Geldiğinde

ANA KURAL: Hesaplamaları yapabilmek için bize Density 15ºC gereklidir. Bunun  için, bize verilenlerden önce Density 15ºC bulunacaktır.

SADECE API VERİLİRSE:

API 60ºF değerimize karşılık gelen Sp.Gravity 60ºF ve Density 15ºC’yi buluruz.

Örnek: Sıcaklığı 70ºC,Density 15ºC=o,9613 in vacum olan ve Gross Vol=2484,9 cubm olan fuel oılin m/t olarak ağırlığını bulalım.

Çözüm: Kargomuz product olduğundan table-54B ‘yi kullanacağız.Öncelikle Density 15ºC in vacum’u Density in Air ‘e çevireceğiz.

Density 15ºC in Vacum-0,0011=Density 15ºC in Air

0,9613-0,0011=0,9602 in air

Table 54B’ye yandan 70 ºC ile üstten ise Density 15ºC in VACUM 0,9613  ile girerek VCF’yi buluyoruz.(VCF:Volume Correctıon Factor).VCF=0,9607

15ºC’deki hacim=0,9607 x 2484,9= 2387,2434cubm.

Bulunan bu hacimle Density  15ºC in air çarpılarak yükün ağırlığı M/T cinsinden bulunmuş olur.

2387,2434 x 0.9602=2292,2311 M/T  (malın 15ºC ‘deki ağırlığı).

Yorum Yap