1. Ana Sayfa
  2. Teknik Bilgi

PADIL Etkisi Nedir? | Propeller Walk

PADIL Etkisi Nedir? | Propeller Walk
+ - 0

PADIL ETKİSİ

Bir pervanenin su içindeki duruşunu inceleyecek olursak; onu kanat uçlarının yüzeye yakın olan kısmı ile, alt noktada bulunan kısmı arasında derinlik etkisinden kaynaklanan bir basınç farkı vardır. Basınç yüzeye yakın olan kanat ucundan itibaren derine doğru gittikçe artar. Bu sebeple hareket halindeki bir pervanenin kanat uçlarındaki basınç farkı, onun kanat yüzeylerinin yüzeyden derine doğru değişken bir basınç ortamında, çalışmasının sebebi olur. Bu olay sonucu pervane göbeğinde, ileri sevk edici kuvvete dik bir yana çekici güç oluşur.

blank

Bir örnek vermek gerekirse;

Bir otomobilin tekerleğinin yere basan kısmındaki sürtünme olayı sebebiyle araba tekerlek eksenine dik oluşan itme kuvveti yardımı ile hareket kazanır.

blank

Padıl etkisi geminin ilk hareketinde en üst düzeydedir. Gemi ileri veya geri yol almaya başladığında, ileri hareketin sürati arttıkça PADIL etkisinde orantılı olarak değer azalması, görülür. Ancak sürat ne kadar artarsa artsın bu etkinin değeri hiç bir zaman sıfır olamaz.

Bu kuvvet arabayı tekerleğin döndüğü yönde ilerletir. Çünkü tekerleğin yola basan noktasının 180° karşıtı olan noktada hiç bir sürtünme yoktur. Bu nokta ile yola basan nokta arasında oluşan kuvvet farkı bu hareketi doğurur.

Çift pervaneli bir gemide bu konuyu inceleyecek olursak, bilhassa *kontr manevra esnasında, tek bir pervanede oluşan padıl etkisinin olduğu gerçeği ortaya çıkar.

Aşağıda ki video daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır;

Sancak pervane ileri yolda sağa devirli olarak çalışırken, Teknenin sancak baş omuzluğu yakınından çektiği suyu, sancağa doğru atacağı için burada bir boşluk oluşur. İskele pervane de Geri (Tornistan çalıştığında) onunda kıçtan çektiği su tekneye sağa doğru itici bir etki yaratır. Bu husus şekilde açıkça izlenebilir. Geminin ileri yol alması sonucu azalan padıl kuvveti ve geminin ileri yolunu sağlayan kuvvetin bileşkesi, geminin gerçek hareket yönü olur. Yukarıda açıklanan sebeplerle bir gemi makine gücü ile hareket ederken, üç kuvvetin bileşkesinde yön alır.

*Kontr manevra: Çift makineli gemilerin makinelerinin aynı anda zıt yönlere çalıştırılması “sancak makine ileri – iskele makine geri” yada “sancak makine geri – iskele makine ileri”

Yorum Yap