1. Ana Sayfa
 2. TANKERCİLİK

ODME Sistemi | Oil Discharge Monitoring System

ODME Sistemi | Oil Discharge Monitoring System
+ - 0

Marpol 73/78 Kısım 2 / Kural 15’e göre tankerler onaylanmış bir yük tahliye kontrol sistemi yani ODME sistemine sahip olmalıdır. Sistem, IMO tarafından konulan performans özelliği olan petrol içeriği ve tahliye oranı miktarının kontrolü özelliklerine sahip olmalıdır. Odme kayıtları, yapılan operasyonun tarih ve saat bilgilerini içermelidir. Bu kayıtlar kural gereği gemide en az 3 yıl saklanmalıdır. ODME, denize herhangi bir atık su boşaltılacağı zaman çalışır olmalı ve denize boşaltılan miktar, kural tarafından müsaade edilen miktarı aşması durumunda otomatikman stop etmelidir. Odme sisteminde herhangi bir arıza olması durumunda bu durum Yağ Kayıt Defteri (Oil Record Book)’ne kaydedilmelidir.

Sistemle ilgili tüm bilgiler manualinde bulunur ve cihazın tüm operasyonel bilgileri ve arıza ile ilgili bölümlerine bakılmalıdır. Tüm zabitler, cihazın kullanımı ve sınırlamaları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Kargo tankında bulunan dirty balast basılmak istendiğinde yine odme cihazı kullanılmalıdır.

Yağ – Petrol (Oil) Basmanın Sınırlı Olduğu Durumlar

Marpol 73/78 Kısım 2 Kural 9’a göre aşağıdaki durumlar sağlanmadan tankerlerin petrol türevli ürünlerin basımı yasaktır. Bu durumlar şunlardır:

 • Tanker özel alan içinde bulunmayacaktır.
 • Tanker en yakın kara parçasından (nearest land) en 50 mil uzaklıkta olacak.
 • Tanker rotasını koruyacak ve mevcut bir rotada ilerleyecektir.
 • Mil başına denize basılan petrol türevlerinin miktarı 30 litreyi geçmeyecektir.

Denize basılan toplam petrol türevlerinin miktarı şu değerlerden fazla olmayacaktır:

 • Mevcut gemiler için toplam yükün 15.000 de biri kadarı veya
 • Yeni tankerler için mevcut miktarın 30.000 de biri kadar
 • Ve Marpol 73/78 Kısım 2 Kural 15 de belirtilen miktar.

blank

Petrol Türevlerinin Basımı İçin Özel Alanlar

Marpol 73/78 Kısım 2 Kural 10’a göre aşağıda belirtilen özel alanlarda petrol türevli ürünlerin denize basımı yasaktır.

 • Akdeniz
 • Baltık Denizi
 • Karadeniz
 • Kızıl Deniz
 • Körfez Bölgesi
 • Aden Körfezi ve
 • Antarktika

Bu belirtilen alanlarda petrol türevlerinin denize basımı yasaktır. Bu yüzden atık alım tesisine gemideki bu atıklar verilmelidir.

Yorum Yap