1. Ana Sayfa
  2. Mevzuatlar

Nearest Land ve Marpol Kuralı İlişkisi

Nearest Land ve Marpol Kuralı İlişkisi
+ - 0

Nearest land ve Marpol kuralı ilişkisi bilmek geminizi oluşabilecek cezalar ve tutulmalardan koruyacaktır. Nearest Land kelimesi bir ülkenin karasularının başladığı yer olarak kabul edilmektedir.

Normal koşullarda hiçbir şekilde denize birşey atmak ve denizi kirletmek kesinlikle yasaktır. Ancak sadece Çöp için bir ayrıcalık bulunmaktadır ve bu ayrıcalık da Annex V de belirtilmiştir. Marpol Annex V kuralı gemide çöp yönetimi hakkındadır ve kuraldan bahsedersek.

  • Özel alan içinde sadece öğütücü kullanılabilir ve karasularından en az 12 mil uzakta olunmalıdır.
  • Özel alan dışında öğütücü kullanılmayacak ise karasularından en az 12 mil uzakta denize çöp atılabilir.

Karasularının başlangıç noktası genel olarak zabitler tarafından kıyıdan itibaren 12 deniz mili olarak alınmaktadır. Ancak bu kural her zaman geçerli değildir. Marpol Annex V yani gemide çöp yönetimi ile ilgili kurallar hakkında kafa karışıklığı en fazla Çin ve Avustralyada ortaya çıkmaktadır.

Avustralya’nın doğu kıyıları tabiat ve doğal yaşam güzellerine sahiptir ve burası özel korunum alanı içindedir. Bu alana PSSA denilmektedir. Bu alandan geçerken alınması gereken diğer önlemlerde bulunmaktadır ve Avustralya Route Regime adla kitapta ifade edilmiştir diğer önlemler.

Çin’de ise durum farklıdır ve adalar olduğu için base line hattı düzgün şekilde gitmemektedir. Çin denizinde bulunan adalar da hesabı katılarak yeni bir baseline oluşturulmuştur.

Özellikle bu iki limana gidecek olan zabitlerin bu ülkelerin karasuları belirlenme yöntemlerini ve aşağıda belirtilen noktaları haritalarına yada Ecdis’lerine işlemeleri çok önemlidir. Çöp atma işleminde kesinlikle bu alanların dışında olunduğunun farkında olunmalıdır aksi takdirde ciddi cezalar gemiye verilebilmektedir.

Çin Karasuları

Avustralya Karasuları

Avustralya’nın doğu kıyısına ait plan ve geçiş rejimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bu alana çok dikkat edilmelidir.

Yorum Yap