1. Ana Sayfa
  2. Mevzuatlar
  3. Nasıl Gemi Adamı Olunur | Gemici – Yağcı – Aşçı – Kamarot 2018

Nasıl Gemi Adamı Olunur | Gemici – Yağcı – Aşçı – Kamarot 2018

nasıl denizci olunur

Denizci olmanın avantaj ve dezavantajları 

Öncelikle gemide ve açık denizde çalışmak için hem sağlam bir irade hem de sağlam bir bünyeyle birlikte sağlıklı olmak şarttır. Denizde çalışmak her ne kadar uzaktan kolay görünse de işin içine girildiği zaman zorlukları görülmektedir. Nasıl denizci olunur sorusunun cevabı yazımızın devamında…

Aile hasreti, zaman zaman işlerin yoğunluğu , açık denizde iletişim kuramama ( cep telefonları gibi iletişim araçları açık denizlerde çekmez ) alt –üst ilişkisi ve hiyerarşiye uyma zorunluluğu , istediğin zaman dışarı çıkamamak gibi zorlukları vardır. İyi yönlerine gelince genelde para biriktirmek için uygundur. Yiyecek ve içeceklere para vermeme , barınma olanaklarının olması en büyük avantajdır.

İLK KEZ GEMİADAMI CÜZDANI ALACAK OLAN
GEMİADAMI ADAYLARININ BAŞVURU İŞLEMLERİ

mevzuatlar - Gemiadamı Cüzdanı - Nasıl Gemi Adamı Olunur | Gemici - Yağcı - Aşçı - Kamarot 2018
Gemiadamı Cüzdanı, Pasaport ve Gemiadamı Sağlık Yoklaması

Gemiadamları Yönetmeliğinin 74 üncü maddesi gereği, gemiadamı adayları; daha önce hiçbir liman başkanlığından gemiadamı cüzdanı almadıklarını ve hangi yeterlik derecesinde gemiadamı cüzdanı almak istediklerini beyan eden ve aşağıdaki belgeler ekli bir dilekçe ile sicil liman başkanlığına başvururlar.

1) Nüfus cüzdanı (1 örneği ile birlikte aslı),
2) Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesi (1 örneği ile birlikte aslı),
3) İkametgah belgesi,
4) Fotoğraf (8 adet),
5) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı,
6) Sağlık raporu,
7) Askerlik durum belgesi,

Not
: Aşçı ve kamarot yeterlikleri için gemiadamı cüzdanı almak isteyenler, yukarıdaki belgelere, ayrıca meslekleri ile ilgili eğitim yada çalışma belgelerini de eklerler. Yurt dışından alınan belgelerin fotokopileri ve Türkçe çevirileri noter onaylı olması zorunludur.

mevzuatlar - gemi personeli ne iş yapar 335x195 - Nasıl Gemi Adamı Olunur | Gemici - Yağcı - Aşçı - Kamarot 2018
Önerilen Yazı

Gemilerde Kim Ne İş Yapar? Gemi Personelinin Görevleri

Nasıl gemici olunabilir ?

Gemici olmak için denizcilik lisesiden veya yüksekokullardan mezun olunmadıysa öncelikle denizcilik eğitimi alınmalıdır. Bunlar için piyasada birçok kurs bulunmaktadır. Gemicilik eğitimi kurstan kursa bağlı olarak yaklaşık 35-40 gün sürmektedir ve muhakkak devam zorunluluğu vardır. Kurstan sonra yine güvenlik sertifikaları için 3 günlük bir kurs gerekmektedir. Kurstan sonra gerçekleştirilecek sınavdan başarıyla ayrılanlar gemici olmaya hak kazanırlar.

mevzuatlar - Gemici olmak - Nasıl Gemi Adamı Olunur | Gemici - Yağcı - Aşçı - Kamarot 2018

Ayrıca askerlik görevini uzun dönem yapanlar için oniki ayını veya kısa dönem yapanlar için dört ayını güverte eri olarak yaptığını belgeleyenlerin kursa gitmeye gerekliliği  yoktur.

Diğer şartlar ise : 16 yaşını bitirmiş olmak ve en az ilköğretim okulu mezunu olmak, gemiadamı olur sağlık raporu almak ve sabıka kaydı almak.

Nasıl yağcı olunabilir ? 

Yağcı olmak için denizcilik lisesiden veya yüksekokullardan mezun olunmadıysa öncelikle denizcilik eğitimi alınmalıdır. Bunlar için piyasada birçok kurs bulunmaktadır. Yağcılık eğitimi kurstan kursa bağlı olarak yaklaşık 3540 gün sürmektedir ve muhakkak devam zorunluluğu vardır. Kurstan sonra yine güvenlik sertifikaları için 3 günlük bir kurs gerekmektedir. Kurstan sonra gerçekleştirilecek sınavdan başarıyla ayrılanlar yağcı olmaya hak kazanırlar.

mevzuatlar - gemide yağcı olmak - Nasıl Gemi Adamı Olunur | Gemici - Yağcı - Aşçı - Kamarot 2018

Ayrıca askerlik görevini uzun dönem yapanlar için oniki ayını veya kısa dönem yapanlar için dört ayını makine eri  olarak yaptığını belgeleyenlerin kursa gitmeye gerekliliği  yoktur.

Diğer şartlar ise : 16 yaşını bitirmiş olmak ve en az ilköğretim okulu mezunu olmak, gemiadamı olur sağlık raporu almak ve sabıka kaydı almak.

Nasıl aşçı ve kamarot olunabilir ? 

Aşçı, aşçı yardımcılığı veya kamarot olmak için denizcilik müsteşarlığının açtığı kurslara katılmak mecburidir. Kursların süresi 15 gün olup devam zorunluluğu vardır. Güvenlik sertifikalarını almak içinde 3 gün kursa gitmek ve sınavdan başarıyla ayrılmak şarttır.

mevzuatlar - Gemide aşçı olmak - Nasıl Gemi Adamı Olunur | Gemici - Yağcı - Aşçı - Kamarot 2018

Aşçı, aşçı yardımcısı ve kamarot olacak olanlar için istenen diğer şartlar ise ; 16 yaşını bitirmiş olmak, en az ilköğretim mezunu olmak , gemiadamı sağlık raporu ve sabıka kaydı almaktır.

Mutfak personelinin hepsi için ayrıca portör muayenesi ( bulaşıcı hastalık testi ) yaptırılması gerekmektedir.

Kaynak: gemiadamlaridernegi.org

Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (2)

  1. Selam siten inanki çok güzel, teraziye tıkladım

  2. Güzel yazı, emeği geçene teşekkürler.