1. Ana Sayfa
  2. Mevzuatlar
  3. MARPOL Nedir? Neleri Kapsar?

MARPOL Nedir? Neleri Kapsar?

blank

MARPOL 1973-1978
EK-2 DÖKME ZEHİRLİ SIVI MADDELERLE DENİZ KİRLENMESİNİN KONTROL EDİLMESİ İÇİN KURALLAR

Öncelikle dökme zehirli maddeleri yük olarak taşımak için inşa edilen yada değişikliğe uğrayan gemiler ile petrol tankerlerinin kısmen veya tamamen zehirli sıvı ve maddeleri taşıyan gemiler için geçerlidir

Zehirli sıvı maddelerin dökme olarak taşındığı bütün gemilerde uygulanacaktır.

Bir kimyasal tanker petrol taşırsa o takdirde ek1 hükümlerine tabi olacaktır.

Boşaltma kontrol amaçları için yalnızca A,B,C sınıfı maddeleri taşıyan gemilerde uygulanacaktır Zehirli Maddelerin Sınıflandırılması:

A Sınıfı: Biyolojik olarak biriktirilebilen suda yaşayan canlılar ve insan sağlığı için tehlike oluşturan yada suda yaşayan canlılar için çok zehirli olan maddeler veya bunların karıştığı karışımlardır.

B Sınıfı: Bir hafta veya daha az süreli kısa bir tutulma ile biyolojik olarak birikebilen yada denizden çıkan yiyeceklerin kokuşmasına neden olan yada suda yaşayan maddeler için orta ölçüde zehirli olan maddeler.

C Sınıfı: Suda yaşayan canlılar için çok az zehirli olan maddelerdir. Az zarar vermesi nedeniyle özel çalışma koşulları gerektiren zehirli sıvı maddelerdir.

D Sınıfı: Denizde yaşayan canlılar için pratikte zehirli olmayan veya küçük derecede zarar verebileceği için çalışma durumunda dikkat edilmesi gereken zehirli sıvı maddelerdir.

MARPOL 1973-1978
EK -3 AMBALAJDA, KONTEYNERDE, PORTATİF TANKLARDA VEYA KARA VE DEMİRYOLU TANK VE VAGONLARINDA DENİZ YOLU İLE TAŞINAN ZARARLI MADDELERLE DENİZ KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ KURALLARI

Bu kural ambalajda, konteynerde, portatif tanklarda veya kara ve demiryolu tank ve vagonlarında zararlı maddeler taşıyan gemilerde uygulanacaktır.

Bu ek hükümleri hilafına zararlı maddelerin bu tarzda taşınması yasaktır.

Bu sözleşmeye taraf hükümetler kirlenmeyi asgari seviyeye indirmek için ambalajlama markalama ve etiketleme, belgeleme, istif, miktar sınırlaması, istisnalar hakkında ayrıntılı gerekler saptayacak veya saptanmasını sağlayacaktır.

Ambalaj, konteyner, portatif tank veya kara ve demiryolu tank ve vagonları, içindeki madde tamamen temizleninceye kadar zehirli maddeymiş gibi işleme tabi tutulacaktır.

MARPOL 1973-1978
EK-4 GEMİLERDEN ÇIKAN PİS SULARLA DENİZ KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ KURALLARI

Pis Su: Her çeşit tuvalet firengilerinden gelen revir, hastane benzeri yerlerde bulunan leğen, küvet ve firengilerden gelen içlerinde canlı hayvan bulunan yerlerin firengilerinden gelen veya başka bir yerden gelip de yukarıda yazılı yerlerden gelen pis sularla karışan atıklar anlamına gelir.

On kişiden fazla insan taşıyan gemiler ile 200 grt. Büyük olan yeni gemilerde hemen on kişiden fazla insan taşıyan gemiler ile 200 grt. Büyük gemilerde 10 yıl sonra uygulama başlayacaktır.

Pis Suların Boşaltımı: İstisnalar hariç, pis sular, aşağıdaki koşullar haricinde denize boşaltılmayacaktır.

Sörvey bölümünde belirtilen bir sistem kurarak toplama tanklarından boşaltılan pis sular birden değil de geminin 4 kt dan fazla süratle seyrettiği zaman içinde idarenin müsaade edeceği birim zamanda parçalanmış dezenfekte edilmiş olarak 4 mil açıkta parçalanmamış ve dezenfekte edilmemiş olarak 12 mil açıkta boşaltılacaktır.

İdarece onaylanmış pis su ıslah sistemi gemide faal olması halinde ve bu hususun belgeye işlenmiş olması kaydı ile atılan sıvının deniz yüzeyinde görünür yüzer kalıntılar veya renk değişikliği meydana getirmemesi koşuluyla denize boşaltılabilir.

Pis sular aynı boşaltım gereklerine sahip atıklarla veya atık sularla karışacak oldukları zaman bu sulara daha sert gerekler uygulanır.

MARPOL 1973-1978
EK-5 GEMİLERDEN ATILAN ÇÖPLER İLE DENİZ KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ KURALLARI

ÇÖP: Geminin normal çalışma sürecinde diğer eklerde yer almayan maddelerden oluşan gemiden dışarı atılması imkanı olan taze balık parçaları hariç hertürlü yiyecek gemi içi işletme atığı.

Çöplerle Denizin Kirlenmesini Önlemek İçin Gemide Uygulanması Gerekli İşletme Usulleri:

12 m’den büyük gemilerde çöpün elden çıkarılması usullerini gösterir posterler hazırlanarak uygun yerlere asılacaktır.Bu posterlerde gemi lisanı ile İngilizce veya Fransızca lisanlarından biri kullanılacaktır.

400 grt. Büyük veya 15 kişiden fazla insan bulunan gemilerde çöpün elden çıkarılması ,depolanması plan ve kaidelerini içerir bir doküman olacaktır.Bu doküman gemi lisanı ile İngilizce ve Fransızca lisanlarından biri ile yazılacaktır.

400 grt. Büyük veya 15 kişiden fazla insan bulunan gemilerde çöpün elden çıkarılması kayıt defteri tutulacaktır.Bu defter bayrak lisanında İngilizce veya Fransızca lisanlarından biri ile tutulacaktır.Bu defter en son kayıttan sonra 2 yıl saklanacaktır.

Bu ek hükümler bütün gemilerde uygulanacaktır.

MARPOL 1973-1978
EK- 6 GEMİLERDEN DOĞAN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Bu ek bütün gemilere uygulanır. Sadece geminin güvenliği, can kurtarma mevcutsa istisnalarda mevcuttur.

EK’e göre:

400 GRT üzeri gemiler ile sabit ve yüzer sondaj platformları sörvey ve denetime tabidir. Bu sörveye göre Uluslar arası Hava Kirliliğini Önleme Sertifikası verilir. 5 yılıktır.

Bakım onarım ekipmanlarının atılması sırasında ozon tüketen maddelerin bırakılması yasaktır. Bu maddeleri içeren ekipmanlar alma tesislerine veriliri.

Ozon delici maddeleri ihtiva eden yeni sistemlerin kurulması tüm gemilerde yasaklanmaktadır.

Yorum Yap

Yorum Yap