1. Ana Sayfa
 2. Mevzuatlar

Marpol EK-1 Özel Alanlar

Marpol EK-1 Özel Alanlar
2
+ - 0

Marpol deniz kirliliğini önlemek üzere oluşturulmuş kurallar bütünüdür ve Marpol EK-1 Özel Alanlar ise Petrol Kirliliğine karşı boşaltımın yasak olduğu alanlardır.

Bu Ek’in maksatları için özel alanlar aşağıda belirtildiği gibi Akdeniz alanı, Baltık Denizi alanı, Karadeniz alanı, Kızıldeniz alanı ve “Körfezler” alanı, Aden Körfezi, Antarktik alanı, ve Kuzey Batı Avrupa sulardır.

Özel Alanlar

 1. Akdeniz alanı, içinde bulunan körfezler ve denizler dahil, Akdeniz’le Karadeniz aras›nda 41° Kuzey enlemi ve 005° 36′ Batı boylamında Cebelitarık Boğazı ile sınırlanan alan anlamına gelir.
 2. Baltık Denizi alanı, Bothnia ve Finlandiya Körfezleri dahil olmak üzere Baltık Denizi girişi ile Skagerrak’da bulunan Skaw’dan geçen 57° 44.8′ Kuzey enlemi ile sınırlanır.
 3. Karadeniz alanı, 41° Kuzey enlemi Akdeniz’le Karadeniz arasındaki Karadeniz alanı anlamına gelir.
 4. Kızıldeniz alanı, Süveyş ve Akabe körfezleri dahil güneyde Ras si Ane (12° 28.5′ K, 43° 19.6′ D.) ile Hüsn Murad (12° 40.4′ K, ve 43° 30.2′ D.) arasındaki kerte hattı ile sınırlı bölge anlamına gelir.
 5. Körfez alanı, (Kuzey, Doğu noktasında bulunan Ras Al Hadd (022° 30′ K, 059° 48′ D) ile Ras Al Fasteh (25° 04′ K, 61° 25′ D.) arasındaki kerte hattının Kuzey Batısında kalan alan anlamına gelir.
 6. Aden Körfezi alanı, Aden Körfezi ile Kızıl Deniz arasında kalan batıda Ras si Ane (12° 28.5′ K, 043° 19.6′ D.) ile doğuda Hüsn Murad (12° 40.4′ K, ve 043° 30.2′ D.) arasındaki kerte hattı ile doğuda Ras Asir (11° 50′ K, 51° 16.9′ D.) ve Ras Fartak (15° 35′ K, 52° 13.8′ D.) arasındaki kerte hatları ile sınırlı bölge anlamına gelir.
 7. Antarktik alanı, 60° Güney enleminin güneyindeki deniz alanı anlamına gelir.
 8. Kuzey-Batı Avrupa suları, Kuzey Denizi ve yaklaşımlarını, İrlanda Denizi ve yaklaşımlarını, Seltik Denizi, İngiliz Kanalı ve yaklaşımlarını, ve Kuzey-Doğu Atlantik’in İrlanda’nın hemen batısına kadar olan kısımlarını kapsar. Bu alanlar aşağıdaki noktaları birleştiren çizgiler ile sınınırlanmıştır
 1. (i)  48° 27′ K, Fransa kıyılarında;
 2. (ii)  48° 27′ K, 6° 25′ B;
 3. (iii)  49° 52′ K, 7° 44′ B;
 4. (iv)  50° 30′ K, 12° B;
 5. (v)  56° 30′ K, 12′ B;
 6. (vi)  62° K, 3° B;
 7. (vii)  62° K, Norveç kıyılarında;
 8. (viii)  57° 44.8′ K, Danimarka ve İsveç kıyılarında.

Yorum Yap