1. Ana Sayfa
  2. Haberler

Marpol Annex-V ve Çöp Kayıt Defterine Revizyon

Marpol Annex-V ve Çöp Kayıt Defterine Revizyon
IMO Çöp Kayıt Defterinde revizyona gitme kararı aldı.
+ - 0

MARPOL ANNEX 5 REVİZYONU HAYATA GEÇTİ

Denizcilikte giderek gemi tiplerinin ve sayısının artması nedeniyle artık IMO Çöp Kayıt Defterinde revizyona gitme kararı aldı. Çöp kayıt defterinde artık daha önce yer almayan kısımlar yer alacak ve düzenleme mart ayı itibariyle uygulamaya girdi. Peki yeni revizyon neleri içeriyor?

Bu yeni revize ile Marpol Kısım 5 ve Çöp kayıt defteri ile ilgilidir. Marpol Kısım 5’e yapılan düzenleme MEPC 70 ile 1 Mart 2018 den itibaren uygulamaya geçmiştir. Bu düzenleme ile yük atıklarının deniz çevresine zararlı olup olmadıklarına karar verilecek ve yeni Çöp Kayıt Defterinde E-Waste kısmı da yer alacaktır.

Yük Artıklarının Deklere Edilmesi (Solid Bulk Cargo Only)

Çevreye zararlı olabilecek yük artıkları için düzenleme, zararsız olanlara göre daha katı hale gelmiştir. Solid Bulk Cargo, sOLAS VI/1-1.1 ve grain (buğday) dan farklı olarak artık yeni düzenlemenin Appendix 1′ine göre sınıflandırılacak ve shipper (yük alıcısı tarafından) yükün çevreye zararlı olup olmadığı konusunda deklere de bulunulacaktır.

Çöp kayıt Defteri

Yeni çöp kayıt defteri Appendix II kısımlarını da içerecektir. Bu sebeple çöp kayıt defteri iki kısma ayrılmıştır.

Kısım 1 Tüm çöpler, yük artıklarından farklı olarak ve tüm gemilere uygulanacaktır.
Kısım 2 Yük artıkları ve sadece solid bulk halinde taşınacak yüklere uygulanacaktır.

Ayrıca çöp kayıt defteri kısımları revize edilerek yeni ksımlar; e-waste ve yük artıkları kısmı HME (Harmful to the Marine Environment) olarak ayrılmış olup ve Non-HME olarak yer alacak. Yeni çöp kayıt defteri kısımları ise Şöyledir.

A Plastik
B Yemek Artıkları
C Domestik Çöpler
D Kızartma Yağları
E İnsineratör Külleri
F Operasyonel Çöpler
G Hayvan Karkasları
H Balıkçı Ağları
I E– Waste (Gemini normal operasyonu ve yaşantısı için kullanılan elektriksel, elektroniksel ekipmanlar – insan sağlığına ve denize potansiyel tehlike arz edebilecek tehlike materyaller anlamındadır.)
J Yük Artıkları (Non-HME)
• K Yük Artıkları (HME)

Bu kayıtlara ek olarak artık İnsineratör kullanıldığı vakit; Tarih, zaman ve pozisyon bilgisi de kayıtlara girilecektir.

Çöp Kayıt Defteri Kısım 2

Bu kısım Solid Bulk Kargo yükleri için uygulanacak olup Kısım J veya K için operasyonel kayıt tutulması, örneğin liman veya açık denizde, denize veya atık alım tesisine verilen miktar ve denize basılma işlemi yapıldı ise işlemin başlama ve bitiş zamanları da yazılacaktır.

Atık alım tesisine verilen miktarının karşılığında alına Receipt gemide en az 2 yıl saklanacaktır.

Yorum Yap