1. Ana Sayfa
 2. Teknik Bilgi

Load Line Nedir Gemi Yükleme Sınırı Belgesi

Load Line Nedir Gemi Yükleme Sınırı Belgesi
1
+ - 0

Load line Amacı

Gemilerin kapastelerinin üzerinde yük alarak can, mal ve çevre kirliliğini tehlikeye sokmasına mani olmaktır. Bu tip davranışlar menfaat karşılığı o gemideki oluşabilecek zararların en önemlisi can güvenliğini riske sokmaktadır ve insanlık görevine aykırı bir davranış olduğu çok açıktır. Load Line Nedir Gemi Yükleme Sınırı Belgesi

21 Temmuz 1968 uluslararası tarihinde yürürlüğe girmiştir. IMO Meclisi beş kez (1971, 1975, 1979, 1983 ve 1995) bu sözleşmede yapılan değişiklikleri kabul etti.

Sözleşme ve Protokol Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Birleşmiş Milletler özel bir kurum tarafından idare edilmektedir. Ülkeler sözleşmesine imza koyan gemiler uluslararası sefer için bir ICLL (International Ceritificate of Load Line) belgesine sahip olması gerekmektedir.

Freeboard ile ilgili olan bu sözleşme ile ilgili harici sızdırmazlığın, su geçirmezliğin bütünlüğü korunmuştur.

LL/66 sözleşmesi,

 1. Bölgeler, deniz alanları, mevsimsel sezonların dönem sürelerini,
 2. Gemilerin freeboard tayininde kullanılan durumlarını,
 3. Belgeleri( LL Certf. ) Kapsamı içine almaktadır.

Freeboard: En yukarıda bulunan devamlı su geçirmez güverte ile su hattı arasında kalan ve tekne ortasında ölçülen mesafedir.

Geminin yük, yakıt, su, kumanya, tekne, makina ve mevcut tüm ağırlıkları ile birlikte, su üzerinde yüzer durumda kalabilmesi için batmasına müsade edebilen maksimum ağırlığı gösterir.

Bu durumdan dolayı gemilerin tonajına ve geminin bulunduğu bölgedeki suyun kaldırma kuvveti göz önüne alındığından, bir geminin birden fazla yükleme hattı mevcuttur.

Yukarıdaki sebeplerden dolayı özellikle bölgedeki deniz suyunun yoğunluğuna göre gemilerin alabileceği yük miktarları da değişir. Deniz suyunun tuzluluk miktarı, suyun kaldırma kuvveti üzerinde önemli bir etken olduğu açıktır.

->Tuz, suyun yoğunluğunu arttırarak kaldırma kuvvetini arttırır.

 1. Sertifikalar İngilizce veya Fransızca değilse, metin bu dillerden birine tercümeyi içerecektir.
 2. Belgelerin süresi en fazla 5 yıldır.
 3. İşaretleme ayrıntıları: Çizgileri kalıcı olarak açıkça görünür şekilde işaretli, beyaz veya (koyu renkli) sarı ya da siyah (hafif renkli) boyalı olmalıdır.

Load line’a tabi olmayan gemiler:

 1. Savaş gemileri,
 2. Uzunluğu 24 m den kısa gemiler;
 3. 150 GT dan küçük gemiler;
 4. Yatlar (ticari olmayan);
 5. Sadece belirli sularda seyreden Balıkçı tekneleri ve gemileri.
 6. Komşu ülkeler arasında karşılıklı anlaşma,
 7. Tek bir seferlik başka bir limana transit izin vermek,
 8. Özel amaçla inşaa edilmiş araştırma ve geliştirme gemileri.

Loyd Kuruluşlarının Kısa Tarihçesi ve Yetkisi

Dünya denizciliğinde resmen kurulan (1871 Londra) ilk Loyd kuruluşu bugün İngiliz Loydu olarak tanımlanan “Llyod’s Register of Shipping” gemi sınıflama kuruluşudur. Her sınıflama kuruluşunu simgeleyen bir kısaltma vardır. İngiliz Loydu (LR) kısaltması ile tanınır. Bu kuruluş bağımsız olarak çalışır. Gemilerin yapım ve bakımı için teknik kuralları kapsayan kitaplar yayınlar.

Kuruluş devletler namına freeboard tayini yapmaya ve ”Denizde can güvenliğini korumak için Uluslararası Konvansiyon” hükümlerine uygun olarak diğer kontrol işlemlerini yürütmeye yetkilidir.

Bazı Yetkili Kuruluşların Adı, Sembolü, Milliyeti aşağıdadır;

LL /66 sözleşmesinde yükleme hatlarını belirleyen plimsol markaları, geminin vasatına her iki bordaya, güverte hattı ile birlikte, çok rahat görülebilecek ve okunacak şekilde markalanır. Bu amaçla; Boya renkleri ve Ölçümleri çok hassas bir şekilde uygulanmalıdır.

Yükleme hattı markalarında kullanılan harf ve rakamlar yaklaşık 115x75mm ebadında olur. Gemi Tonajına göre olması gereken gerçek ebatlar hesaplanır.

Load line markaları geminin bordasına kaynak yardımı ile veya saca zarar vermeyecek ölçüde oyularak sabitlenmiş olmalıdır.

Gemilerin onarım sırasında bu markaların bulunduğu saclar değiştirilirse, Loyd kurumlarının göndereceği uzmanlar denetiminde yeniden markalama yapılır.

Yuvarlak dairenin ortasında bulunan yatay hat üzerinde Loyd kurumunun tanınma harfleri bulunur. Bu hat aynı zamanda Yaz Yükleme hattını oluşturur.

blank
 • (T) | Tropical Water Line: Gemilerin en fazla yük taşıma imkanı olan bölgelerdir. Tuzluluk oranının en yoğun olduğu tropikal denizlerde müsaade edilen yükleme sınırıdır.
 • (W) | Winter Load Line: Kış yükleme hattı
 • (WNA) | Winter North Atlantic Load Line: Kış mevsiminde Kuzey Atlantikte müsaade edilen yükleme sınırıdır.
 • (S) | Summer Load Line: Yaz yükleme hattı
 • (F) | Fresh Water Load Line: Tatlı suda ki (nehir) müsaade edilen hattır.
 • (TF) | Tropical Fresh Water Load Line: Tropik tatlı su olan nehirlerde müsaade edilen yükleme sınırı hattıdır. (Örneğin: zaire, plata, amazon, colombia nehirleri)

Kana Rakamları ve Sigorta Markası

Kana rakamları veya Draft markaları bir gemi teknesinin ne kadar su çektiği (suya battığını) gösterirler. Kana rakamları genellikle teknenin her iki bordasında olmak üzere baş, kıç ve vasat bölümlerinde yazılırlar. Gemi üzerinde Kana rakamları çelik üzerine oyularak veya uygun şekilde tek tek sacdan kesilmiş harf ve rakamların bordaya kaynatılması ile sabitlenir ve boyanırlar. Kana rakamları, geminin sancak bordasında Romen rakamları ile, iskele bordasında Latin rakamları ile yazılır. Romen rakamlarının dizilişi İngiliz ölçü sisteminde, Latin rakamlarının dizilişi ise, metrik sistemde yapılır. (Günümüzde, geminin iki bordasına da farklı ölçü sistemlerinin işlenmesi çok nadir)

blank
Load Line – Metrik sistemde Rakam Yükseklikleri 10cm Rakamları arası mesafe yine 10cm’dir

Sigorta markası yanında kullanılan sivri ucu aşağıya bakan üçgen işaret, gemilerin istenen şartları gerçekleştirdiklerinde bir miktar daha yük yükleyebilmeleri için yapılmıştır. Bu üçgen işareti, yapım biçimi bazı takviyelerle daha kuvvetlendirilmiş barınak güverteli (Shelter Deck) gemilerinde bir avantaj sağlar.

Bu işaretler gemilerin bordasına, normal yükleme hatlarının yapıldığı yere fakat kıç tarafında kalacak şekilde yapılır. Bu markaların amacı, güvertelerinde kereste yükü taşıyacak gemilerin yükleme sınırlarını göstermektir. Buna bir örnek verelim;

”LS”: Yaz kereste yükleme hattı olup normal yaz yükleme hattının (S) biraz yukarısındadır. Buna göre yüklemiş olan bir gemi güverte yükünü kaybederse yine normal yaz yükleme hattına gelecektir.

 • LTF | Timber Tropical Fresh Water: Kereste Tropikal Tatlı Su
 • LF | Timber Fresh Water: Kereste Tatlı Su
 • LT | Timber Tropical Seawater: Kereste Tropikal Deniz suyu
 • LS | Timber Summer Seawater: Kereste Yaz Deniz suyu
 • LW | Timber Winter Seawater: Kereste Kış Deniz suyu
 • LWNA | Timber Winter North Atlantic: Kereste Kış Kuzey Atlantik

Load Line Nedir Gemi Yükleme Sınırı Belgesi

Yorum Yap