1. Ana Sayfa
  2. Teknik Bilgi

Küresel Deniz Ticareti Analizi

Küresel Deniz Ticareti Analizi
+ - 0

Küresel ekonomik etkilerin denizcilik sektörüne etkisi her zaman doğru orantılıdır. Ne zaman dünya ticaret hacminde artış meydana gelirse o zaman da denizcilik sektöründe hareketlilik yaşanır. Ekonomik verilere baktığımızda ki göstergemiz her zaman Navlun Endeksidir, 2014 yılında denizcilik sektörü çok büyük artış göstermiştir.

2014 yılının hemen ardından ise, resesyon kendisini etkin şekilde hissettirmiş ve navlun endeksinde ciddi düşüşler meydana gelmiştir. Endeks düşüşü devam etmiş ve 2016 yılında ise dip noktayı görmüştür.

Sektörde yükseliş 2017 yılında artışa geçmiş ve 2018 yılında şu an ise bir önceki yıla göre daha iyi seviyelerdedir.

Sektör durumunu Malacca boğazından geçen gemilerle incelediğimizde ise, boğazdan geçen gemi sayısında artış medana gelmiş ve bu artış da en büyük pay ise Çin’İn petrol ve imtia ihtiyacı olmuştur.  Malacca boğazından geçen gemi sayısı top noktaya ulaşmış ve 84,456 sayısına ulaşmıştır.

2015 yılında Klang VTS (Malacca Boğaz VTS’i)’e raporlama yapan günlük gemi sayısı 222 iken, 2017 yılında bu rakam 231’e ulaşmıştır ve bu da bize global piyasalarda hareketlilik olduğunu açıkça gösterir. Bu da kabaca bize her 6 dakika 1 geminin boğaza giriş çıkış yaptığını göstermektedir.

Konteyner gemilerini incelediğimiz de ise, Malacca boğazını kullanan gemi sayısında farkedilebilir şekilde düşüş meydana gelmiştir. 2017 yılında geçiş yapan gemi sayısı 24,446 iken, bir önceki yılda ise bu rakam 25,786olarak meydana gelmiştir. Konteyner gemileri boğaza kullanan gemiler arasında %33’lük bir pay ile pastadan en büyük dilimi almaktadır.

Tankerler (VLCC’ler dahil) %29’luk dilim ile boğazı kullanan en büyük 2. gemi tipi olarak yeralmaktadır. VLCC gemi geçişleri bir önceki yıla nazaran 2 katına ulaşmıştır. 2016 yılında geçiş yapan gemi sayısı 3,753 iken bu sayısı 2017 yılında 6,711’e ulaşmıştır. Bu rakam da bize açıkça Çin piyasasında hareketlilik olduğunu göstermektedir.

Dökme yük taşıyan gemileri incelediğimiz de ise 2016 yılına nazaran daha kötü bir yıl geçirmiştirler. 2016 yılında geçiş yapan gemi sayısı 15,547 iken bu rakam 2017 yılında 15,411’e kadar düşmüştür. 2011 yılından itibaren incelediğimiz de ise dökme yük piyasasında %6’lık artış meydana gelmiştir. Bu da bize Güney Doğu Asya piyasasında meydana gelen ham madde ihracatını göstermektedir.

Gaz tankerleri piyasası olarak baktığımızda ise 2016 yılına nazaran artış olduğunu göstermektedir. 2017 yılı itibariyle geçiş yapan gemi sayısı 4,137 iken bu rakam bir önceki yılda 4,057 idi. Son 3 yıl itibariyle boğazı kullanan LPG ve LNG gemi saysında %1,3 oranında artış meydana gelmiş ve bu da Asya piyasasındaki enerji talebini göstermektedir.

blank

Yorum Yap