1. Ana Sayfa
  2. Mevzuatlar

Kontrat İmzalarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kontrat İmzalarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
2
+ - 0

Kontrat imzalarken dikkat edilmesi gerekenler herkes tarafından bilinmelidir. Gemiye çıkmadan önce elinizde imzalı ve onaylı bir kontrat olması çok önemlidir. Uluslararası Taşımacılık Federasyonu (ITF) onaylı bir hizmet akdinin olması çok önemlidir. Hak kaybına uğramamak için

Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Herşeyden önce elinizde bir imzalı kontrat olmalıdır böylece çalışma koşullarınızı ve yasal haklarınızı yazılı hale getirmiş olursunuz.

2. Kesinlikle boş kağıda imza atılmamalıdır.

3. Geminizde eğer sendika anlaşması varsa, kontratınızda kesinlikle toplu sözleşmeye atıfta bulunulmalı ve buradaki haklarınızı aramayı unutmayın.

4. Kontratınızda sözleşme sürenizin olup olmadığına dikkat edin.

5. Maddeleri inceleyin ve eğer tek taraflı değişiklik yapabilme hakkından bahsediliyorsa bu maddenin olmaması gerektiğini belirtin ve itiraz edin.

6. Basic yani çıplak maaşınızın ve çalışma saatlerinizin sözleşmenizde belirtilmesine dikkat edin.

7. Sözleşmenizde fazla mesai ücretleri hakkında düzenleme olup olmadığını kontrol edin ve toplu sözleşmeye yada ITF atıfında bulunulmalıdır.

8. Bir aylık dilim içerisinde kaç günlük izin ücreti alacağınızın sözleşmenizde olduğunu kontrol edin. ILO, en az, bir yılda 30 günlük, bir takvim ayı içinde ise 2,5 günlük izin ücreti ödenmesi gerektiğini açıklar.

9. Çıplak maaşınız, fazla mesai ve de izin ücretinizin sözleşmenizde olduğunu kontrol edin.

10. Gemiye katılma ve iade masraflarının kime ait olduğunu kontrol edin ve eğer size ait ise kesinlikle imzalamayın.

11. Bazen armatörler maaşınızın bir kısmını güvence bedeli olarak yatırmayıp bu paraları kontrat bitiminde yatırmaktadır. Böyle bir durum yasal değildir ve sözleşmeye itiraz etme hakkınız vardır.

12. Kontratınızda Sosyal haklar kısmı bulunmayabilir ve bu yüzden hangi koşullarda tazminat alınacağını gösterir yazılı bir sözleşme formu ya da sözleşme yerine geçen bir belgeyi, gemi sahibine onaylatarak almaya çalışın. Bu haller aşağıdaki şekilde sıralanabilir; -Sözleşme süresi boyunca hastalık ya da sakatlık hâlleri,-Ölüm (aileye ödenecek tazminat),-Geminin hasara uğraması,-Geminin hasara uğramasından kaynaklı personelin zarara uğraması,-Sözleşmenin süresinden önce feshedilmesi.

13. Sendikanız ile iletişiminizi kısıtlayan bir sözleşmeye imza atmayın.

14. İş akdinin yani kontratınızın ya da hizmet sözleşmesi işte bunun imzalı, onaylı ve kaşeli bir kopyasını yanınıza almayı unutmayın.

15. Yurda geri iade masraflarını talep etme hakkınızın sözleşmede açıkça belirtildiğinden emin olun. 

16. Sözleşmenizin fesih durumlarını ve koşullarını kontrol edin. Bunun yanı sıra sözleşmenizi tek taraflı fesih ederken size ne kadar süre önce haber verileceği de kontratınızda yazmalıdır.

17. Son olarak şunu herkes bilmelidir ki iş akdi sizin yasal bir hakkınızdır ve gemiadamlarının bilinçli olmalıdır.

Yorum Yap