1. Ana Sayfa
  2. Mevzuatlar
  3. Kılavuz Kaptanlarda YDS Şartı Kaldırıldı

Kılavuz Kaptanlarda YDS Şartı Kaldırıldı

blank

Türkiye genelinde Gemi adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Yayınlanan yönetmelik ile mevcut yönetmeliğin  geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Böylelikle, mevcut kılavuz kaptanların da kılavuz kaptan olmak için gereklilik olarak öngörülen YDS yabancı dil sınavından en az 70 puan alma şartını 2 yıl içerisinde yerine getirmeleri koşulu yürürlükten kaldırıldı.

Mevcut kılavuz kaptanlardan dil şartını yerine getirmeleri istenmeyecek.

Ancak yeni kılavuz kaptan olacaklar YDS sınavından en az 70 puan almak zorunda olacaklar. .

Yayınlanan değişiklik şöyle:

GEMİADAMLARI VE KILAVUZ KAPTANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/2/2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 479 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (f) ve (k) bentlerine, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine ve 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunan Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

d) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yorum Yap

Yorum Yap