1. Ana Sayfa
  2. Mevzuatlar

Kılavuz Kaptanlarda YDS Şartı Kaldırıldı

Kılavuz Kaptanlarda YDS Şartı Kaldırıldı
+ - 0

Türkiye genelinde Gemi adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Yayınlanan yönetmelik ile mevcut yönetmeliğin  geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Böylelikle, mevcut kılavuz kaptanların da kılavuz kaptan olmak için gereklilik olarak öngörülen YDS yabancı dil sınavından en az 70 puan alma şartını 2 yıl içerisinde yerine getirmeleri koşulu yürürlükten kaldırıldı.

Mevcut kılavuz kaptanlardan dil şartını yerine getirmeleri istenmeyecek.

Ancak yeni kılavuz kaptan olacaklar YDS sınavından en az 70 puan almak zorunda olacaklar. .

Yayınlanan değişiklik şöyle:

GEMİADAMLARI VE KILAVUZ KAPTANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/2/2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 479 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (f) ve (k) bentlerine, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine ve 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunan Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

d) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yorum Yap