1. Ana Sayfa
  2. GOC-GMDSS

GMDSS Çalışma Notları

GMDSS Çalışma Notları
1
+ - 0

GMDSS Çalışma Notları

* Genişletilmiş grup çağrı kullanıcıları GEMİ SAHİPLERİ, DATA BİLGİLERİNİ SAGLAYANLAR, NAVAREA KOORDİNATÖRLERİ’ dir

* Kıyı istasyonlarının 8 Mhz Bandında DSC tekniği ile yapacakları çağrılaın ÇIKIŞ GÜCÜ 10KW’dir

* Tehlikede olmayan bir istasyon ancak, TEHLİKEDE OLAN BİR İSTASYON TEHLİKE ALARMINI YAYINLAYACAK DURUMDA DEĞİLSE YAYINLAR.

* NBDP tekniği ile yayınlanan 16806,5 kHz. Frekansında yayın sınıfı F1B’dir

* EPİRB frekansları 121,5 Mhz., 406 Mhz. , 1.6 GHZ. ve 156.525 Mhz. dir

* NAVTEX’de denizcilik uyarı mesajları A’ya ek olarak L harfi ile de yayınlanabilir.

* 12579 kHz ‘de kullanılacak yayın sınıfı F1B’dir

* İNMARSAT-C sorgulama hizmetlerinde bilgiler DEĞİŞKEN yada BELİRLİ ARALIKLARLA İSTENEBİLİR

* Gemi istasyonlarının DSC tekniği kullanarak 4000-27500 KHz. Bandında yapacakları çıkış gücü 1.5 KW’dir

* 123,1 MHz frekansında A3E YAYINI kullanılır

* A2 seyir bölgesindeki bir gemi en az GOC (genel operatör belgeli personel) bulundurmalıdır.

* TEHLİKE YERİNİ İŞARETLEYEN RADİO BEACON EPİRB’dir.

* 156,76251568375 MHZ bandı 16. KANALIN KORUMA BANDIDR.

* İNMARSAT GENİŞLETİLMİŞ GRUP ÇAGRISI 0:33:xxxxxxxxx:01:00:583 şeklindedir.

* NAVTEX yayınları KARADAN DENİZE DOĞRU YAPILIR.

* 1605-4000 kHz. Frekans bandında DSC çağrılarının yayın GÜCÜ 400 WATT’dır

* 3023 kHZ. Havacılık arama kurtarma yayınının yayın şekli J3E’dir.

* GMDSS kuralı gereğince gemilerin bulunduracakları telsiz donanımı GİDECEKLERİ DENİZ ALANINA GÖRE belirlenir.

* İNMARSAT –C sorgulama hizmetinde data gönderilecekse uzunluğu en fazla 600 BİT’i aşmamalı.

* NAVTEX , “NAVİGATIONAL WARNING RADIOTELEX” kelimelerinin kısaltılmışıdır..

* A2 Bölgesi enaz bir MF KIYI İSTASYONUNCA kaplanan ve MF/DSC uyarılarının alınabileceği deniz alanıdır.

* 26100,5 kHz. Frekansı KIYI İSTASYONLARINCA NBDP tekniği ile EMNİYET bilgilerinin yayınlanmasında kullanılır.

*KIYIDAN yaklaşık 100 Mile kadar olan bölge A2 bölgesidir.

* Tüm gemi istasyonları 415-535 kHz. Frekans bandında DSC teknikli en az 2 DSC kanalında F1B yada J2B YAYINI YAPACAK KAPASİTEDE OLMALIDIR.

* F1B, G2B, J2B yayınları OTOMATİK ALIŞ TELGRAF YAYIN İŞARETİDİR.

* EGC önceden belirlenmiş bir bölgede bulunan GEMİLERE OTOMATİK DENİZCİLİK

BİLGİLERİNİN UYDU ARACILIGI İLE GÖNDERİLMESİDİR.

* Tehlike trafiğinin bitişi mesaj sonundaki SILENCE FINI ile bitirilir.

* Yayın sınıfının belirtilmesinde kullanılan 3’ncü karekter “A” ise MORS “B” ise OTOMATİK teleks

* 70 derece kuzeyin kuzeyi ile 70 derece güneyin güneyi A4 BÖLGESİDİR.

* Genişletilmiş grup aramalarında ADRES SERVİS KODU C3 ile gösterilir.

*Kıyı istasyonları 16 Mhz. DSC olarak çıkış gücü maksimum 15 KW’dir.

* 12577 kHz. Frekansı DSC tekniği ile TEHLİKE VE EMNİYET ÇAĞRILARI için kullanılır.

* Bir teleks abonesinin sorgulama kullandığı CEVAP TÜRÜ P3’dür.

* NAVTEX yayınlarında İNGİLİZCE dil kullanılması ZORUNLUDUR.

* DSC teniği ile yayınların yayın şekli F1B yada J2B’dir.

* 12520 kHz’de kullanılan yayın şekli F1B’dir.

* Tehlike frekansında sessizliğin sağlanması için kullanılan ÇAĞRI SEELONCE MAYDAY dir.

* EMNİYET mesajlarının başlangıcı SECURİTE İLE BAŞLAR.

* Gemi Uçak OLAY YERİ haberleşmesinde 4125 kHZ. Frekansı KULLANILIR.

* Tehlike alarmının alındığı RRR MAYDAY ile bildirilir.

* 12 Mhz. Kıyı istasyonu DSC çıkış gücü 15 KW’dir.

* Sorgulama mesajında ALT ADRES P4 ile gösterilir.

* Bir geminin MF/DSC cihazı HERGÜN KONTROL edilir.

* 4209,5 kHz. HF NAVTEX FREKANSIDIR.

* 4-6 Mhz. Bandında Kıyı istasyonu DSC çıkış gücü 5 KW’dır.

* Mesajın başında bulunan ZCZC Karekterleri MESAJ ÖNCESİ FAZ SİNYALİNİN SONUDUR.

* 19680,5 kHz. Frekansında F1B YAYINI KULLANILIR.

* Bir ülkenin A2 bölgesi Başka birisince A1 olarak kabul edilmişse A1 OLARAK KABUL GÖRÜR.

* ARAMA KURTARMA YETKİLİLERİ, METEOROLOJİ, DENİZCİLK yetkilileri GENİŞLETİLMİŞ grup çagrı kullanıcıları arasında yer alır.

* İstasyonumu Kapatıyorum, Tahmini varış, göndermeye davet CL/ETA/K. İle gösterilir.

* CFM kısaltması DOĞRULAYINIZ, ONAYLAYINIZ anlamına gelir.

* NAVTEX mesajında ZCZC ‘den sonraki (B1) karekter MESAJI YAYINLAYAN İSTASYONUN TANITMA KAREKTERİDİR.

* 6215 kHz. Frekansında J3E yayını kullanılır.

* 4207,5 kHz. DSC ile yapılacak TEHLİKE ÇAGRILARINDA kullanılır.

* KESİYORUM kısaltması “BK” ile gösterilir.

* NAVTEX’de Denizcilik uyarıları (emniyet) “A” ile gösterilir.

* Genişletilmiş grup araması için C kodunda 6 adet ADRESLEME Kullanılır . C1,C2,C3,C4,C5,C6

* TÜRKİYENİN TELEKS KODU “607” dir.

* İNMARSATTA “3 “ türlü sorgulama vardır.

* Deniz Tanıtım numarası (kodu) MID ile gösterilir.

* OLAY YERİ RADYO TELEFON haberleşmesinde (16 kanal) 156,800 Mhz. Kullanılır.

* 500 Groston’dan büyük gemilerde EN AZ 2 ADET RADAR TRANSPONDER bulunmalıdır.

* GMDSS’te cihaz çiftlemesi “DUBLİKASYON “ dur.

* 156,3 mHz. (kanal 06) “G3E” yayını kullanılır.

* 415-526,5 kHz. Frekans bandı gemi çağrıları DSC çıkış gücü 400 WATT’dır.

* HF DSC 8 Mhz. Frekansı “8414,5” kHz.dir

* SİLME ; BOZMA; İPTAL “ANUL” kısaltması ile gösterilir.

* NAVTEX yayınları “MODE-B (COL-FEC)” ile yayınlanır

* EGC çağrısında teleks aboneleri “TÜM İSTASYONLARA GENEL YAYIN ADRESLEMESİ” yaparak uydu yer istasyonu üzerinden seyyar istasyona ulaşabilir.

* EGC ile “FIRTINA uyarıları, PAZAR/FİYAT bilgileri, TİCARİ abone servis yayınları” alınabilir.

* Uluslar arası Teleks numaranızı verinizin kısaltması” ADD” dir.

* NBDP yayınlarında “F1B” yayın sınıfı kullanılır.

* NAVTEX mesajlarında SATNAV kısaltması “J” ile gösterilir.

* Türkiye NAVTEX yayınları İSTANBUL, ANTALYA,SAMSUN ve İZMİR’den yapılmaktadır.

* Genişletilmiş grup aramalarında kullanılan “ÖNCELİK KODU “ C1 ile gösterilir.

* EGE denizi TÜMÜYLE “A1” GMDSS deniz bölgesidir.

* “A4” GMDSS Bölgesi “İNMARSAT haberleşme alanı” dışında kalan bölgedir.

* Frekans modülasyonlu modüleli alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi içeren tek kanallı otomatik telgraf yayını emisyon tipi “F2B” dir.

* DSC tekniği kullanılarak yapılan yayın sınıfları” F1B ve J2B” dir.

* Abone yok, Ofis kapalı kısaltması “ABS” kısaltması ile gösterilir.

* NAVTEX mesajlarının sonundaki “CER “ kısaltması mesajın yüzde kaç hata ile alındığını belirtir.

* Bir tehlike trafiğinde yayının karıştırılması, sessizliğin sağlanması için “DAR BANT DOĞRUDAN YAZMALI TELGRAF ya da RADYO TELEFON” kullanılmalıdır.

* Bir Teleks haberleşmesinde ANSWER-BACK “Teleks numarası ve onu izleyen harf grubu” bilgilerinden oluşur.

* “F1B” Frekans modülasyonlu modüleli alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi içeren tek kanallı otomatik telgraf yayınıdır.

* GMDSS VHF kanal 70’te “Tehlike çağrıları, Acelecilik çağrıları, Emniyet çağrıları ve genel haberleşme araçlı” tüm çağrılar yapılabilir.

* Deniz Seyyar servisi tanıtım numaraları “MMSI” kısaltması ile gösterilir.

* Tüm Gemilere hitaben yayınlanmış bir DSC tehlike çağrısında çağrıyı alan istasyonlar “

ALINDI BİLGİSİ VERMEYEREK MESAJI DİNLEMEK ÜZERE BEKLEMEDE “kalmalıdır.

* GMDSS A1 deniz bölgesinde seyir yapan deniz aracı “VHF/EPİRB’ini” bulundurması zorunludur.

* Birden fazla kıyı istasyonu kapsama alanında bulunan deniz aracı , tehlikedeki bir deniz aracından yayınlanan alarmı aldığında “ EN YAKIN İSTASYONUN ALINDI BİLGİSİ “ vermesine zaman tanımalıdır.

* Alçak kutbi görüngeli yer uydularından alınan tehlike alarmları sabit uydulara “1645,5- 1646,5 Mhz. Bandında gönderilir.

* NAVTEX yayınları “HER DÖRT SATTE BİR 10 DAKİKA” süre ile yayınlanır.

* 4000-27500 kHz. Arasındaki DSC çağrıları “F1B” yayın sınıfı ile yayınlanır.

* Doğrulayınız, Onaylayınız ‘ın “ Kısaltması CFM’dir”

* Navtex mesajında bulunan ZCZC’den sonraki B2 “ Mesaj TÜRÜNÜ” tanımlar.

* NAVTEX Mesajlarında “ARAMA ve KURTARMA “ mesajlarını almamak mümkün değildir.

* 406,025 MHz. Uydu EPİRB cihazı “G1B” yayın sınıfını kullanır.

* EPİRB ile uyduya gönderilen bilgiler “LUT’a” ulaşır

* Yeni görülen sığlık ve kayalıkların bildirilmesi “EMNİYET MESAJIN’ın” çekilmesini gerekir.

* Sakla ilet hizmetinde gönderilemeyen bir mesaj için” Göndericiye İletilmedi mesajı gönderilir. Gönderici isterse mesajı yeniden gönderebilir.”

* Bir sorgulama mesajında “DETAY KOMUTU P7 ile “ gösterilir.

* Denizde bakım “1 yada 2 sınıf radyo elektronik operatörünce” yapılır.

* kurtarma koordinasyon merkezinin “ kısaltması RCC”dir.

* AOR-W uydusunun teleks arama kodu” 584”dür.

POR uydusunun teleks arama kodu “582”

IOR uydusunun teleks arama kodu “583

AOR-E uydusunun teleks arama kodu “581” dir.

* HF bandında tehlike alarmını duyan bir gemi “3 dakika” kıyı istasyonunu cevap için bekler.

* uydu aracılığı ile gemi mevkisini belirleyen sisteme “ SAVNAT” (salata navigatıon) denir

* DSC sistemindeki 9 haneli bınary sayı dizisinin ilk üç karekteri” ÜLKE KODU’nu ifade eder.

* Teleks mesajı gönderilirken iptal edilmesi gerekirse, “satır başı yapılıp 3 kez ANUL yazılır.

* Frekans modülasyonlu tek kanallı analoğ bilgi içeren telefon yayını “F3E ile gösterilir.

* Genişletilmiş grup çağrılarında “TEKRAR ORANI “ C4 ile gösterilir.

* Navtex mesajlarında “ FIRTINA İHBARLARI” B harfi ile gösterilir.

* “ABONE YOK ; OFİS KAPALI” kod kısaltması ABS’dir.

* Kanal 79’un KIYI FREKANSI 455,5 kHz. GEMİ FREKANSI 458,5 kHz.dir.

* DSC ile verilen tehlike mesajında format olarak “Tüm gemiler, belli bir bölgedeki gemiler, belirli bir istasyon yer alabilir.

* Karadaki bir abone “GEMİNİN BULUNDUĞU UYDU bölgesi” bilgisini vererek yarı otomatik telefon görüşmesi yapabilir.

* DSC 10 haneli hata sezme kodu kullanan senkronize bir sistemdir . çagrı bilgisi “9” haneli olmalıdır

* NBDP yayınında acelecilik çağrısının işareti”PAN PAN”dır.

* 406,0-406,1 Mhz. Bandı “DÜNYADAN UZAYA” EPİRB yönünde kullanılır.

* GMDSS’te can kurtarma salının yeri SART cihazı yardımıyle tespit edilir.

* Teleks haberleşmesinde “devre kesik” anlamında kısaltma “NC” dir.

* Gemi (uydu) yer istasyonu kısaltması “SES” dir.

* Kıyı Yer İstasyonu kısaltması “CES” (coast earth statıon) dir.

* İNMARSAT L Band uydu EPİRB’i “ 1645,5- 1646,5” Mhz. de çalışır.

* VHF 156-174 Mhz. bandındaki D/F ‘ler “ VHF 16-70” kanaldan kerteriz alacak şekilde olmalıdır.

* Uluslar arası teleks haberleşmesinde çağrı numaranızı belirtiniz “ NR” kısaltması ile verilir.

* Sorgulama mesajı formatında “Tanıtım Kimlik Numarası” P2 ile gösterilir.

* AOR-W uydusunun TELEFON arama KODU “874”

POR uydusunun TELEFON arama KODU “872”

IOR uydusunun TELEFON arama KODU “873”

AOR –E uydusunun TELEFON arama KODU “871” dir.

* DSC 6 Mhz. Hf frekansı “ 6312” kHz. Dir.

* Uluslar arası teleks servisinde “Göndermeyi iyi alıyor musunuzun” kısaltması CRV’dir.

* Teleks ile yayınlanan tehlike trafiği bitti mesajı “ SILENCE FINI” ile belirtilir.

* GMDSS’te bakım seçeneği olarak DUBLİKASYONU seçen bir gemi “VHF/DSC” cihazını tüm bölgelerde yedek bulundurmak zorundadır.

* Gem-Gemi rutin haberleşmede kullanılacak DSC “ Frekansı 2177 kHz.dir”

* “GMDSS “ Uydu haberleşme sistemlerinden faydalanmakla birlikte, diğer haberleşme sistemlerinden de faydalanan bir sistemdir.

* A1 bölgesinde bulunan deniz araçları “ VHF radyo ve DSC “ tekniklerine sahip olmalıdır.

* 406 Mhz. uydu EPİRB cihazı “en az 48 saat” işaret gönderebilecek durumda olmalıdır.

* Uluslar arası teleks haberleşmesinde kullanılan “BOZULDU” kısaltması MUT’dur.

* GMDSS deniz araçlarında ,” VHF, L Band İNMARSAT ve COSPAS SARSAT EPİRB kullanılır.

* İnmarsat sisteminde hizmet veren 4 adet uydu vardır, AOR-E, POR, IOR,AOR-W ‘dir

* Yüzey Aramalarının kısaltması “ CSS” dir.

* Deniz seyyar servisinde 156-174 Mhz. “VHF” bandı olarak adlandırılır.

* Genişletilmiş grup aramalarında “SREVİS KODU” C2 ile gösterilir.

* Sorgulama ve veri toplama hizmetine “SCADA” denir.

* Kapasitesine bakılmaksızın uluslar arası seyir yapan tüm yolcu gemileri “GMDSS” ‘e

tabidir.

* GMDSS’te “9 “ adet görev belirlenmiştir.

* A1 ve A2 bölgelerine seyir yapan tüm gemiler GMDSS gereği kendilerine sunulan bakım

seçeneklerinden “EN AZ BİR’ini “ seçmek zorundadır.

* DSC Tekniği ile yapılan TEHLİKE çağrıları “TÜM İSTASYONLARA HİTABEN” yapılır.

* ATA uydu yer istasyonu ile “AOR-E ve IOR” uyduları üzerinden haberleşme yapılır.

* VHF kanal 70’te “TEST” işlemi yapılmaz.

* ATA-1 ve ATA -2 uydu yer istasyonlarında “İNMARSAT-A ve İNMARSAT-C terminali kullanılır

* Ülkelere ayrılan KODLAR “LİST of COAST STATION” kitabında bulunur.

* Deniz seyyar servisi TANITMA KOD’u “ 4” gruptur.

* NBDP tekniği ile yapılan ACELECİLİK haberleşmesinde “FEC” hata sistemi kullanılır.

* COSPAS-SARSAT’ın gönderdiği bilgileri alarak EPİRB konumunu belirlemek “LUT”’un görevidir

* İNMARSAT sorgulama sisteminde mesajda “ADRES” A1 ile gösterilir.

* 300-500 gross ton arası bir gemide bulunması gereken SART “Bir” adettir.

* ATA-1 ve ATA-2 yer istasyonları kullanılarak kara varışlı radyo telgraf hizmetleri “NORMAL,

ACELE, YILDIRIM , telgraf, KARŞILAŞTIRMALI ve TESLİM İHBARLI telgraf hizmeti veilir.

* NAVTEX kapsama alanı dışında MSI bilgileri için “İNMARSAT EGC veya HF NBDP alıcı”olmalı

* DSC yayınlarında kullanılacak “YAYIN SINIFI “F1B yada J2B” olmalıdır.

* Radar sinyali ile aktif hale gelen ekranda 12 noktalık eko veren cihaz “SART”’dır.

* Uluslar arası teleks haberleşmesinde “Bu abone ile Haberleşme kabul edilmiyor” NA” ile gösterilir.

* Bir deniz aracı ile 70 kanalda yapılan DSC çıkış gücü “25 WATT” ‘dır.

* Karadaki bir teleks abonesi İNM-C ile seyyar istasyona mesaj iletmek istediğinde “ ÖNCEDEN HAZIRLANAN MESAJ BANDI KARASAL TELEKS ŞEBEKESİ KULLANILARAK UYDU YER İSTASYONUNA İLETİLİR kıyı yer istasyonu mesajı hafızasında düzenler ve yeniden KODLAYIP UYDU aracılığı ile seyyar istasyona gönderir “.

* ATA-1 ve ATA – yer istasyonlarınca YARI OTOMATİK olarak “NORMAL GÖRÜŞME, ACELE GÖRÜŞME ve ÖDEMELİ ve İHBARLI “görüşme hizmeti verilir.

* GMDSS haberleşmesi , “ DSC, NBDP, İNMARSAT ve COSPAS-SARSAT “ile yapılır.

* EGC yayınlarında sadece “ KIYIDAN GEMİYE yapılan “ yayınlar alınabilir.

* NAVTEX mesajlarında “ARAMA ve KURTARMA bilgileri “D” ile gösterilir.

* İNMASRSAT – Terminal cihaz tipleri İNM.-A, İNM-B, İNM-C ve İNM-M ‘dir.

* İNMARSAT-C ‘de gemi tanıtım numaraları “9” rakamdan oluşur.

* İNMARSAT-B “ Yalnız Sayısal teknik kullanan İNM-A özelliklerine haiz” bir cihazdır.

* NAVTEX mesajlarında “FIRTINA UYARILARI bilgileri “ B” ile gösterilir.

* FIRTINA UYARILARI bilgileri “EMNİYET “ mesajları ile yayınlanır.

* Uluslar arası Saat “ UTC” kısaltması ile gösterilir.

* DSC tekniği ile gönderilen tehlike mesajı alındısında “RRR” grubu bulunmaz.

* Uluslar arası teleks haberleşmesinde BEKLEYİNİZ “ MOM” kısaltması ile gösterilir.

* VHF DSC kanalında RUTİN çalışma için “ cihaz 70 kanala alınır, FORMAT seçilir, çağrılacak istasyonun 9 rakamlı kodu girilir, Kegori olarak ROUTINE seçilir. Haberleşme tipi belirlenir çagrılır.

* Yayın sınıflarında kullanılan “OTAMATİK ALINACAK TELGRAF” yayını “B” ile gösterilir.

* Her okyanus bölgesinde bulunan kıyı yer istasyonu, bölge çalışmasının kontrolü kıyı yer ve gemi (uydu) istasyonun gerekli kanallarını “NCC (ŞEBEKE KOORDİNASYON MERKEZİ” sağlar.

* Opertar aracılığı ile yapılan telefon görüşmelerinde ücretlendirme “aranan geminin bağlanması ile görüşmenin bittiği “ zamanı kapsar.

* GMDSS haberleşmesinin aksamaması için gemilere sunulan seçenekler “ KARADA ELEKTRONİK BAKIM, GEMİDE ELEKTRONİK BAKIM ve CİHAZ ÇİFTLEMESİ’dir.

* GMDSS operatör ehliyetleri “4” sınıftır. REO1, REO 2, GOC ve ROC ‘tur.

* Operatör aracılığı ile yapılacak yarı otomatik telefon görüşmesi “ KARA ÇIKIŞLI, GEMİ VARIŞLI GÖRÜŞMELER “ÖDEMELİ” ve “İHBARLI “ OLAMAZ.

* Genişletilmiş Grup çağrı aramalarında “TANITIM KODU” C5 ile gösterilir.

* NAVTEX mesajında ZCZC ‘den sonra gelen B3,B4 “ Mesajın SERİ NOSU’dur”.

* MF Bandında “ Bir DSC Frekansı vardır. 2187,5 kHz.”

* VHF DSC Frekansı “ 156,525 Mhz.”dir.

* İSTANBUL kıyı İstasyonunun MID No’su 002711000 ‘dir.

* Acelecilik mesajları PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN ile başlar.

* Tehlike mesajları MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY ile başlar

* Güvenlik mesajları SECURİTE, SECURİTE, SECURİTE, ile başlar

* 2005 – 2006 yıllarında servisten kalkacak olan analog teminal “ İNMARSAT-A” terminalidir.

* “Bir FENER yada IŞIKLI ŞAMANDRA’nın sönmesi “ Bir EMNİYET mesajı çekimini gerektirir.

* Uluslar arası teleks servisinde kullanılan “ ULUSLAR ARASI teleks numaranızı veriniz “ ADD dir.

* Yabancı gemilerden alınan teleks haberleşme ÜCRETİ her “ 6 saniye ve kesri için 0.25 SDR’ dir.

* NBDP sistemiyle yayınlanacak tehlike mesajları en azından bir satırbaşı, bir kaydırma, bir harf değiştirme ve “MAYDAY “ işareti ile başlamalıdır.

* Uluslar arası teleks servisinde kullanılan “ DEVRELER KESİK “ kısaltması NC’ dir.

* 12520 Khz. Frekansı “NBDP tekniği ile TEHLİKE ve EMNİYET TRAFİĞİ” için kullanılır.

* DSC tekniği ile yapılan tehlike çağrısına VHF, UHF ‘de “ 5” saniye içinde cevap alınamazsa çağrı başka bir frekansta tekrarlanır.

* DSC çağrılarında haberleşmenin yapılacağı tür bilgisi yoksa “ haberleşme RADYO TELEFON “ ile YAPILIR.

* 518 kHz. NBDP tekniğinde “F1B” yayın sınıfı kullanılır.

* İNMARSAT kaplama alanı veya dışındaki seyirlerde bakım için “EN AZ İKİ “ tercih yapmak zorundadır.

* İNMARSAT-A tipinin Tanıtım NUMARASI “7 “ hanelidir. 3 ile başlar.

* Tehlike trafiğinde sessizliğin sağlanması için yayınlarda FEC kullanılır , “ Kullanılmasının yararlı olacağı durumlarda “”ARQ” kullanılır.

* Gemiden uçaklara olay yeri haberleşmesi için “ 5680” kHz. Frekansı kullanılır.

* İNMARSAT –A ile yapılan YARI OTOMATİK telefon görüşmelerinde “EN AZ 3 DAKİKA ÜCRETİ + her 1 dakika ve KESRİ için 1 DAKİKA ÜCRETİ “ alınır.

* Dünyadan UZAY yönüne EPİRB yayını için “ 1645,5- 1646,5 Mhz. “ bandı kullanılır.

* Dünyadan Uzay yönüne TEHLİKE ve EMNİYET yayını için “1626,5-1645,5 MHz. bandı kullanılır

* Bir teleks abonesinin gemi (uydu) yer istasyonuna otomatik ulaşmak için “ 00 tuşlanır , uydu(okyonus) bölge kodu tuşlanır , 7 haneli İnmarsat gemi kodu tuşlanır. + işareti tuşlanır.

* NAVTEX mesajında her bir satırın “UZUNLUĞU en fazla “40” karekter olabilir.

* İNMARSAT –C sorgulama hizmeti “ POLLİNG” ile gösterilir.

* Gemiler kendi aralarında yapacakları seyir emniyet haberleşmesinde “ KANAL 13’ü kullanırlar.

* VHF DSC sisteminde frekans kayması “ 1300-2100 Hz. Arasında ve alt taşıyıcı 1700 hz.dir.

* DSC tekniği kullanılarak yapılan haberleşmeler, “ Tehlike ve Emniyet ya da genel haberleşme amacıyla “ olabilir.

* COSPAS – SARSAT EPİRB “frekansı 406 Mhz. dir”

* GMDSS’e göre donatılmış deniz araçları VHF bandında “ 06, 16, 70 “ kanallarında Tx, Rx yapabilmelidir.

* L Band İNMARSAT EPİRB “ çıkış “GÜCÜ 1 WATT’dır.”

* 300 Grt. ve yukarısı yük gemileri ile her tonajdaki yolcu gemisi” GMDSS” kapsamındadır.

* Bir sorgulama mesajında “MESAJ SIRA NUMARASI “ P 5 ile gösterilir.

* İNMARSAT uydu haberleşmesi ile , Otomatik telefon görüşmesi, telefaks ve düşük-orta data aktarım hizmetleri sağlanabilmektedir.

Yorum Yap